Nieuws Het zorgmodel van de toekomst voor chronische neurologische zorg

28 mei 2020

Mensen met een chronische neurologische aandoening hebben veel baat bij een patiëntgerichte benadering waarin verschillende vormen van zorg optimaal geïntegreerd zijn. Dit komt de kwaliteit van leven van patiënten ten goede en leidt tegelijkertijd tot een positievere werkomgeving voor zorgverleners. En als deze zorg goed geleverd wordt, zal het kosten kunnen besparen. Dit betoogt hoogleraar Neurologische Bewegingsstoornissen Bas Bloem van het Radboudumc samen met een groep internationale collega’s in een artikel voor het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet Neurology.

Veranderingen in zorgverlening zijn dringend noodzakelijk

Bas Bloem en zijn collega’s leggen in het artikel uit dat steeds duidelijker wordt dat de huidige gezondheidszorg niet goed is afgestemd op de wensen en behoeften van mensen met een chronische ziekte. De samenwerking tussen verschillende zorgverleners laat vaak te wensen over en de zorg is nog te veel afgestemd op de ziekte en niet op de mens erachter. Bovendien is er onvoldoende zicht op het functioneren van mensen in hun eigen woonomgeving. De noodzaak om nieuwe zorgmodellen te ontwikkelen is juist in deze tijd van de COVID-19-crisis nog eens extra duidelijk geworden. Bloem en zijn collega’s illustreren de tekortkomingen van de huidige aanpak aan de hand van de ziekte van Parkinson, een aandoening die in veel opzichten geldt als een “modelziekte” voor veel andere chronische neurologische aandoeningen.

Een innovatief en integraal zorgmodel

De auteurs schetsen vervolgens het “home-hub-and-spoke” concept, een innovatief toekomstmodel voor integrale en patiëntgerichte zorg, met drie belangrijke componenten:
  • Allereerst “home”: het waar het kan beoordelen van patiënten in hun eigen thuissituatie, en de zorg direct aan huis leveren.
  • Vervolgens “spoke”: de patiënt wordt gekoppeld aan een regionaal zorgteam van experts met specifieke deskundigheid in het begeleiden van mensen met – in dit geval – de ziekte van Parkinson (“spoke”).
  • Het laatste element is de “hub”: een academische omgeving waar nieuwe kennis wordt gegenereerd en van waaruit de laatste inzichten kunnen worden gedeeld, met zowel de patiënten thuis als met het regionale zorgteam.

Dit model leidt tot een heel nieuwe aanpak van de zorg. Bas Bloem: “Binnen dit model is het uitgangspunt dat mensen zo min mogelijk naar het ziekenhuis moeten komen. Uiteraard wel als bijvoorbeeld complexe diagnostiek nodig is of een geavanceerde behandeling. In plaats van mensen naar het ziekenhuis te laten komen, brengen we de kennis en deskundigen bij de mensen thuis.”

Niet alleen geschikt voor ziekte van Parkinson

In het artikel wordt het nieuwe zorgconcept uitgelegd aan de hand van de ziekte van Parkinson. Bas Bloem: “Tegelijk benadrukken we dat het model ook heel goed toepasbaar is voor veel andere chronische neurologische aandoeningen, zoals dementie of multiple sclerose. Maar ook buiten de neurologie is dit model waarschijnlijk heel goed bruikbaar als methode om de kwaliteit van zorg te verbeteren, en de kosten te helpen beheersen.” Ook wordt ingegaan op de kansen en uitdagingen die dit model biedt voor internationale toepassing, ook in landen waar de gezondheidszorg minder ontwikkeld is, of in dunbevolkte landen waar reisafstanden veel groter zijn.

Publicatie in The Lancet Neurology: Integrated and patient-centred management of Parkinson’s disease: a network model for reshaping chronic neurological care - Bastiaan R Bloem, Emily J Henderson, E Ray Dorsey, Michael S Okun, Njideka Okubadejo, Piu Chan, John Andrejack, Sirwan K L Darweesh, Marten Munneke.

Meer informatie


Pauline Dekhuijzen

wetenschaps- en persvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet