Nieuws Willem-Pieter de Boode benoemd tot hoogleraar Neonatologie
14 november 2019

Willem-Pieter de Boode is met ingang van 1 oktober 2019 benoemd tot hoogleraar Neonatologie aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. De Boode is kinderarts-neonatoloog en staflid van de afdeling Neonatologie in het Amalia Kinderziekenhuis Nijmegen.

Expertise

De afdeling Neonatologie heeft een (inter)nationaal erkende expertise op het gebied van de bloedsomloop bij pasgeborenen. De Boode is deskundig op dit gebied. Veel van de complicaties bij vroeg- of pasgeborenen op een intensive care zijn te herleiden tot een verstoring in de doorbloeding en/of zuurstofvoorziening van verschillende organen. Vroege herkenning en behandeling van deze verstoringen vraagt om onderzoek naar innovatieve methoden en technieken, waarmee in het Amalia Kinderziekenhuis reeds ervaring is opgedaan. Daarmee zal prof. De Boode bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van zorg aan pasgeborenen.

Opleiding en ervaring

Willem-Pieter de Boode (Arnhem, 1966) behaalde in 1991 cum laude zijn artsdiploma aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij specialiseerde zich in de kindergeneeskunde (in het Radboudumc en het Sint Joseph Ziekenhuis, huidig Maxima Medisch Centrum, in Veldhoven) en in de neonatologie (Radboudumc), waarna hij in 1999 werd geregistreerd als kinderarts-neonatoloog. In 2010 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar geavanceerde technieken om de bloedsomloop van pasgeborenen te onderzoeken en bewaken.
De Boode werkt sinds 1994 in het Amalia Kinderziekenhuis Nijmegen. Hij is coördinator van het Radboudumc Neonatal Haemodynamics Research and Training Center en als voormalig voorzitter en medeoprichter nauw betrokken bij de Nederlandse werkgroep Neonatale Hemodynamiek.
Hij is bestuurslid van het Neonatologie Netwerk Nederland (N3) en lid van de N3-Research werkgroep.

Internationaal

De Boode is bestuurslid van de European Society for Paediatric Research (ESPR) en daarbinnen voorzitter van de sectie ‘Circulation, Oxygen Transport & Haematology’. Hij heeft een groot internationaal netwerk opgebouwd van vooraanstaande experts op het gebied van de neonatale hemodynamiek. Hij gaf leiding aan het opstellen van Europese richtlijnen voor toepassing van echocardiografie door neonatologen bij vroeg- en pasgeborenen. Tevens is De Boode lid van de Neonatal Hemodynamics Club Advisory Committee, Pediatric Academic Societies (PAS) in de Verenigde Staten. Sedert 2017 heeft hij een aanstelling als extra-ordinary Associate Professor aan de Stellenbosch University, Zuid-Afrika.

Toekomst

Prof. Willem-Pieter de Boode zal het onderzoek van de afdeling Neonatologie verder vormgeven en bestendigen, het (inter)nationale netwerk uitbouwen met als doel door samenwerking de wetenschappelijke vorderingen te bespoedigen en de educatie van zorgprofessionals in binnen- en buitenland te stimuleren. Binnen de klinische zorg ligt er nadruk op persoons- en gezinsgerichte zorg, waarbij shared-decision-making met ouders als uitgangspunt dient. Er kan uitsluitend topzorg worden geleverd, wanneer er een optimale samenwerking is met aanpalende (deel)specialismen en ondersteunende diensten binnen het Amalia Kinderziekenhuis.
 

Willem-Pieter de Boode appointed Professor of Neonatology

 
Willem-Pieter de Boode has been appointed Professor of Neonatology at Radboud University / Radboud university medical center (Radboudumc) with effect from 1 October 2019. De Boode is a paediatrician-neonatologist and staff member of the Neonatology department at the Amalia Children's Hospital Nijmegen.

The Neonatology department has nationally and internationally recognised expertise in the field of blood circulation in newborns. De Boode is an expert in this field. Many of the complications of early or newborn babies in intensive care can be traced to a disruption in the circulation and/or oxygenation of various organs. Early recognition and treatment of this kind of disruption require research into innovative methods and techniques and the Amalia Children's Hospital already has experience in these areas. Prof. De Boode will therefore contribute to improving the quality of care for newborns.

Career

Willem-Pieter de Boode (Arnhem, 1966) received his doctorate degree with honours from the VU University Amsterdam. He specialised in paediatrics (in Radboudumc and Sint Joseph Hospital, current Maxima Medical Center, in Veldhoven) and in neonatology (Radboudumc), after which he was registered in 1999 as a paediatric neonatologist. In 2010, he obtained his PhD at Radboud University on research into advanced techniques to investigate and monitor the blood circulation of newborns.

De Boode has been working at Amalia Children's Hospital Nijmegen since 1994. He is coordinator of the Radboudumc Neonatal Hemodynamics Research and Training Center and, as a former chairman and co-founder, is closely involved in the Dutch working group Neonatal Hemodynamics.

He is a board member of the Netherlands Neonatology Network (N3) and a member of the N3 Research working group. Moreover, he is council member of the European Society for Paediatric Research (ESPR). Since 2017 he has been appointed as an extraordinary Associate Professor at Stellenbosch University, South Africa.

Meer nieuws


Satish Lubeek, dermatoloog ‘Een verdachte plek op je huid… ga naar de huisarts!’

28 mei 2020

Het aantal diagnoses van kanker is in coronatijd gehalveerd. De daling bij huidkanker was daarbij het grootst. ‘Dat hebben wij hier echt gemerkt’, zegt dermatoloog Satish Lubeek. En hij benadrukt: ‘Heb je een verdacht plekje, ga naar de huisarts!’

lees meer

Het zorgmodel van de toekomst voor chronische neurologische zorg Bas Bloem beschrijft innovatief model aan de hand van de ziekte van Parkinson

28 mei 2020

Mensen met een chronische neurologische aandoening hebben veel baat bij een patiëntgerichte benadering waarin verschillende vormen van zorg optimaal geïntegreerd zijn. Dit schrijft Bas Bloem van het Radboudumc in een artikel voor The Lancet Neurology.

lees meer

Wegafsluiting Geert Groteplein Noord vrijdag 29 mei

27 mei 2020

Op vrijdag 29 mei is het Geert Groteplein Noord afgesloten voor autoverkeer.

lees meer

Extra maatregel toegang Radboudumc Uitbreiding zorg brengt meer mensen in ons huis. Extra maatregel ingevoerd.

27 mei 2020

De uitbreiding van onze zorg brengt meer mensen in ons huis. Om risico op besmetting met het coronavirus te voorkomen voeren we een aangescherpte check uit bij alle ingangen.

lees meer

Aardse bacteriën kunnen overleven op grondstoffen uit de ruimte en minder virulent worden

25 mei 2020

. Onderzoekers van het Radboudumc schrijven in een artikel in Astrobiology dat bacteriën kunnen overleven op een ‘buitenaards dieet’, maar daardoor makkelijker herkend worden door het immuun systeem en minder virulent worden.

lees meer

Laatste vlucht Lifeliner 5 met coronapatiënten Aantal intensive-care-coronapatiënten sterk gedaald

22 mei 2020

Lifeliner 5 heeft vanuit standplaats Volkel 66 coronapatiënten en 2 non-COVID-intensive-care-patiënten vervoerd. De patiënten kwamen veelal uit ziekenhuizen uit het zuiden van het land en werden naar het noorden van Nederland en naar Duitsland gebracht, en vice versa.

lees meer