17 oktober 2017

“Wij zien elke patiënt als persoon en partner. Dat geldt helemaal als het om soms kwetsbare oudere patiënten gaat waar de familie ook een prominente rol bij speelt!”, Cathy van Beek, Raad van Bestuur Radboudumc

Van de 14 criteria scoort het Radboudumc 100% op ‘seniorvriendelijke inrichting verpleegafdeling’, ‘Betrokkenheid van de cliëntenraad’ en ‘aandacht voor zorg in de laatste levensfase’. Ook hoog scoort ‘afstemming van de verschillende onderzoeken’. Verbetering vraagt ‘stimuleren bewegen en social contact’, dat 65 % scoort.

Het afgelopen jaar zijn 114 ziekenhuizen in Nederland getoetst op 14 kwaliteitsaspecten die specifieke zorgbehoeften en wensen van ouderen betreffen. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk, moet voor minstens 9 van de 14 kwaliteitsaspecten tachtig punten worden behaald. Het Keurmerk wordt elke 2 jaar uitgereikt.

Het keurmerk is een initiatief van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOVG en NOOM.

Meer informatie


Margie Alders

06 82 21 68 78

  • Snel naar