Nieuws Campagne rookvrij terrein - Enquete voor ROOKVRIJ Voor elkaar

18 februari 2019

In het Radboudumc zorgen we goed voor elkaar: voor onze patiënten, studenten, bezoekers en collega's. Daar hoort bij dat we samen zorgen voor een gezonde, veilige en plezierige leefomgeving waar iedereen zich prettige voelt. Per 1 januari 2020 hebben we daarom een rookvrij terrein.

We willen graag gebruikers (patiënten/bezoekers/studenten/medewerkers etc.) van ons ziekenhuis(-terrein) op tijd inlichten over onze ambitie. De verzamelde antwoorden van de enquête (anoniem) gebruiken we voor de verdere ontwikkeling van de campagne. We hopen op veel medewerking.

De studenten vertellen over de campagne ROOKVRIJ. Voor elkaar! En vragen wat het voor u, als gebruiker, betekent, als het Radboudumc-terrein straks rookvrij is. Verder vragen zij naar uw rookgedrag, als u aangeeft dat u rookt. Natuurlijk kunt u zelf ook tips aan hen kwijt.

Krijttekeningen
In het kader van de campagne zullen zaterdag 23 februari bij de ingangen van het ziekenhuis en bij de bankjes op ons terrein krijttekeningen worden aangebracht, met het logo ROOKVRIJ, voor elkaar! 

Verder zullen wij u in de loop van het jaar verder op de hoogte houden van de campagne; de ontwikkelingen naar een rookvrij terrein; waar onze (huidige en nieuwe) rookruimtes zich bevinden en waar ook peuken achtergelaten kunnen worden. We zullen dit doen op verschillende plekken in en rondom het ziekenhuis.
 
Meer informatie over de campagne vindt u hier: Radboudumc campagne ROOKVRIJ. Voor elkaar!

Mocht u vragen hebben over de campagne of meer informatie willen over het begeleid stoppen met roken dan kunt u terecht bij rookvrij@radboudumc.nl.