Lopende onderzoeken SLOTH ex-vivo

Over het onderzoek

Met dit onderzoek onderzoeken we een mogelijke nieuwe therapie voor alvleesklierkanker. De nieuwe therapie is de injectie van hele kleine radioactieve bolletjes die de tumor van binnenuit kapotmaken. Deze therapie testen we eerst in het laboratorium. Hiervoor gebruiken we verwijderde alvleeskliertumoren. Zo kunnen we onderzoeken hoe deze therapie kan worden toegepast en of het veilig is, zonder daarbij patiënten te belasten. Wel vragen we patiënten of we het bij hen verwijderde weefsel mogen gebruiken voor dit onderzoek.

Met dit onderzoek hopen wij te weten te komen of we de radioactieve bolletjes kunnen inspuiten in het tumorweefsel van de alvleesklier. Daarnaast willen we weten of het dan ook goed zichtbaar is. Door uw deelname helpt u bij de ontwikkeling van neuwe behandelingen tegen alvleesklierkanker. Met uw medewerking kunnen patiënten met alvleesklierkanker in de toekomst mogelijk voordeel hebben als het onderzoek de verwachte resultaten oplevert.

Voor wie?

U kunt meedoen aan dit onderzoek als u voldoet aan de volgende omschrijving:

 • U heeft verwijderbare alvleesklierkanker
 • U bent 18 jaar of ouder

Dit overzicht is niet volledig. Uw behandelend arts kan u meer informatie geven over de criteria waaraan u moet voldoen.

Wat houdt het onderzoek in?

Bij dit onderzoek zijn geen extra onderzoeken of bezoeken nodig buiten de gebruikelijke (standaard) onderzoeken en behandelingen die samenhangen met uw aandoening. We gebruiken alleen het tumorweefsel dat de chirurg bij u heeft verwijderd tijdens de geplande operatie.

Als u meedoet, geeft u toestemming dat wij het uitgenomen tumorweefsel inspuiten met kleine bolletjes, een soort nep therapie. Er worden ook enkele scans gemaakt van het weefsel. De patholoog beoordeelt het weefsel vervolgens op dezelfde manier als wanneer u niet meedoet aan het onderzoek.

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt en u vervolgens doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Betrokken onderzoekers

 • Hoofdonderzoeker: Dr. J.F.W. Nijsen, medisch bioloog, afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, Radboudumc
 • Hoofdonderzoeker: Prof. dr. C.J.H.M. van Laarhoven, chirurg, afdeling Heelkunde, Radboudumc
 • Hoofdonderzoeker: Dr. M.W.J. Stommel, chirurg, afdeling Heelkunde, Radboudumc
 • Uitvoerend onderzoeker: C.Y. Willink, PhD-kandidaat, afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, Radboudumc
 • Uitvoerend onderzoeker: drs. S.F.M. Jenniskens, interventie radioloog, afdeling Radiologie, Radboudumc
 • Onderzoeker: N.J.M. Klaassen, PhD-kandidaat, afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
 • Onderzoeker: J. Roosen, PhD-kandidaat, afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde

Informatie en verwijzers

Inclusiecriteria:

 • PA bewezen pancreas adenocarcinoom
 • Gepland voor chirurgische resectie (Whipple, of pancreasstaart resectie)
 • ≥ 18 jaar

Exclusiecriterium:

 • Patholoog vindt het preparaat onvoldoende geschikt om na inspuiten van bolletjes nog optimaal te kunnen beoordelen.

Extra informatie:

 • De SLOTH ex-vivo studie is een niet-WMO-plichtig onderzoek dat goedkeuring heeft van de CMO Arnhem-Nijmegen.
 • De SLOTH ex-vivo studie is een preklinisch onderzoek dat alleen binnen het Radboudumc wordt uitgevoerd.
 • Of een patiënt in aanmerking komt voor dit onderzoek, wordt met voorkeur overlegd met de uitvoerend onderzoeker.
 • In totaal worden er 6 weefsels onderzocht (amendement in aanmaak voor +20 weefsels over een looptijd van 4 jaar).

 • Medewerkers
 • Intranet