Nieuws Peter-Bram t Hoen benoemd tot hoogleraar Bioinformatica

23 februari 2018

Peter-Bram ’t Hoen is met ingang van 1 februari 2018 benoemd tot hoogleraar Bioinformatica aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc

’t Hoen is deskundig op het gebied van de analyse van grote moleculaire datasets.  Hij ontdekt daarin patronen die belangrijk zijn voor het stellen van een diagnose, het voorspellen van het verloop van een ziekte of de effectiviteit van een behandeling (personalised medicine). Zijn meer fundamentele interesse gaat uit naar het bepalen van het effect van varianten in het DNA op de sequentie en de structuur van RNA en eiwitten, om zo de verschillen tussen mensen te verklaren.
 
Peter-Bram 't Hoen (1975, Hilversum) behaalde in 1997 (cum laude) zijn Master of Science in Biochemie en Farmacochemie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2002 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op onderzoek naar de verschillen tussen mensen in de eiwitten die geneesmiddelen afbreken en daarmee de effectiviteit en de toxiciteit van geneesmiddelen beïnvloeden. Toen was het nog te vroeg om deze informatie te vertalen naar een aangepast recept voor de patiënt (personalised medicine), maar nu is er voldoende kennis om dit in de praktijk te brengen, iets waarvoor Peter-Bram ‘t Hoen zich binnen het Radboudumc wil gaan inzetten.

Vanaf 2002 tot zijn benoeming in Nijmegen, werkte Peter-Bram 't Hoen bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Aanvankelijk als postdoctoraal onderzoeker en universitair docent bij de afdeling Humane Genetica en sinds 2011 als universitair hoofddocent en leider van de onderzoeksgroep Bioinformatica.
 
Prof. ’t Hoen zal leiding geven aan het Centre for Molecular and Biomolecular Informatics (CMBI) binnen het Radboudumc. Hij is tevens lid van de Executive Management Committee van RD-Connect,  een Europese infrastructuur om data van patiënten met zeldzame ziekten samen te brengen, en hij is een van de coördinatoren van de Personal Health Train, een (inter)nationaal initiatief om de uitwisseling van gezondheidsdata te faciliteren. 

Meer nieuws


Impulsiviteit en infectieziekten bij vrouwelijke gevangenen in Indonesie Bij bestrijding infectieziekten is kennisoverdracht alleen niet voldoende

26 maart 2019

Om de kans op infecties te verkleinen speelt het verbeteren van impulscontrole, naast kennisoverdracht, een belangrijke rol. Dat constateren onderzoekers van het Radboudumc en hun Indonesische collega’s op basis van onderzoek bij vrouwelijke gevangenen.

lees meer

Lopen bij mensen met Parkinson verbetert door slim gebruik van zelf ontdekte compensatiestrategieen

26 maart 2019

Mensen met Parkinson ontdekken zelf regelmatig strategieën om hun loopproblemen te omzeilen. Onderzoekers van het Radboudumc hebben voor het eerst een overzicht gemaakt van alle bekende compensatiestrategieën.

lees meer

Tuberculosemedicijn veilig in hogere dosering Te lage dosering rifampicine kan juist bijdragen aan multiresistente tuberculose

25 maart 2019

Onderzoekers van het Radboudumc schrijven in het wetenschapsblad PlosOne dat ze een groep patiënten met ernstige tuberculose aanzienlijk hogere doseringen hebben voorgeschreven. De doseringen bleken veilig en goed te verdragen.

lees meer

Ziekenhuizen regio starten IC-café voor voormalige IC-patiënten

21 maart 2019

Een opname op de IC kan erg ingrijpend zijn, voor patiënten en hun naasten. Daarom start het IC-café in deze regio.

lees meer

Aantasting medisch beroepsgeheim voor betere bepaling tbs bij weigeraars

20 maart 2019

Als onderdeel van de nieuwe Wet forensische zorg kan vanaf juli 2019 het medisch dossier van verdachten die tbs proberen te ontlopen worden opgeëist.

lees meer