Nieuws Rapport onderzoek Radboudumc wijst uit - taakherschikking in de zorg biedt kansen
28 februari 2019

Het Radboudumc heeft onlangs onderzoek uitgevoerd naar de financiële effecten van taakherschikking. Het gaat specifiek om taakherschikking van de medisch specialist of arts naar physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De bevindingen van de onderzoekers laten zien dat een andere verdeling van taken tussen artsen en PA’s en VS’en de kwaliteit van zorg verbetert en geen extra kosten opleveren. Al is er nog wel een aantal belemmeringen weg te nemen. Minister Bruins van VWS heeft het onderzoeksrapport over Taakherschikking onlangs aan de Tweede kamer aangeboden.

De twee groepen waar we het over hebben mogen sinds 1 januari 2015 veel werk dat eerder door de medisch specialist (arts) werd uitgevoerd zelfstandig doen. Denk hierbij aan consulten op de polikliniek en  bepaalde medische handelingen. Dit onderzoek is een hermeting van eerdere onderzoeken uitgevoerd door de afdeling Procesverbetering en Implementatie (Adviesbureau PVI). Registratie, productie, formatie, (ziekenhuis)beleid, positionering, de financiële basis en de effecten op de totale zorgkosten zijn onderzocht.

Resultaten van het onderzoek
Dit onderzoek laat zien dat de inzet van de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS) veel beter zichtbaar is als het om registratie van zorgactiviteiten en DBC’s gaat. De formatie van PA en VS is gestegen met gemiddeld 11 % in 2017 ten opzichte van 2015 in de onderzochte ziekenhuizen.

De onderzoekers concluderen dat de inzet van de PA en VS niet leidt tot extra ‘productie’ en daarmee niet tot extra (maatschappelijke) kosten. Ook de totale ‘productie’ van de ziekenhuizen laat geen stijging zien. Dit komt doordat budgetten vooraf zijn vastgesteld en meerjarenafspraken gemaakt worden.

De financiële onderbouwing van de inzet van een PA en VS door ziekenhuizen is echter minimaal. Het maken van een business case vooraf gebeurt zeer beperkt. De effecten op financiën zijn groter bij weldoordacht beleid dan bij een meer toevallige of organische introductie.

Aanbevelingen uit het onderzoek
Naar aanleiding van de resultaten doen de onderzoekers een aantal aanbevelingen, gericht op de diverse partijen die hierbij betrokken zijn:

  • Aan ziekenhuizen wordt aanbevolen om ziekenhuisbreed beleid over de inzet van zowel PA als VS te maken en daar duidelijk over te communiceren. Ook is het belangrijk dat de bijdrage van de PA en VS voor alle partijen helder is.
  • Om taakherschikking te stimuleren wordt aanbevolen aan de brancheorganisaties en beroepsverenigingen om goede voorbeelden te delen en handreikingen te bieden aan ziekenhuizen en zorgprofessionals.
  • Voor het ministerie van VWS geldt: zorg dat taakherschikking geagendeerd blijft. Blijf de dialoog voeren met relevante veldpartijen als de NVZ, NFU en zorgverzekeraars over taakherschikking. Een heldere en consistente informatie vanuit het ministerie over taakherschikking blijft belangrijk.

Minister Bruins van het ministerie van VWS ziet de resultaten van het onderzoek als een bevestiging om door te gaan met het stimuleren van taakherschikking in de zorg: ‘Die handschoen pak ik graag op.’

De kamerbrief en het complete rapport leest/downloadt u hier.

Meer nieuws


Zeven hoogleraren benoemd als lid van Academia Europaea

22 augustus 2019

De Nijmeegse hoogleraren Hans van Bokhoven, Beatrice van der Heijden, Olivier Hekster, Nicoline Hoogerbrugge, Hans de Kroon, Asli Ozyurek en Michiel Vermeulen zijn onlangs benoemd in de Academia Europaea

lees meer

Social-mediaberichten over medicijngebruik tijdens zwangerschap vaak onjuist

21 augustus 2019

Op Nederlandstalige social media wordt regelmatig gepost over de veiligheid van medicijnen voor zwangere vrouwen. Uit een nieuwe analyse blijkt echter dat de informatie over het risico van medicijngebruik in die berichten vaak niet overeenkomt met de richtlijnen.

lees meer

Veel proefpersonen bij Lowlands-onderzoek Radboudumc

19 augustus 2019

1.472 festivalbezoekers laten ‘in hun broek kijken’ en 383 leren reanimeren.

lees meer

Lowlands-bezoekers leren levens redden Welke training is het beste: ‘traditionele’ instructeurstraining of virtual reality-bril en app?

17 augustus 2019

In onderzoek van het Radboudumc leren bezoekers van het festival reanimeren, en wordt onderzocht wat hiervoor de beste methode is: een traditionele methode met een instructeur of een virtual reanimatie-app.

lees meer

Lowlands-bezoekers doen mee aan onderzoek: hoe tevreden ben jij over je piem of poes? ‘Alles is anders bij iedereen, dus ook daar’

16 augustus 2019

Hoe ziet je geslachtsorgaan eruit en hoe tevreden ben je ermee? Lowlands-bezoekers doen dit weekend mee aan onderzoek van het Radboudumc waarin ze dit anoniem laten weten. De resultaten kunnen eraan bijdragen om patiënten met een ‘variatie van het geslachtsdeel’ beter te helpen.

lees meer

Verhoogd gehalte van signaalstof troponine na inspanning voorspelt risico op hartinfarct, beroerte en vroegtijdige sterfte

13 augustus 2019

Een verhoogde concentratie van het eiwit troponine in het bloed na langdurig wandelen is geassocieerd met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte. Dit blijkt uit onderzoek onder 725 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse dat maandag is gepubliceerd in Circulation.

lees meer