Vijf jaar vriezers vol mogelijkheden Eerste lustrum Radboud Biobank

15 juni 2017

De Radboud Biobank bestaat vijf jaar. De biobank verzorgt de professionele opslag van lichaamsmaterialen en gegevens van patiënten voor toegepast klinisch onderzoek. Inmiddels liggen er al duizenden samples opgeslagen, afkomstig van 35.000 unieke patiënten. Vanaf de oprichting in 2012 maken veel afdelingen gebruik van dit Radboudumc Technology Center.

In 2012 ging de Radboud Biobank van start om binnen het Radboudumc lichaamsmateriaal en bijbehorende klinische data centraal te verzamelen, op te slaan en te beheren. De wetenschappelijke gegevens die zo worden gecreëerd moeten leiden tot een betere gezondheid van patiënten en versterking van het biomedisch onderzoek.
 
 
Overzichtelijke verzameling
Sinds de oprichting beheert de Radboud Biobank diverse collecties lichaamsmateriaal waardoor onderzoekers in de toekomst de tijdrovende stap van materiaal verzamelen over kunnen slaan. In de biobank worden tevens stap voor stap bestaande collecties van afdelingen opgenomen. ‘Bijna iedere afdeling had wel zijn eigen verzameling vriezertjes met monsters’, zegt Dorine Swinkels, hoogleraar Experimentele Klinische Chemie en laboratoriumbeheerder van de Radboud Biobank. ‘Daar willen we vanaf. We willen naar één overzichtelijke verzameling.’ Gerhard Zielhuis, directeur van de Radboud Biobank hoopt uiteindelijk naar een situatie te gaan waarin het de standaard wordt dat van iedere patiënt in het umc extra samples worden opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek. Tenzij ze daar uitdrukkelijk op tegen zijn.
 
Parelsnoer Instituut
Het Radboudumc was in 2012 het eerste umc dat volgens het model van het landelijke Parelsnoer Instituut een biobank opzette. Alle Nederlandse universitaire ziekenhuizen hebben in het Parelsnoer Instituut afspraken gemaakt over de manier waarop biobanken worden ingericht. De hoge kwaliteitseisen van het Parelsnoer Instituut garanderen de wetenschappelijke betrouwbaarheid van het onderzoek én de veiligheid van de gegevens van patiënten.
 
Voor en door patiënten
Zonder het vertrouwen en de deelname van patiënten is het onmogelijk een goede verzameling op te bouwen. Daarom zijn patiënten nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de Radboud Biobank. Zo is de voorzitter van Beleidsraad Radboud Biobank afkomstig uit de kring van patiëntenvertegenwoordigers, zijn ziektespecifieke patiëntenverenigingen betrokken bij onderzoek van de afdelingen, is er een internetportal in de maak voor donoren van de Radboud Biobank (ELSI-app) en zijn leken vertegenwoordigd in de Commissie Mensgebonden Onderzoek. Daarmee is de privacy van de patiënt, de kwaliteit van de verzameling en de betrouwbaarheid van het daaruit voortvloeiende wetenschappelijk onderzoek gewaarborgd.
 
De Radboud Biobank in cijfers
  • 42 deelbiobanken aangesloten
  • Meer dan 350.000 monsters in de vriezer
  • Van meer dan 35.000 unieke patiënten
  • 25 uitgiftes gerealiseerd
  • 5.000 samples met bijbehorende data uitgegeven
  • Tevens beheersverantwoordelijkheid restmateriaal conform Federa Gedragscode
Collecties van de Radboud Biobank
 
Parel Erfelijke Darmkanker
In de Parel Erfelijke Darmkanker worden klinische gegevens en biomateriaal verzameld van individuen met een bewezen vorm of met verhoogde kans op erfelijk colorectaal carcinoom.

Parel Cerebro Vascular Accident
De Parel Cerebro Vascular Accident verzamelt lichaamsmateriaal en additionele klinische informatie van patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding.

Parel Reuma
In de Parel Reuma worden biomateriaal en bijbehorende klinische gegevens verzameld van patiënten die lijden aan artrose of reumatoïde artritis.

Parel Neurodegeneratieve hersenziekten
De Parel Neurodegeneratieve hersenziekten verzamelt klinische gegevens en biomateriaal van patiënten die lijden aan een neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer.

Parel Nierfalen
In de Parel Nierfalen worden lichaamsmateriaal en klinische informatie van patiënten met chronisch (progressief) nierfalen stadium II (beginstadium), III, IV en V (eindstadia) verzameld.

Parel Inflammatoire Darmziekten
De Parel Inflammatoire Darmziekten verzamelt lichaamsmateriaal en additionele klinische gegevens van patiënten die lijden aan de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa.

Parel Leukemie, Myeloom, Lymfeklierkanker
De Parel Leukemie, Myeloom, Lymfeklierkanker verzamelt klinische gegevens en biomateriaal van patiënten met bloed- en lymfeklierkanker zoals leukemie, multipel myeloom (Ziekte van Kahler) en lymfeklierkanker.

Parel Diabetes
In de Parel Diabetes worden klinische gegevens en biomateriaal verzameld van patiënten met Diabetes type 2.

Parel Ischemische hartziekten
Binnen de Parel Ischemische hartziekten worden lichaamsmateriaal en klinische informatie verzameld van patiënten met een acuut hartinfarct en van patiënten met chronisch hartfalen ten gevolge van een 'oud' hartinfarct.

Familiaire Blaaskanker
In de deelbiobank Familiaire Blaaskanker worden klinische gegevens en biomateriaal verzameld van families met blaaskanker en extreem jonge patiënten met blaaskanker.

Odyssey
Binnen de deelbiobank Odyssey worden lichaamsmateriaal en klinische informatie verzameld van patiënten die op een jonge leeftijd een beroerte hebben gehad (18-50 jaar). 
 
500 Functional Genomics (500FG)
De deelbiobank 500FG brengt de afweerresponsen en microbioom van 500 gezonde mensen in kaart en verzamelt tevens additionele gegevens en biomateriaal.
 
CVON
De deelbiobank CVON onderzoekt de rol van microbioom van de darm en chronische ontsteking als promotor van cardiovasculaire aandoeningen. De klinische informatie en lichaamsmateriaal van patiënten met overgewicht (BMI>27) wordt verzameld plus gegevens en lichaamsmateriaal van gezonde controles.
 
Nijmeegse Biomedische Study (NBS)
In de NBS is uitgebreide vragenlijstinformatie, DNA en serum/plasma beschikbaar van de algemene populatie (N=6700).

Reumatische Ziekten
De deelbiobank Reumatische Ziekten verzamelt sinds 1985 systematisch gegevens en biomateriaal van patiënten met reumatische artritis.

AGORA
Binnen het Radboudumc zijn het Amalia kinderziekenhuis en de afdelingen Health Evidence en  Genetica reeds in december 2004 gestart met het aanleggen van een data- en biobank van klinische en vragenlijst­gegevens en genetisch materiaal van kinderen met aangeboren afwijkingen en kindertumoren en hun ouders.

Parkinson
De deelbiobank Parkinson verzamelt lichaamsmateriaal en klinische ­gegevens van patiënten met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme. 
 
FSHD
Binnen de deelbiobank FSHD worden lichaamsmateriaal en klinische informatie verzameld van patiënten die lijden aan de neuromusculaire stoornis FSHD (facio scapulohumerale dystrofie).
 
Borstkanker
De Radboud Biobank Borstkanker verzamelt lichaamsmateriaal en klinische gegevens van patiënten met borstkanker die behandeld worden in het Radboudumc. 
 
PRISMA
In het PRISMA- onderzoek worden bloed en gegevens van vrouwen die in de regio Noord-Nederland met het bevolkingsonderzoek naar borstkanker meedoen verzameld. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt getracht te voorspellen wie veel en wie weinig kans heeft borstkanker te ontwikkelen, zodat vrouwen ingedeeld kunnen worden in risicogroepen.

Intellectual Disability
De Biobank Intellectual Disability verzamelt lichaamsmateriaal en klinische gegevens van patiënten met een ontwikkelingsachterstand, i.e. IQ<70 of de ontwikkelingsindex/ontwikkelingsleeftijd loopt significant achter t.o.v. het gemiddelde (2 standaarddeviaties of meer). 
 
Nierziekten
De deelbiobank Nierziekten verzamelt systematisch gegevens en biomateriaal van patiënten die de afdeling Nierziekten van het Radboudumc bezoeken. 
 
Polygene
Binnen de deelbiobank Polygene is kiembaan DNA, uitgebreide vragenlijstinformatie en gedetailleerde klinische informatie verzameld van ongeveer 6000 kankerpatiënten (borst, prostaat, blaas, nier, ovarium, melanoom, long, testis).
 
Autoinflammatoire ziekten
De Biobank Autoinflammatoire Ziekten verzamelt medische gegevens en biomateriaal van patiënten van 18 jaar of ouder waarbij er ofwel verdenking is op, ofwel een autoinflammatoire ziekte is vastgesteld. De diagnose van elke afzonderlijke autoinflammatoire ziekte is gebaseerd op de standaard criteria voor de betreffende ziekte of expert opinie.
 
Myositis
De Myositis biobank zal verschillende soorten biomaterialen van patiënten met myositis opslaan, gecombineerd met de klinische gegevens van de patiënten.
 
Hecovan
De Hecovan Biobank verzamelt prospectief lichaamsmateriaal en klinische gegevens van patiënten met hemangiomen en congenitale vaatmalformaties. De biobank is mede geïnitieerd door de Hevas en de VSOP (patiëntenorganisaties).

Endocriene ziekten
In de Biobank Endocriene Ziekten worden prospectief bloedsamples, restmateriaal en klinische gegevens verzameld worden voor wetenschappelijk onderzoek naar schildkliercarcinoom en andere nodulaire schildklieraandoeningen; feochromocytoom, primair hyperaldosteronisme en andere nodulaire bijnieraandoeningen; acromegalie, syndroom van Cushing, paraganglioom en ziekte van Von Hippel Lindau.
 
Radboud Biobank Urologie
De Radboud Biobank Urologie verzamelt lichaamsmaterialen en data van patiënten die een bezoek brengen aan de polikliniek Urologie of verpleegafdeling Urologie. 

200 HIV
De deelbiobank 200 HIV brengt de afweerresponsen en microbioom van 200 patiënten met HIV in kaart en verzamelt tevens additionele gegevens en biomateriaal.

300 Diabetes Mellitus
De deelbiobank 300 Diabetes Mellitus brengt de afweerresponsen en microbioom van 300 patiënten met Diabetes Mellitus Type I in kaart en verzamelt tevens additionele gegevens en biomateriaal.

Hereditair prostaatcarcinoom
Voor de deelbiobank hereditair prostaatcarcinoom worden lichaamsmateriaal en data verzamelt van mannen met prostaatkanker afkomstig uit families waar meerdere gevallen van prostaatkanker voorkomen.
 
Congenitale myopathieën
De Congenitale myopathieën biobank zal lichaamsmateriaal van patiënten met congenitale myopathieën opslaan, gecombineerd met de klinische gegevens van de patiënten.
 
iFSHD
De iFSHD biobank verzamelt lichaamsmaterialen en data van patiënten met iFSHD en de ouders van patiënten.
 
RUNDMC serial imaging
Voor de biobank RUNDMC serial imaging worden biomateriaal en klinische gegevens van patiënten die lijden aan cerebral small vessel disease verzameld.
 
Radboud Biobank Gynaecologische Oncologie
De Radboud Biobank Gynaecologische Oncologie (RBGO) verzamelt lichaamsmateriaal en klinische gegevens van patiënten met (een verdenking op) een gynaecologische tumor.
 
IJzeronderzoek
De IJzerbiobank verzamelt lichaamsmaterialen en data van patiënten met een aangeboren afwijking van de ijzerstofwisseling.

Parel MEN1 (Multipele Endocriene Neoplasie)
In de Parel MEN1 worden klinische gegevens en biomateriaal verzameld van patiënten met het MEN1-syndroom.

Systemische Sclerose
De biobank systemische sclerose zal lichaamsmateriaal van patiënten met systemische sclerose opslaan, gecombineerd met de bijbehorende klinische gegevens van de patiënten.
 
Recurrent Vulvovaginal Candidiasis
De deelbiobank RVVC brengt de afweerresponsen en microbioom van patiënten met recurrent vulvovaginal candidiasis in kaart en verzamelt tevens additionele gegevens en biomateriaal.
 
PancreasParel
De PancreasParel verzamelt klinische gegevens en biomateriaal van patiënten met een pancreascarcinoom of pancreatitis.
 
Rhabdomyolyse
De Biobank Rabdomyolyse zal lichaamsmateriaal van patiënten die een of meerdere episodes van rabdomyolyse hebben doorgemaakt opslaan, gecombineerd met de klinische gegevens van de patiënten.
 
Parel Slokdarm-Maag Tumoren
In de Parel Slokdarm-Maag Tumoren worden klinische gegevens en biomateriaal verzameld van patiënten met een slokdarm- of maagtumor.
 

Meer informatie


drs. Marcel Wortel

(024) 81 87389
persvoorlichter

inloggen