15 mei 2017

Dr. Rob Baltussen is met ingang 1 mei 2017 benoemd tot hoogleraar Global Health Economics aan het Radboudumc. Baltussen is deskundig op het gebied van het maken van keuzes in de gezondheidszorg.

Prioriteiten stellen
Het stellen van prioriteiten in de gezondheidszorg wordt steeds belangrijker. Er komen meer medische behandelingen beschikbaar, maar er zijn ook grenzen aan wat we als samenleving kunnen en willen betalen voor onze gezondheid. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld of kostbare behandelingen nog wel vergoed kunnen worden als ze het leven van een patiënt maar met enkele weken of maanden verlengen.

Verschillende visies combineren
De medische wetenschap, de economie, de ethiek en de besliskunde hebben allemaal hun eigen visie op het maken van deze moeilijke keuzes, en hun eigen antwoorden. Hoogleraar Baltussen en zijn team ontwikkelen een overkoepelende theorie en methodologie waarin deze visies worden gecombineerd. De verwachting is dat dit zowel de kwaliteit als het maatschappelijk draagvlak voor het maken van lastige keuzes in de gezondheidszorg vergroot.

Lage-inkomenslanden
De leerstoel richt zich op het maken van keuzes in de gezondheidszorg in Nederland maar ook in lage-inkomenslanden, waar de spanning tussen beschikbare middelen en zorgbehoeften het grootst is. Baltussen voert in deze landen studies uit, en adviseert ministeries hoe zij het beste keuzes kunnen maken.
 
Baltussen (1968)  heeft langere tijd in Burkina Faso (West-Afrika) en bij de Wereldgezondheidsorganisatie gewerkt. Sinds twaalf jaar is hij verbonden aan het Radboudumc waar hij de onderzoeksgroep NICHE (Nijmegen International Centre for Health Systems Research) leidt.  In 2014 ontving Baltussen een NWO Vici-subsidie ​​om zijn onderzoek verder uit te bouwen en toe te passen op het gebied van HIV in Zuid-Afrika.
 
inloggen