Nieuws Uitspraak tuchtzaak Cardiologie en Cardiothorocale Chirurgie
18 januari 2019

Op vrijdag 18 januari heeft het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle uitspraak gedaan in de zaak waarbij tien artsen van de afdelingen Cardiologie en Cardiothoracale Chirurgie betrokken zijn.

Het tuchtcollege heeft van de 46 deelklachten die zijn ingediend tegen tien zorgprofessionals, drie deelklachten gegrond verklaard waarbij twee zorgprofessionals betrokken waren. Eén zorgprofessional heeft een waarschuwing opgelegd gekregen. Het Radboudumc neemt uitspraken van een tuchtrechter uiterst serieus en gaat de volledige uitspraken nader bestuderen.

Het Radboudumc betreurt het wanneer de zorg voor een patiënt niet optimaal is verlopen en streeft continu naar verbetering. Deze casus laat opnieuw zien dat goede communicatie essentieel is in een complexe organisatie als het Radboudumc. Hiervoor hebben we onder andere een nieuwe richtlijn ten aanzien van hoofdbehandelaarschap in gebruik genomen en wordt het ziekenhuisbrede antistollingsprotocol herzien.

De algemene resultaten van het Radboudumc op het gebied van hartzorg zijn goed. Dat blijkt onder ander uit het rapport van de Nederlandse Hartregistratie van 28 november 2018. Hierin worden de resultaten van Radboudumc in vergelijking met de verschillende ziekenhuizen  per behandeld ziektebeeld en per ingreep/operatie openbaar gepubliceerd. Dit laat een constante kwaliteit van zorg zien. We blijven ons inspannen om de best mogelijke zorg voor onze patiënten te leveren.

Wat is tuchtrecht?
Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken. Het tuchtrecht geldt voor alle beroepsgroepen die staan ingeschreven in het BIG-register, waaronder artsen, maar bijvoorbeeld ook tandartsen, verpleegkundigen en apothekers. Een medisch tuchtcollege bestaat uit juristen en lid-beroepsgenoten.
 
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer nieuws


Niets te gek voor de patiënt; ook niet tijdens de Vierdaagse Ook voor patiënten een leuke Vierdaagse-intocht

19 juli 2019

Ook dit jaar heeft een team van vrijwilligers, logistiek medewerkers, beveiligers, artsen en verpleegkundigen onder de bezielende leiding van gastheer Jan Jaap Schmitz ervoor gezorgd dat ook onze patiënten een gezellige intocht konden beleven. En met DJ Jos erbij kon de dag niet meer stuk.

lees meer

Invoering één landelijk waarschuwingssysteem maakt kinderafdelingen nog veiliger Professionals kindzorg in Nederland verwachten veel van ‘Dutch PEWS’

19 juli 2019

Signaleringssysteem 'Dutch Pews' kan onderbuik gevoel van ouders 'meenemen' naast vitale functies van opgenomen kinderen in signaleringssysteem.

lees meer

Collega's Radboudumc en hún Vierdaagse Jos Wessels: sinds 2014 DJ op het Radboudterras tijdens de intocht

19 juli 2019

We hebben 4 collega’s gevraagd om in 4 vragen aan te geven wat hun betrokkenheid is bij de Vierdaagse. Dat geeft leuke, mooie en ontroerende verhalen.

lees meer

Eerste resultaten Vierdaagse Onderzoek 2019 bekend

19 juli 2019

De eerste resultaten van het onderzoeksteam van Prof. Maria Hopman van het Radboudumc zijn bekend.

lees meer

Nieuwe richtlijnen voor het meten van de functie van bloedvaten

19 juli 2019

Fysioloog Dick Thijssen heeft met internationale collega’s een nieuwe richtlijn voor het meten van de bloedvatfunctie gepubliceerd in het European Heart Journal.

lees meer

Collega's Radboudumc en hún Vierdaagse Ricardo Eeren: een jongensdroom in het teken van veiligheid

17 juli 2019

We hebben 4 collega’s gevraagd om in 4 vragen aan te geven wat hun betrokkenheid is bij de Vierdaagse. Dat geeft leuke, mooie en ontroerende verhalen. Afl. 2 Beveiliger Ricardo Eeren: Veiligheid vóór alles!

lees meer