Nieuws Het zorgmodel van de toekomst voor chronische neurologische zorg
28 mei 2020

Mensen met een chronische neurologische aandoening hebben veel baat bij een patiëntgerichte benadering waarin verschillende vormen van zorg optimaal geïntegreerd zijn. Dit komt de kwaliteit van leven van patiënten ten goede en leidt tegelijkertijd tot een positievere werkomgeving voor zorgverleners. En als deze zorg goed geleverd wordt, zal het kosten kunnen besparen. Dit betoogt hoogleraar Neurologische Bewegingsstoornissen Bas Bloem van het Radboudumc samen met een groep internationale collega’s in een artikel voor het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet Neurology.

Veranderingen in zorgverlening zijn dringend noodzakelijk

Bas Bloem en zijn collega’s leggen in het artikel uit dat steeds duidelijker wordt dat de huidige gezondheidszorg niet goed is afgestemd op de wensen en behoeften van mensen met een chronische ziekte. De samenwerking tussen verschillende zorgverleners laat vaak te wensen over en de zorg is nog te veel afgestemd op de ziekte en niet op de mens erachter. Bovendien is er onvoldoende zicht op het functioneren van mensen in hun eigen woonomgeving. De noodzaak om nieuwe zorgmodellen te ontwikkelen is juist in deze tijd van de COVID-19-crisis nog eens extra duidelijk geworden. Bloem en zijn collega’s illustreren de tekortkomingen van de huidige aanpak aan de hand van de ziekte van Parkinson, een aandoening die in veel opzichten geldt als een “modelziekte” voor veel andere chronische neurologische aandoeningen.

Een innovatief en integraal zorgmodel

De auteurs schetsen vervolgens het “home-hub-and-spoke” concept, een innovatief toekomstmodel voor integrale en patiëntgerichte zorg, met drie belangrijke componenten:
  • Allereerst “home”: het waar het kan beoordelen van patiënten in hun eigen thuissituatie, en de zorg direct aan huis leveren.
  • Vervolgens “spoke”: de patiënt wordt gekoppeld aan een regionaal zorgteam van experts met specifieke deskundigheid in het begeleiden van mensen met – in dit geval – de ziekte van Parkinson (“spoke”).
  • Het laatste element is de “hub”: een academische omgeving waar nieuwe kennis wordt gegenereerd en van waaruit de laatste inzichten kunnen worden gedeeld, met zowel de patiënten thuis als met het regionale zorgteam.

Dit model leidt tot een heel nieuwe aanpak van de zorg. Bas Bloem: “Binnen dit model is het uitgangspunt dat mensen zo min mogelijk naar het ziekenhuis moeten komen. Uiteraard wel als bijvoorbeeld complexe diagnostiek nodig is of een geavanceerde behandeling. In plaats van mensen naar het ziekenhuis te laten komen, brengen we de kennis en deskundigen bij de mensen thuis.”

Niet alleen geschikt voor ziekte van Parkinson

In het artikel wordt het nieuwe zorgconcept uitgelegd aan de hand van de ziekte van Parkinson. Bas Bloem: “Tegelijk benadrukken we dat het model ook heel goed toepasbaar is voor veel andere chronische neurologische aandoeningen, zoals dementie of multiple sclerose. Maar ook buiten de neurologie is dit model waarschijnlijk heel goed bruikbaar als methode om de kwaliteit van zorg te verbeteren, en de kosten te helpen beheersen.” Ook wordt ingegaan op de kansen en uitdagingen die dit model biedt voor internationale toepassing, ook in landen waar de gezondheidszorg minder ontwikkeld is, of in dunbevolkte landen waar reisafstanden veel groter zijn.

Publicatie in The Lancet Neurology: Integrated and patient-centred management of Parkinson’s disease: a network model for reshaping chronic neurological care - Bastiaan R Bloem, Emily J Henderson, E Ray Dorsey, Michael S Okun, Njideka Okubadejo, Piu Chan, John Andrejack, Sirwan K L Darweesh, Marten Munneke.
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws homeResearch

Meer informatie


Pauline Dekhuijzen

wetenschapsvoorlichter

06 21 10 54 33

Meer nieuws


Eerste podcast ‘AI for Life’ over Artificiële Intelligentie in Nijmegen Podcast over medische beeldverwerking met Bram van Ginneken, Ritse Mann en Eva van Rikxoort

10 juli 2020

De eerste podcast over Artificiële Intelligentie (AI) in Nijmegen is vandaag verschenen. In deze podcast op spotify en anchor spreken Bram van Ginneken, Ritse Mann en Eva van Rikxoort over AI en medische beeldverwerking.

lees meer

ATRO Medical, Radboudumc en Samaplast ontwikkelen nieuwe meniscusprothese Consortium ontvangt EUROSTARS-subsidie voor innovatief project

10 juli 2020

Een internationaal consortium onder leiding van ATRO Medical, een spin-off van Radboudumc en DSM, ontvangt € 800.000 Europese financiering voor een innovatie gericht op patiënten met knie-artrose.

lees meer

Minder registreren leidt tot meer tijd voor de patiënt

9 juli 2020

Zorgverleners zijn per dienst ruim 50 minuten kwijt aan het registreren van gegevens.

lees meer

'Idea Generator' beurs voor Nijmeegse virologen

9 juli 2020

Kunnen door muggen overgebrachte ziekten milieuvriendelijker bestreden worden?

lees meer

Verpleegkundigen rouleren tussen Regionale Ambulancevoorziening en Spoedeisende Hulp ‘Je hoeft niet te kiezen voor het een of het ander’

7 juli 2020

In een pilot werken SEH-verpleegkundigen en ambulanceverpleegkundigen afwisselend op de ambulance en de Spoedeisende Hulp. Boeien en binden van verpleegkundigen, dát is het doel van de raamovereenkomst die RAV en Radboudumc in mei afgesloten hebben. Maar het verbetert ook de kwaliteit van zorg.

lees meer

Radboudumc behandelt coronapatiënten die ontwennen van beademing

6 juli 2020

Een deel van de coronapatiënten op de Intensive Care wordt kunstmatig beademd. Van de beademing afkomen, kan voor deze groep lastig zijn. Het Radboudumc beschikt als enige in Nederland over een expertisecentrum waar IC-patiënten ontwennen van de beademing.

lees meer