Nieuws Uitspraak tuchtzaak Cardiologie en Cardiothorocale Chirurgie

18 januari 2019

Op vrijdag 18 januari heeft het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle uitspraak gedaan in de zaak waarbij tien artsen van de afdelingen Cardiologie en Cardiothoracale Chirurgie betrokken zijn.

Het tuchtcollege heeft van de 46 deelklachten die zijn ingediend tegen tien zorgprofessionals, drie deelklachten gegrond verklaard waarbij twee zorgprofessionals betrokken waren. Eén zorgprofessional heeft een waarschuwing opgelegd gekregen. Het Radboudumc neemt uitspraken van een tuchtrechter uiterst serieus en gaat de volledige uitspraken nader bestuderen.

Het Radboudumc betreurt het wanneer de zorg voor een patiënt niet optimaal is verlopen en streeft continu naar verbetering. Deze casus laat opnieuw zien dat goede communicatie essentieel is in een complexe organisatie als het Radboudumc. Hiervoor hebben we onder andere een nieuwe richtlijn ten aanzien van hoofdbehandelaarschap in gebruik genomen en wordt het ziekenhuisbrede antistollingsprotocol herzien.

De algemene resultaten van het Radboudumc op het gebied van hartzorg zijn goed. Dat blijkt onder ander uit het rapport van de Nederlandse Hartregistratie van 28 november 2018. Hierin worden de resultaten van Radboudumc in vergelijking met de verschillende ziekenhuizen  per behandeld ziektebeeld en per ingreep/operatie openbaar gepubliceerd. Dit laat een constante kwaliteit van zorg zien. We blijven ons inspannen om de best mogelijke zorg voor onze patiënten te leveren.

Wat is tuchtrecht?
Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken. Het tuchtrecht geldt voor alle beroepsgroepen die staan ingeschreven in het BIG-register, waaronder artsen, maar bijvoorbeeld ook tandartsen, verpleegkundigen en apothekers. Een medisch tuchtcollege bestaat uit juristen en lid-beroepsgenoten.
 

Meer nieuws


Vervolgonder­zoek naar rol darmflora in ontstaan hart- en vaatziekten Drie miljoen subsidie van de Hartstichting

18 april 2019

​Een consortium onderzoekers onder leiding van Folkert Kuipers (UMCG) en Mihai Netea (Radboudumc) heeft een Impulse Grant van drie miljoen euro van de Hartstichting ontvangen.

lees meer

Zorgverzekeraar schuift weinig met ziekenhuisbudgetten Nederlandse zorgsysteem brengt minder marktdynamiek dan verwacht

16 april 2019

Zorgverzekeraars belonen of korten ziekenhuizen zelden op basis van de geleverde prestaties. Dit blijkt uit onderzoek van Niek Stadhouders van het Radboudumc, waarmee hij op 15 april promoveerde.

lees meer

Lymepatiënten geven Radboudumc een 8,3

12 april 2019

De jaarlijkse Week van de Teek staat voor de deur. Hierin wordt aandacht gevraagd voor tekenbeten en de ziekte van Lyme.

lees meer

Extra aandacht voor Parkinson op Wereld Parkinson Dag

11 april 2019

11 april is het Wereld Parkinson Dag. Een mooi moment om extra aandacht te besteden aan de ziekte van Parkinson. De op één na meest progressieve hersenziekte in de wereld. Nederland telt 50.000 mensen met deze aandoening. Verwacht wordt dat dit aantal over 10 jaar is verdubbeld.

lees meer