Lopende onderzoeken TOF-studie

Achtergrond

De laatste jaren bestaat de discussie over het beste embryo terugplaatsingsbeleid. In Nederland is een embryo terugplaatsing op dag 3 vanaf de bevruchting nog de meest toegepaste behandeling. Er zijn aanwijzingen dat een embryo terugplaatsing op dag 5 de kans op zwangerschap verbetert.

Wat is er tot nu toe bekend?

Een recent overzicht van de wetenschappelijke literatuur laat zien dat de kans op een levend geboren kind mogelijk hoger is na een verse embryo(1ste) terugplaatsing op dag 5. In eerdere onderzoeken naar de vergelijking tussen een embryo terugplaatsing op dag 3 of  dag 5 is vaak alleen gekeken naar de verse embryo(1ste)  terugplaatsing. Indien er meerdere embryo’s zijn ontstaan bij de IVF behandeling zal er worden beoordeeld of de embryo’s geschikt zijn om in te vriezen. Indien de verse(1ste) embryo terugplaatsing niet tot een zwangerschap leidt kan een cryo-embryo terug worden geplaatst.
 
De TOF-studie onderzoekt het verschil in aantal zwangerschappen tussen een embryo terugplaatsing op dag 3 en dag 5, inclusief alle cryo-embryo’s (ingevroren embryo’s). Er wordt daarmee de kans onderzocht op de geboorte van een kind naar één gehele IVF of ICSI behandeling.

Wat houdt het onderzoek in?

Wij zijn in september 2019 gestart met een breed opgezet onderzoek in Nederland waarbij wij het terugplaatsen van een dag 3 embryo vergelijken met een terugplaatsen van een dag 5 embryo. Patiënten die gaan starten met een 1e, 2e of 3e IVF of ICSI-behandeling komen in aanmerking voor deelname. Als er op dag 2 vanaf de bevruchting ten minste 4 embryo’s zijn ontstaan kun u ook daadwerkelijk deelnemen.
Via een computersysteem wordt een lot getrokken, of u een embryo terugplaatsing krijgt op dag 3 of op dag 5. Het lot is niet te beïnvloeden.
 
Niet elke patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan goed inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht. U kunt u vragen ook mailen naar: tof@zorgevaluatienederland.nl/tof

Lees hier meer over dit onderzoek

Wetenschappelijke titel 

Cumulative live birth rate after cleavage-stage(day three) or blastocyst(day five) stage embryo transfer in good prognosis IVF/ICSI cycles.

Contact

Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met arts-onderzoeker. E-mailadres: tof@zorgevaluatienederland.nl
 

  • Medewerkers
  • Intranet