Nieuws ZonMw Parel voor onderzoek behandeling aHUS

19 april 2018

Wat is de meerwaarde van een gerichte behandeling met dure (wees)geneesmiddelen? De onderzoeksgroep van kinderarts-nefroloog Nicole van de Kar zocht het uit bij de ziekte aHUS. Voor deze zeldzame aandoening blijkt een geïndividualiseerde behandeling mogelijk. Van de Kar ontvangt op 19 april een ZonMw Parel voor haar onderzoek tijdens het zesde landelijke congres Goed Gebruik Geneesmiddelen. Ook de onderzoeksgroep van Carla Hollak van het AMC ontvangt een parel voor onderzoek naar de ziekte van Fabry.

Voor zeldzame aandoeningen komen steeds vaker effectieve geneesmiddelen beschikbaar die bijdragen aan een betere behandeling. Maar die behandeling is vaak zwaar en de kosten hoog. Een gerichte inzet van de geneesmiddelen is een nieuwe uitdaging. Het is niet alleen beter voor de patiënt, maar ook een stuk doelmatiger. Onderzoek van het Radboudumc bij het atypische Hemolytisch Uremisch Syndroom (aHUS) laat zien dat meer geïndividualiseerde behandelschema’s mogelijk zijn. Deze zijn net zo veilig en effectief als de eerder gehanteerde behandelschema’s.

Veilig stoppen met eculizumab
Patiënten met de zeldzame nierziekte aHUS zijn gebaat bij behandeling met eculizumab. Volgens de gebruiksvoorschriften moet het geneesmiddel levenslang worden gebruikt, maar onderzoek van het team van Nicole van de Kar laat zien dat dit niet nodig is. Met een zorgvuldige monitoring kunnen veel patiënten zelfs veilig stoppen met het middel. Aansluitend op het onderzoek heeft Zorginstituut Nederland een weesgeneesmiddelenarrangement met de beroepsgroep afgesloten, met onder meer start- en stopcriteria en afspraken over dataverzameling en evaluatie.
 

Goed Gebruik Geneesmiddelen
Het optimaliseren van de farmacotherapie bij een zeldzame ziekte, draagt bij aan het effectiever, veiliger en doelmatiger gebruik van (dure) geneesmiddelen en aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Het Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw richt zich op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. Dat is in het belang van de patiënt, de zorgverlener, de overheid en private partijen, zoals de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars. GGG financiert onderzoek, zet een infrastructuur op en stimuleert initiatieven om kennis in de praktijk te laten gebruiken.

Lees meer op de website van ZonMW.

Meer informatie


Marcel Wortel

persvoorlichter

(024) 81 87389

Meer nieuws


Nijmeegse onderzoekers ontdekken nieuwe zenuwbaan in hersenen

17 oktober 2018

Onderzoekers van het Radboudumc hebben met diverse beeldvormende technieken een nieuwe zenuwbaan in de hersenen van mensen ontdekt. De vondst heeft mogelijk gevolgen voor de behandeling van onder andere aangezichtspijn.

lees meer

Radboudumc test noodstroom

15 oktober 2018

Op woensdag 17 oktober 2018 om 16.00 uur test het Radboudumc ziekenhuisbreed de noodstroom. Dit doen we om de veiligheid en continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen tijdens een echte stroomstoring. De test duurt maximaal 45 minuten.

lees meer

Nauwelijks overlap tussen patiënten met schizofrenie Onderzoek op groepsniveau zegt weinig over de individuele patiënt

11 oktober 2018

Patiënten met de diagnose schizofrenie vertonen onderling grote verschillen. Onderzoekers van het Radboudumc toonden samen met collega’s uit Engeland en Noorwegen aan dat slechts een verwaarloosbaar aantal identieke eigenschappen in de hersenen voorkomt bij meer dan twee procent van de patiënten.

lees meer

Acht Radboudumc vrouwen in de Viva400

8 oktober 2018

Acht vrouwen binnen het Radboudumc zijn genomineerd in de jaarlijkse VIVA400-lijst. Stuk voor stuk ambitieuze, ondernemende vrouwen die afgelopen jaar het verschil wisten te maken.

lees meer

Grote subsidie voor ontwikkeling e-health hartrevalidatie Eurostar subsidie van 1,9 miljoen voor project CaRe

4 oktober 2018

Hoogleraar integratieve fysiologie Maria Hopman van het Radboudumc gaat samen met Deense en Zwitserse bedrijven een e-health programma opzetten voor hartrevalidatie. Zij krijgen hiervoor een Eurostar subsidie van 1,9 miljoen euro.

lees meer

Erfelijke aanleg voor overgewicht groter in dikmakende omgeving

3 oktober 2018

Kinderen worden niet automatisch te dik als ze daar een erfelijke aanleg voor hebben. Deze aanleg voor overgewicht komt sterker tot uiting in een omgeving die overgewicht in de hand werkt.

lees meer
  • Snel naar