6 december 2018

Deze week zijn de Radboud Institutes for Health Sciences en Molecular Life Sciences beoordeeld door een externe visitatiecommissie als onderdeel van het Standaard Evaluation Protocol (SEP), het systeem van de KNAW, NWO en VSNU om de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek te meten. De commissie waardeerde de hoge kwaliteit en impact van het Nijmeegse onderzoek. Maar er zijn ook verbeterpunten. Zo zijn er nog te weinig vrouwen in de wetenschappelijke top en kan er meer energie gestoken worden in het werven van internationale wetenschappers. Eind februari 2019 volgt het definitieve oordeel van de commissie.

Op 3 en 4 december bezocht een 17-koppige evaluatiecommissie van internationale, gerenommeerde wetenschappers de Radboud Institutes for Health Sciences en Molecular Life Sciences. Ze keken kritisch naar de onderzoeksthema’s en wetenschappelijke resultaten in de periode van 2012 tot 2017.Het bezoek was voor ons een fascinerende en ook leerzame ervaring. Aan het eind van het bezoek maakt de voorzitter van de commissie André Knottnerus, hoogleraar huisartsgeneeskunde en oud-voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de voorlopige uitslag bekend: “Het bezoek was voor ons een fascinerende en ook leerzame ervaring. We zijn onder de indruk van de onderzoeksomgeving, de resultaten en de impact ervan, met onderzoeksgroepen die zich kunnen meten met de wereldtop. Ook de openheid van de onderzoekers, die durven aan te geven wat er goed gaat, maar ook wat beter kan en wat er zorgen baart, vinden we bijzonder.”

Andere sterke punten waren volgens de commissie het excellente PhD-programma, het werkklimaat binnen het Radboudumc en de patiëntgerichtheid van een aantal onderzoeksthema’s.  De commissie geeft aan vertrouwen te hebben in de toekomst: het leiderschap binnen de instituten en het Radboudumc-bestuur, de inrichting van het onderzoek op thema’s, en de combinatie van het moleculaire perspectief met het populatieperspectief zorgen daarvoor.

Aandachtspunten

Uiteraard geeft de commissie ook aandachtspunten mee, onder meer op het gebied van diversiteit. “We zien nog te weinig vrouwen in de wetenschappelijke top,” aldus Knottnerus. “Ook kan er meer energie gestoken worden in de werving van internationale wetenschappers, draag je kwaliteit en het werkklimaat nog meer uit.” De commissie adviseert om (jonge) wetenschappers nog meer te betrekken in beleidskeuzes. “Jullie zijn al persoonsgericht in je strategie, maak je beleidsvorming nu ook onderzoekergericht.” 
 
Ook in het PhD-programma liggen volgens de commissie nog punten ter verbetering, met name voor de begeleiders en promotoren.  Daarnaast adviseert de commissie om de brug tussen wetenschap en patiëntenzorg nog verder uit te bouwen, en om een externe adviesraad op te richten voor het wetenschappelijk onderzoek.
 
“We zijn dankbaar voor de constructieve feedback van de commissie en nemen deze ter harte. Hoewel een dergelijke evaluatie veel werk kost en soms zelfs bureaucratisch lijkt, helpt het ons ook om te reflecteren op wat we doen, en dat is zeer waardevol,” zei Rector Magnificus Han van Krieken in zijn eerste reactie op de beoordelingen.

Meer nieuws


CT-scan na overlijden kan meer duidelijkheid bieden over de doodsoorzaak Promotieonderzoek van Lianne Sonnemans

20 februari 2020

Een CT-scan na overlijden leidt tot 12% meer juist vastgestelde doodsoorzaken ten opzichte van de doodsoorzaak die de behandelend arts vaststelt op basis van alleen klinische gegevens en lichamelijk onderzoek.

lees meer

Zeven Vici's voor Radboudumc en Radboud Universiteit

20 februari 2020

Christian Beckmann, Sander Leeuwenburgh en Annette Schenck van het Radboudumc hebben ieder een Vici-onderzoeksbeurs van anderhalf miljoen euro ontvangen. Ook vier onderzoekers van de Radboud Universiteit ontvangen een Vici.

lees meer

Oproep: wetenschappers gezocht voor Expeditie Next tijdens Vierdaagse!

20 februari 2020

Geef een lezing in de silent disco, doe onderzoek met de bezoekers van de feesten of laat een demo zien.

lees meer

Microinfarct in de hersenen alleen zichtbaar in acute fase Link tussen minimale vaatschade en hersenschade komt langzaam in beeld

19 februari 2020

Door elke vier weken een hersenscan te maken bij ruim vijftig ouderen wisten Nijmeegse onderzoekers voor het eerst het beloop van micro-infarcten in de hersenen zichtbaar te maken.

lees meer

Media-aandacht voor Thermo Tokyo

18 februari 2020

Op dinsdag Radio EenVandaag en op donderdag in de tv-uitzending van EenVandaag.

lees meer

Prijs voor model dat leven 1 jaar na IC-opname voorspelt Nina Wubben krijgt prijs van beroepsvereniging IC

18 februari 2020

Promovenda Nina Wubben van het Radboudumc heeft op 7 februari tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), de best abstract prijs gewonnen voor haar onderzoek naar het voorspellen van leven na een IC-opname.

lees meer