28 mei 2018

Foto: UCSF Hoogleraar farmaceutische wetenschappen Kathy Giacomini van de University of California, San Francisco bekleedt dit jaar de Valkhofleerstoel van het Radboudumc. Elk jaar komt een vrouwelijke kandidaat die internationaal erkend en toonaangevend is in haar vakgebied in aanmerking voor deze leerstoel. Op donderdag 31 mei verzorgt Giacomini de jaarlijkse Valkhoflezing.

Kathy Giacomini is een van de leidende wetenschappers in het veld van de ‘pharmacogenomics’. Zij onderzoekt de rol van genetische variatie bij membraantransporteiwitten in de werking van medicijnen. Deze eiwitten brengen stoffen van buiten naar binnen de cel. De werking van medicijnen is sterk afhankelijk van de werking van deze eiwitten. Giacomini beschreef meer dan 100 genetische variaties in deze eiwitten en de invloed daarvan op de verwerking van geneesmiddelen.
 
Zo toonde Giacomini met haar onderzoek aan dat natuurlijke verschillen in transporteiwitten bij verschillende bevolkingsgroepen leiden tot verschillende reacties op medicijnen. Meer inzicht in deze verschillen leidt er hopelijk toe dat er een betere behandeling kan komen voor patiƫnten die niet op gangbare medicijnen reageren. Deze kennis over de wisselwerking tussen genetische variatie en medicijnen past Giacomini onder andere toe bij het middel metformine, dat veel gebruikt wordt in de behandeling van diabetes type 2.
 
Valkhoflezing
Op donderdag 31 mei verzorgt Kathy Giacomini de Valkhoflezing met de titel ‘The Solute Carrier Superfamily: Implications to human disease and drug response’. Tijdens haar bezoek aan het Radboudumc is ze te gast bij de afdeling Farmacologie/Toxicologie.
  • Snel naar