Nieuws ZonMw Parel voor onderzoek behandeling aHUS

19 april 2018

Wat is de meerwaarde van een gerichte behandeling met dure (wees)geneesmiddelen? De onderzoeksgroep van kinderarts-nefroloog Nicole van de Kar zocht het uit bij de ziekte aHUS. Voor deze zeldzame aandoening blijkt een geïndividualiseerde behandeling mogelijk. Van de Kar ontvangt op 19 april een ZonMw Parel voor haar onderzoek tijdens het zesde landelijke congres Goed Gebruik Geneesmiddelen. Ook de onderzoeksgroep van Carla Hollak van het AMC ontvangt een parel voor onderzoek naar de ziekte van Fabry.

Voor zeldzame aandoeningen komen steeds vaker effectieve geneesmiddelen beschikbaar die bijdragen aan een betere behandeling. Maar die behandeling is vaak zwaar en de kosten hoog. Een gerichte inzet van de geneesmiddelen is een nieuwe uitdaging. Het is niet alleen beter voor de patiënt, maar ook een stuk doelmatiger. Onderzoek van het Radboudumc bij het atypische Hemolytisch Uremisch Syndroom (aHUS) laat zien dat meer geïndividualiseerde behandelschema’s mogelijk zijn. Deze zijn net zo veilig en effectief als de eerder gehanteerde behandelschema’s.

Veilig stoppen met eculizumab
Patiënten met de zeldzame nierziekte aHUS zijn gebaat bij behandeling met eculizumab. Volgens de gebruiksvoorschriften moet het geneesmiddel levenslang worden gebruikt, maar onderzoek van het team van Nicole van de Kar laat zien dat dit niet nodig is. Met een zorgvuldige monitoring kunnen veel patiënten zelfs veilig stoppen met het middel. Aansluitend op het onderzoek heeft Zorginstituut Nederland een weesgeneesmiddelenarrangement met de beroepsgroep afgesloten, met onder meer start- en stopcriteria en afspraken over dataverzameling en evaluatie.
 

Goed Gebruik Geneesmiddelen
Het optimaliseren van de farmacotherapie bij een zeldzame ziekte, draagt bij aan het effectiever, veiliger en doelmatiger gebruik van (dure) geneesmiddelen en aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Het Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw richt zich op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. Dat is in het belang van de patiënt, de zorgverlener, de overheid en private partijen, zoals de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars. GGG financiert onderzoek, zet een infrastructuur op en stimuleert initiatieven om kennis in de praktijk te laten gebruiken.

Lees meer op de website van ZonMW.

Meer informatie


Marcel Wortel

persvoorlichter

(024) 81 87389

Meer nieuws


Ignacio Malagon, Nederlands eerste hoogleraar Kinderanesthesiologie

21 januari 2019

Ignacio Malagon is met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot hoogleraar Kinderanesthesiologie aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. Hij is de eerste hoogleraar op dit gebied in Nederland.

lees meer

Zwangerschapsecho beschikbaar stellen in ontwikkelingslanden

21 januari 2019

Thomas van den Heuvel van het Radboudumc ontwikkelde een goedkoop echosysteem dat automatisch zwangerschapsduur, stuitliggingen en tweelingzwangerschappen kan detecteren.

lees meer

Onderzoek doen met een verstandelijke beperking Nieuwe richtlijn voor inclusief gezondheidsonderzoek

14 januari 2019

Patiënten werken steeds vaker mee aan wetenschappelijk onderzoek naar hun aandoening. Maar hoe doe je dat bij mensen met een verstandelijke beperking? Tessa Frankena van het Radboudumc zocht het uit.

lees meer

Innovation­award voor fysiotherapeu­ten Yvonne Geurts en Shanna Bloemen

14 januari 2019

Ze kregen de award voor hun inzet en succesvolle implementatie van het innovatieve concept: Beter uit Bed. Met hun enthousiasme en een geheel andere blik op de gezondheidszorg hebben ze het hele huis letterlijk in beweging gekregen.

lees meer

Cees Buren verlaat Radboudumc per 1 juli aanstaande

11 januari 2019

Cees Buren, lid van de Raad van Bestuur en CFO, zal per 1 juli aanstaande na acht jaar het Radboudumc verlaten.

lees meer
  • Snel naar