Nieuws Palliatieve zorg aan huis met een iPad

20 januari 2016

Jelle van Gurp, onderzoeker bij de afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde van het Radboudumc, heeft die laatste vraag onderzocht. Het gaat om een situatie waarbij de thuis verblijvende patiënt via een tablet of computer contact kan maken met zijn huisarts en een aan het ziekenhuis verbonden palliatieve zorgspecialist. De nadruk van zijn onderzoek ligt op het contact tussen de patiënt, zijn naaste(n) en de palliatieve zorgspecialist. Ook de samenwerking tussen ziekenhuis en thuiszorg komt aan bod.De inzet van videoconsultatie en ‘telezorg’ komt niet uit de lucht vallen. Van Gurp: “De Nederlandse samenleving vergrijst in hoog tempo, wat leidt tot een aanzienlijke toename van terminale patiënten die thuis speciale palliatieve zorg nodig hebben. Het is de vraag of teleconsultatie daarbij een rol kan spelen.” 

Eigen rol pakken

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek spitste zich toe op de effecten van het technologische, audiovisuele netwerk dat nodig is voor de communicatie. Beperkt dat het contact, maakt het de communicatie kil en koel? Van Gurp: “Nee, vaak is het tegendeel waar. Door de exclusieve digitale verbondenheid maakt het juist geconcentreerde, toegespitste aandacht tussen patiënt en zorgprofessional mogelijk. Tegelijkertijd is het een kwetsbare verbinding. Als iemand plotseling bij een van de betrokkenen binnenloopt, wordt dat bijvoorbeeld echt ervaren als een inbreuk op de privacy.

”Met teleconsultatie is ook niet goed een diagnose te stellen. De palliatieve professionals zien wel de algemene beelden, maar ze missen de kleine, essentiële details die belangrijk zijn voor zo’n goede diagnose", zegt Van Gurp. “Verder zien we dat specialisten zich geremd voelen om pijnlijke waarheden en emotionele onderwerpen aan te kaarten, juist omdat ze niet fysiek aanwezig zijn.” Patiënten denken daar weer heel anders over. “Ze vinden in de door de technologie gecreëerde afstand nou net de vrijheid om hun hart te luchten, hun eigen rol te pakken en hun eigen zorg mee vorm te geven. Teleconsultatie maakt patiënten kennelijk tot actieve spelers in hun eigen zorg.” 

Veilig voelen

Uit het onderzoek van Van Gurp blijkt ook dat de technologische teleconsultatie een relatie tussen patiënt en palliatieve professional tot stand brengt, die niet alleen een medische maar ook een inter-persoonlijke geschiedenis mogelijk gemaakt. Van Gurp: “Er ontstaat een gezamenlijk verhaal, een gedeelde geschiedenis die leidt tot vertrouwen, intieme betrokkenheid en op de persoon afgestemde zorg, waarbij patiënten zich veilig voelen, zich bloot durven geven en een verlichting van de situatie ervaren.”Over het algemeen lijkt teleconsultatie voor patiënten die thuis willen sterven bij te dragen aan een geïntegreerde palliatieve zorg. Het maakt een warme en vaak intieme vorm van zorg mogelijk, kan de patiënt-huisarts relatie ondersteunen en zorgt ervoor dat specialistische palliatieve zorg vanuit het ziekenhuis laagdrempelig beschikbaar blijft.

Meer nieuws


Ziekenhuizen regio starten IC-café voor voormalige IC-patiënten

21 maart 2019

Een opname op de IC kan erg ingrijpend zijn, voor patiënten en hun naasten. Daarom start het IC-café in deze regio.

lees meer

Aantasting medisch beroepsgeheim voor betere bepaling tbs bij weigeraars

20 maart 2019

Als onderdeel van de nieuwe Wet forensische zorg kan vanaf juli 2019 het medisch dossier van verdachten die tbs proberen te ontlopen worden opgeëist.

lees meer

Judith Homberg benoemd tot hoogleraar Translational Neuroscience

20 maart 2019

Judith Homberg is met ingang van 1 februari benoemd tot hoogleraar Translational Neuroscience aan de Radboud Universiteit/afdeling Cognitive Neuroscience Radboudumc.

lees meer

Direct dotteren na een acute hartstilstand is niet altijd noodzakelijk

18 maart 2019

Onmiddellijke hartkatheterisatie en dotteren biedt geen grotere kans op overleven bij gereanimeerde patiënten met een acute hartstilstand die niet veroorzaakt is door een hartinfarct.

lees meer

Nieuw open innovatieprogrammaTopFit gelanceerd tijdens Health Valley Event

15 maart 2019

Het Radboudumc is een van de initiatiefnemers van TopFit, een nieuw open innovatieprogramma in Oost-Nederland, dat gisteren werd gepresenteerd tijdens Health Valley

lees meer

RoboSculpt wint Health Valley Bridge Prijs 2019

15 maart 2019

Bezoekers van het Health Valley Event hebben het Radboudumc met het project RoboSculpt uitgeroepen tot winnaar van de Health Valley Bridge Prijs 2019.

lees meer