Nieuws Hoe ons brein herinneringen ordent

2 februari 2017

Isabella Wagner keek in verschillende experimenten welke hersengebieden actief zijn bij de vorming van langdurige en korte herinneringen, of het toedienen van methylfenidaat (o.a. op de markt als Ritalin) het geheugen kan stimuleren en of het hebben van voorkennis helpt bij het vormen van langdurige herinneringen.

Wagner liet proefpersonen foto’s terwijl ze in de MRI-scanner lagen. Onmiddellijk daarna en 48 uur later werd hen gevraagd deze beelden terug te halen aan de hand van cues. Zwakke herinneringen werden alleen onthouden na de onmiddellijke test en de langdurige herinneringen ook nog na 48 uur. Wagner: “We konden al bij voorbaat zien welke herinneringen na 48 uur ook opgehaald zouden worden doordat er daarbij andere hersengebieden actief werden dan bij de zwakke herinneringen.”

In een ander experiment bekeek Wagner of het innemen van methylfenidaat direct na het leren, invloed had op het langetermijngeheugen. Zij zag geen verschillen tussen proefpersonen die het middel hadden ingenomen en proefpersonen die een placebo kregen. Wagner: “Wellicht komt dat omdat we een relatief lage dosis hebben gebruikt. Ik zou het experiment graag eens herhalen met een hogere dosis.”

Tenslotte ontdekte Wagner dat voorkennis sterke geheugenvorming bevordert. “Door op meerdere momenten informatie in je op te nemen, wordt een herinnering sterker. Op het moment dat je die herinnering ophaalt, worden de verschillende brokjes informatie gecombineerd. Deze resultaten pleiten daarom voor educatieve programma’s waarbij studenten herhaaldelijk dezelfde informatie moeten opnemen.”

 

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet