Nieuws 2018 expertisecentrazeldzameaandoeningen

3 september 2018

Het ministerie van VWS heeft zes nieuwe expertisecentra van het Radboudumc erkend. De erkenning heeft als doel dat voor zowel patiënten als zorgprofessionals duidelijk moet zijn waar specifieke expertise te vinden is op het gebied van integrale zorg voor patiënten met een zeldzame of complexe aandoening

Het gaat om de volgende zes centra:
• het expertisecentrum voor Aangeboren tandafwijkingen (ATA)
• het expertisecentrum voor Aangezichtsverlamming
• het expertisecentrum voor Taaislijmziekte (CF)
• het expertisecentrum voor mannelijke onvruchtbaarheid   
• het expertisecentrum voor Infectieziekten
• het expertisecentrum voor Systemische autoimmuunziekten

Zes tot acht procent van de bevolking (een miljoen Nederlanders) kampt met dergelijke aandoeningen. Het Radboudumc heeft al 35 officieel erkende expertisecentra.

Expertisecentra van strategisch belang
Bertine Lahuis, portefeuillehouder expertisecentra vanuit de Raad van Bestuur, is blij met deze nieuwe erkenningen: ‘De erkenning van deze nieuwe centra bevestigt dat wij in het Radboudumc expertise, kennis en kunde bij elkaar krijgen om zo de zorg voor patiënten met zeldzame aandoeningen te verbeteren. Daar zijn we trots op. De onderscheidende expertise van umc’s zit in zeldzame en complexe aandoeningen. Onze expertisecentra zijn hiermee van strategisch belang’.

Erkenning
Centra die erkenning aanvragen, worden beoordeeld op onder meer continuïteit van zorg, de aanwezigheid van richtlijnen en zorgpaden, kwaliteitsindicatoren en wetenschappelijk onderzoek. Bij het aanwijzen van de expertisecentra zijn nadrukkelijk ook patiëntenorganisaties betrokken. De erkenning van de centra maakt het mogelijk dat zij zich aansluiten bij Europese Referentie Netwerken, virtuele netwerken van zorgverleners uit heel Europa. Zij staan voor een Europese aanpak van zeldzame aandoeningen. Op de website van het Radboudumc staat een overzicht van de 41 erkende expertisecentra voor zeldzame aandoeningen.


 

Meer informatie


Roos de Gouw

persvoorlichter

06 25 69 52 37

Meer nieuws


Niet opereren is ook een optie Samen beslissen over een operatie

20 september 2018

Noralie Geessink ontwikkelde een training voor chirurgen om de gesprekken met de patiënt te verbeteren.

lees meer

Opnieuw een 8,5 voor de zorg in het Radboudumc

20 september 2018

Ruim 5000 patiënten deelden hun ervaringen met de zorg via de Consumer Quality Index

lees meer

NFU doet eindbod met structurele loonsverhoging van 8,25% over drie jaar en afspraken over verlaging werkdruk

19 september 2018

De NFU biedt structureel een loonsverhoging van 8,25% voor een driejarige cao voor de ruim 70.000 medewerkers van de acht universitair medische centra (umc’s).

lees meer

Cognitieve gedragstherapie effectief bij myotone dystrofie type 1 Nieuwe behandeloptie voor complexe ziekte

19 september 2018

Een behandeling met cognitieve gedragstherapie helpt patiënten met myotone dystrofie type 1 in het verbeteren van hun fysieke capaciteiten en sociale deelname.

lees meer

Citrienfonds.nl laat zien hoe de zorg beter kan én betaalbaar blijft 24 zorgverbeteringen in Radboudumc

11 september 2018

Om de zorg beter, toegankelijk en betaalbaar te houden, is in 2014 door de minister van VWS het Citrienfonds opgericht. Met de umc’s als initiatiefnemer werken partijen in de zorg gezamenlijk aan het verbeteren van de zorg. 24 van de ruim 100 projecten uit het Citrienfonds zijn van het Radboudumc.

lees meer

Zilveren Kruis kiest voor alliantie Nijmeegse en Eindhovense ziekenhuizen prostaatkankerzorg

6 september 2018

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft de alliantie tussen Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), Catharina Ziekenhuis en Radboudumc vandaag aangewezen als één van de drie robotcentra waarmee het een contract afsluit voor prostaatoperaties.

lees meer
  • Snel naar