Nieuws Nanda Rommelse hoogleraar Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen

7 september 2020

Nanda Rommelse is per 1 september benoemd tot bijzonder hoogleraar Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen. De leerstoel vormt een brugfunctie tussen de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc en Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie.

De leerstoel heeft als doel patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD, autisme en verstandelijke beperking) verder met elkaar te verbinden. Vroegdetectie, preventie en prognose staan centraal, maar ook het ontwikkelen van innovatieve diagnostische en behandelmethodes. Rommelse zal hierbij de samenhang van biologische, psychologische en sociale mechanismen onderzoeken. De leerstoel is geheel in lijn met de visie van het Radboudumc om voorop te lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst door persoonsgericht en innovatief te zijn, in nauwe samenwerking met het netwerk van ketenpartners.
 
Rommelse voelt zich enorm vereerd dat ze deze leerstoel mag bekleden: ‘De combinatie van wetenschap en patiëntenzorg vind ik heel stimulerend en belangrijk. Ik zie uit naar de komende jaren waarin ik samen met talentvolle onderzoekers en behandelaren van Karakter, afdeling Psychiatrie van het Radboudumc en het Donders Instituut vernieuwend én klinisch relevant onderzoek mag doen, zodat dit ten goede komt aan de zorg voor kinderen met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en hun gezinnen.'
 
prof. dr. Nanda Lambregts-Rommelse is GZ-psycholoog, EMDR practitioner en in opleiding tot klinisch neuropsycholoog. In de patiëntenzorg is ze gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met complexe en/of zeldzame varianten van neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, zoals kinderen met zeldzame genetische syndromen, neurologische problematiek, of juist een zeer hoge intelligentie.
 
Op wetenschappelijk vlak behoort ze tot de wereldwijde top 1% experts op het gebied van autisme en ADHD (expertscape.com). Ze heeft verschillende grote onderzoekssubsidies verkregen en leidt meerdere toonaangevende (inter)nationale onderzoeksprojecten, onder andere op het gebied van vroegdetectie en (secundaire) preventie, innovatieve neurocognitieve instrumenten, voedingsinterventies en longitudinale cohort studies.

Meer nieuws


Verborgen genetische defecten met reële kans op ernstige ziekten Testen zinvol bij bloedverwantschap

19 maart 2021 Onderzoekers van het Radboudumc, het Maastricht UMC+ en internationale collega’s hebben voor het eerst een goed inzicht gekregen in de ‘verborgen genetische defecten’ van de algemene Europese bevolking. lees meer

Start van COVID-19 klinische fase I/II-studie voor het ABNCoV2-vaccin

17 maart 2021 Het Radboudumc is op 15 maart gestart met een klinische fase I / II studie voor een COVID-19 vaccin, gebaseerd op het ABNCoV2 capside virus-like particle (cVLP). lees meer

Obscuur eiwit speelt belangrijke rol in aderverkalking Opmerkelijke ontdekking is potentieel aanknopingspunt voor nieuwe behandeling

11 maart 2021 Onderzoekers van het Radboudumc hebben ontdekt dat het eiwit prosaposine een belangrijke rol speelt in aderverkalking. lees meer

Mondiale bestrijding van antibioticaresistentie vereist maatwerk

11 maart 2021 De mondiale bestrijding van antibioticaresistentie kan alleen slagen als de context, de specifieke regels en situaties van een land worden meegenomen. lees meer

Onderzoekers kweken uit losse cellen meest levensecht bot tot nu toe Eerste bot-organoïde gaat inzicht in vorming en ziekten van bot sterk vergroten

9 maart 2021 Onderzoekers van Radboudumc Nijmegen en TU Eindhoven hebben diverse botcellen met elkaar verweven tot een ‘organoïde’, een mini-orgaantje dat zelfstandig nieuw, hard botweefsel kan maken. lees meer

AI-analyse van genen, weefsels en beelden moet pancreaskanker beter behandelbaar maken PANCAIM wil diagnose, prognose en behandeling van pancreaskanker aanzienlijk verbeteren

5 maart 2021 Het Europese PANCAIM consortium, gecoördineerd door het Radboudumc, gaat AI gebruiken om nieuwe kennis te genereren uit bestaande genetische, pathologische en radiologische informatie van duizenden patiënten. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet