Nieuws Marc Spaanderman benoemd tot hoogleraar Verloskunde

14 april 2020

Marc Spaanderman is met ingang van 1 maart 2020 benoemd tot hoogleraar Verloskunde aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Spaanderman was tot zijn komst naar Nijmegen hoogleraar, opleider en hoofd van de afdeling verloskunde aan de Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+.

Marc Spaanderman (1966, Waldbauer) behaalde in 1993 zijn Master Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij specialiseerde zich op het gebied van de gynaecologie en obstetrie aan de Universiteit Maastricht en promoveerde daar in 2001 op onderzoek naar verandering in functie van hart-, vaat- en nierfunctie bij vrouwen voor en tijdens de zwangerschap. Naast gezonde vrouwen onderzocht hij veel vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hadden doorgemaakt, een veel voorkomende hart-vaat-aandoening tijdens de zwangerschap.

Spaanderman werkte als onderzoeker en gynaecoloog in het Maastricht UMC+, het Maxima Medisch Centrum en het Radboudumc. In 2012 werd hij benoemd tot hoogleraar in Maastricht. Zijn onderzoeksinteresses zijn preconceptiebegeleiding, risicovolle zwangerschap, maternale fysiologie, gendergevoelige cardiovasculaire ziekte en gezondheid en  gezondheidseducatie. Preventie van hart- en vaatziekten is daarin het centrale thema.

In Limburg zette hij een netwerk op van professionals uit de zwangerschapszorg en ontwikkelde een nieuwe techniek voor richtlijn ontwikkeling voor de hele keten, van de vroege zwangerschap tot na de bevalling. Een ander recent afgerond project onder zijn leiding en uitgevoerd met subsidie van de Hartstichting was Queen of Hearts: verbetering van de diagnose van subklinische hart- en vaataandoeningen bij vrouwen.

Thema Vascular Damage

In het Radboudumc zal prof. Spaanderman, binnen het wetenschappelijke thema Vascular Damage, zich inzetten een zorg- en onderzoek expertise netwerk te bouwen rondom vrouwen met een verhoogd risico op hart- en vaatdysfunctie met als doel de gezondheid voor, tijdens en na de zwangerschap te verbeteren en te behouden. Spaanderman blijft ook als hoogleraar verbonden aan het Maastricht UMC+ en zal nadrukkelijk streven naar intensieve en overkoepelende samenwerking tussen beide centra.
 

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet