Nieuws 2018 Peter-Bram t Hoen benoemd tot hoogleraar Bioinformatica

23 februari 2018

Peter-Bram ’t Hoen is met ingang van 1 februari 2018 benoemd tot hoogleraar Bioinformatica aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc

’t Hoen is deskundig op het gebied van de analyse van grote moleculaire datasets.  Hij ontdekt daarin patronen die belangrijk zijn voor het stellen van een diagnose, het voorspellen van het verloop van een ziekte of de effectiviteit van een behandeling (personalised medicine). Zijn meer fundamentele interesse gaat uit naar het bepalen van het effect van varianten in het DNA op de sequentie en de structuur van RNA en eiwitten, om zo de verschillen tussen mensen te verklaren.
 
Peter-Bram 't Hoen (1975, Hilversum) behaalde in 1997 (cum laude) zijn Master of Science in Biochemie en Farmacochemie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2002 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op onderzoek naar de verschillen tussen mensen in de eiwitten die geneesmiddelen afbreken en daarmee de effectiviteit en de toxiciteit van geneesmiddelen beïnvloeden. Toen was het nog te vroeg om deze informatie te vertalen naar een aangepast recept voor de patiënt (personalised medicine), maar nu is er voldoende kennis om dit in de praktijk te brengen, iets waarvoor Peter-Bram ‘t Hoen zich binnen het Radboudumc wil gaan inzetten.

Vanaf 2002 tot zijn benoeming in Nijmegen, werkte Peter-Bram 't Hoen bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Aanvankelijk als postdoctoraal onderzoeker en universitair docent bij de afdeling Humane Genetica en sinds 2011 als universitair hoofddocent en leider van de onderzoeksgroep Bioinformatica.
 
Prof. ’t Hoen zal leiding geven aan het Centre for Molecular and Biomolecular Informatics (CMBI) binnen het Radboudumc. Hij is tevens lid van de Executive Management Committee van RD-Connect,  een Europese infrastructuur om data van patiënten met zeldzame ziekten samen te brengen, en hij is een van de coördinatoren van de Personal Health Train, een (inter)nationaal initiatief om de uitwisseling van gezondheidsdata te faciliteren. 

Meer nieuws


Koninklijke onderscheiding voor KNO-arts dr. Ronald Admiraal Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

24 september 2018

Ronald Admiraal heeft tijdens zijn afscheidssymposium op vrijdag 21 september een lintje ontvangen voor zijn werk als KNO-arts.

lees meer

Niet opereren is ook een optie Samen beslissen over een operatie

20 september 2018

Noralie Geessink ontwikkelde een training voor chirurgen om de gesprekken met de patiënt te verbeteren.

lees meer

Opnieuw een 8,5 voor de zorg in het Radboudumc

20 september 2018

Ruim 5000 patiënten deelden hun ervaringen met de zorg via de Consumer Quality Index

lees meer

NFU doet eindbod met structurele loonsverhoging van 8,25% over drie jaar en afspraken over verlaging werkdruk

19 september 2018

De NFU biedt structureel een loonsverhoging van 8,25% voor een driejarige cao voor de ruim 70.000 medewerkers van de acht universitair medische centra (umc’s).

lees meer

Cognitieve gedragstherapie effectief bij myotone dystrofie type 1 Nieuwe behandeloptie voor complexe ziekte

19 september 2018

Een behandeling met cognitieve gedragstherapie helpt patiënten met myotone dystrofie type 1 in het verbeteren van hun fysieke capaciteiten en sociale deelname.

lees meer

Citrienfonds.nl laat zien hoe de zorg beter kan én betaalbaar blijft 24 zorgverbeteringen in Radboudumc

11 september 2018

Om de zorg beter, toegankelijk en betaalbaar te houden, is in 2014 door de minister van VWS het Citrienfonds opgericht. Met de umc’s als initiatiefnemer werken partijen in de zorg gezamenlijk aan het verbeteren van de zorg. 24 van de ruim 100 projecten uit het Citrienfonds zijn van het Radboudumc.

lees meer
  • Snel naar