Nieuws Radboudumc investeert in Unity MR-Linac voor gerichtere bestraling

8 maart 2019

Het Radboudumc is de eerste in de regio Oost Nederland die patiënten straks met de Unity MR-Linac kan bestralen. Nu al wordt het apparaat ingezet in het UMC Utrecht, waar het in samenwerking met Elekta en Philips is ontwikkeld, en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Met de komst van de MR-Linac in Nijmegen beschikt het Radboudumc over de nieuwste bestralingsmethodiek in de regio.

Marcel Verheij, afdelingshoofd Radiotherapie: “De Unity MR-Linac maakt MRI-gestuurde bestraling mogelijk, een logische volgende stap binnen de radiotherapie en daarmee de behandeling van patiënten met kanker. Deze techniek geeft ons de mogelijkheid om rekening te houden met veranderingen van positie, vorm en functie van de tumor waardoor we de behandeling van patiënten nog nauwkeuriger kunnen uitvoeren. Samen met Elekta werken we aan de verdere ontwikkeling en innovatieve toepassingen van MRI-gestuurde radiotherapie.”
 


Naar verwachting wordt de Unity MR-Linac begin 2020  geïnstalleerd op de afdeling Radiotherapie. De eerste patiënten kunnen dan na de zomer van dat jaar behandeld worden. Voordat het zover is moet er nog een verbouwing plaatsvinden om ruimte te maken voor het apparaat, en moet het personeel dat ermee gaat werken worden opgeleid. MRI-gestuurde bestraling vraagt om specifieke expertise om de beelden goed te kunnen interpreteren én om daaraan de juiste conclusies voor het behandelplan  te verbinden. 
Naast de verbetering in behandelmogelijkheden biedt de aanschaf van de Unity MR-Linac ook voor onderzoek nieuwe toepassingsmogelijkheden. Zo kan het een rol spelen in het monitoren en voorspellen van de uitkomst van radiotherapie- en gecombineerde behandelingen (bijvoorbeeld met immunotherapie).
De aanschaf van de Unity MR-Linac is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de afdelingen Radiotherapie en Radiologie & Nucleaire Geneeskunde van het Radboudumc. Ook de oncologische zorgketens en regionale partners worden nauw betrokken. Voor het Radboudumc is het belangrijk om deze nieuwe technologie samen met onze netwerkpartners te introduceren in onze regio.

Op 7 maart werd de koopovereenkomst getekend.


 

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet