9 april 2018

Bij haar afscheid op 15 november 2017 vroeg voormalig bestuurslid Cathy van Beek in plaats van cadeaus om een bijdrage voor All4Small. Met dit fonds werft de afdeling Neonatologie fondsen voor onderzoek naar onder andere de bloedsomloop bij te vroeg geboren kinderen.

‘Juist onderzoek naar deze te vroeg geboren kinderen heeft veel waarde, het maakt de start van het leven inzichtelijker als begrepen kan worden waarom deze allerkleinsten reageren zoals ze doen om gerichter te kunnen interveniëren ’, aldus Cathy van Beek. Inmiddels is er € 5000,- binnengekomen. Dat bedrag wordt verdubbeld door de Stichting Mijn Liefste Wens. Deze stichting ondersteunt projecten ter verbetering van het welzijn van het zieke kind in de drie Nijmeegse ziekenhuizen. Daarmee komt er nog eens €5000,- beschikbaar. Neonatoloog Arno van Heijst : ‘Met dit mooie bedrag van €10.000,- kunnen wij twee dingen gaan doen. Allereerst het verder bestuderen van de bloedsomloop van de kinderen op de afdeling Neonatologie. Daarvoor is apparatuur en personele formatie nodig en wij kunnen het geld daar heel goed voor gebruiken. Het bedrag dat Stichting Mijn Liefste Wens bijdraagt gaat naar een project wat direct aan de patiëntenzorg bijdraagt. Een voorlichtingsfilm over congenitale hernia diafragmatica met een koppeling aan het zorgpad wat wij hiervoor beschreven hebben. Het Radboudumc is expertisecentrum voor deze zeldzame aandoening en met dit zorgpad en de film kunnen wij ouders en kinderen laten zien en voorbereiden op wat dit voor hen betekent. We danken Cathy van Beek en uiteraard alle donateurs dan ook voor dit mooie gebaar.’
  • Medewerkers
  • Intranet