Lopende onderzoeken Resurge studie

Doel van het onderzoek

Het doel van dit klinisch onderzoek is om de behandeling van een recidief glioblastoom te verbeteren door te onderzoeken of één van de twee behandelmethoden succesvoller is en welke dat dan is. De twee behandelmethoden zijn: een heroperatie gevolgd door een tweedelijnsbehandeling (chemo- of radiotherapie) en een directe tweedelijnsbehandeling (chemo- of radiotherapie)

Wie kan meedoen?

U kunt deelnemen aan dit onderzoek als bij u glioblastoom, primaire hersentumor, is vastgesteld. Bespreek met uw behandelend arts of u in aanmerking komt voor dit onderzoek. 

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

De standaardtherapie na de eerste diagnose bestaat uit de chirurgische verwijdering van het grootste deel van de tumor, voor zover de locatie van de tumor dit toelaat. Daaropvolgend ontvangen patiënten een combinatie van chemo- en radiotherapie, waarvan is aangetoond dat deze de prognose verbetert.

Ondanks deze intensieve behandeling weten we dat het glioblastoom op den duur weer gaat groeien. In deze situatie zijn twee behandelingsmethoden mogelijk die het glioblastoom kunnen helpen terugdringen:

  1. een heroperatie gevolgd door een tweedelijnsbehandeling (chemo- of radiotherapie),
  2. een directe tweedelijnsbehandeling (chemo- of radiotherapie)

Het effect van een heroperatie van het glioblastoom op de prognose is onduidelijk. Alleen het zichtbare deel van de tumor kan door de operatie worden verminderd waarbij een risico bestaat op bijwerkingen. Bovendien wordt de tijd tot chemotherapie of radiotherapie vertraagd door de hersteltijd na de operatie. Sommige onderzoeken vonden bemoedigende resultaten na een heroperatie, terwijl andere onderzoeken een gelijk behandelsucces zagen voor beide behandelmethodes. Het doel van dit klinisch onderzoek is om de behandeling van een recidief glioblastoom te verbeteren door te onderzoeken of één van de twee behandelmethoden succesvoller is en welke dat dan is. Als u aan dit onderzoek mee doet, dan loten we of u een heroperatie krijgt of dat u direct wordt verwezen voor tweedelijnsbehandeling (1:1).

Meer informatie

De officiële titel van dit onderzoek is RESURGE - Randomized Controlled Comparative Phase II Trial on Surgery for Glioblastoma Recurrence.

  • Medewerkers
  • Intranet