23 februari 2018

Peter-Bram ’t Hoen is met ingang van 1 februari 2018 benoemd tot hoogleraar Bioinformatica aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc

’t Hoen is deskundig op het gebied van de analyse van grote moleculaire datasets.  Hij ontdekt daarin patronen die belangrijk zijn voor het stellen van een diagnose, het voorspellen van het verloop van een ziekte of de effectiviteit van een behandeling (personalised medicine). Zijn meer fundamentele interesse gaat uit naar het bepalen van het effect van varianten in het DNA op de sequentie en de structuur van RNA en eiwitten, om zo de verschillen tussen mensen te verklaren.
 
Peter-Bram 't Hoen (1975, Hilversum) behaalde in 1997 (cum laude) zijn Master of Science in Biochemie en Farmacochemie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2002 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op onderzoek naar de verschillen tussen mensen in de eiwitten die geneesmiddelen afbreken en daarmee de effectiviteit en de toxiciteit van geneesmiddelen beïnvloeden. Toen was het nog te vroeg om deze informatie te vertalen naar een aangepast recept voor de patiënt (personalised medicine), maar nu is er voldoende kennis om dit in de praktijk te brengen, iets waarvoor Peter-Bram ‘t Hoen zich binnen het Radboudumc wil gaan inzetten.

Vanaf 2002 tot zijn benoeming in Nijmegen, werkte Peter-Bram 't Hoen bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Aanvankelijk als postdoctoraal onderzoeker en universitair docent bij de afdeling Humane Genetica en sinds 2011 als universitair hoofddocent en leider van de onderzoeksgroep Bioinformatica.
 
Prof. ’t Hoen zal leiding geven aan het Centre for Molecular and Biomolecular Informatics (CMBI) binnen het Radboudumc. Hij is tevens lid van de Executive Management Committee van RD-Connect,  een Europese infrastructuur om data van patiënten met zeldzame ziekten samen te brengen, en hij is een van de coördinatoren van de Personal Health Train, een (inter)nationaal initiatief om de uitwisseling van gezondheidsdata te faciliteren. 
inloggen