Nieuws Rapport OVV patientveiligheid bij ICT uitval
13 februari 2020 De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde onlangs het rapport 'Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen'

Het Radboudumc heeft meegewerkt aan dit onderzoek samen met een aantal andere ziekenhuizen.
 
Wij onderschrijven de toenemende afhankelijkheid van ICT-systemen en dat we voor het leveren van juiste, tijdige en veilige zorg moeten kunnen vertrouwen op de robuustheid en betrouwbaarheid van ICT-systemen. Altijd in het belang van patiënten en hun veiligheid.

Onze organisatie moet goed voorbereid zijn op de situatie waarin de systemen niet naar behoren functioneren of zelfs uitvallen. Daar spannen we ons ook maximaal voor in. Het Radboudumc heeft dan ook van harte meegewerkt aan het onderzoek van de OvV in de verwachting dat de bevindingen van de OvV voor de gehele zorgsector belangrijke handvatten kunnen geven om de risico's van ICT-storingen voor de patiëntveiligheid beter te kunnen beheersen.

Naar aanleiding van het in het rapport genoemde incident (januari 2018) hebben we direct al een aantal maatregelen genomen om herhaling te voorkomen o.a.:
  • De meest kritische ICT- systemen rondom het zorgproces (waaronder ook het laboratoriumsysteem) zijn inmiddels volledig redundant uitgevoerd (dubbel, m.a.w. er is een back-upsysteem opgezet dat bij uitval automatisch in werking treedt) en is een verbeterd proces rondom ICT continuïteit ontwikkeld.
  • Het laboratorium (waar de meeste problemen zich voordeden) is voorbereid op het - in geval van nood of ICT-uitval – kunnen doorfunctioneren en heeft de noodwerkwijze voor continuïteit uitgewerkt.
  • De crisisorganisatie heeft de voorbereiding op (de impact van) ICT-storingen volledig geïntegreerd in het programma van testen en trainingen, die op regelmatige basis worden uitgevoerd en doorontwikkeld.
  • Regelmatig voeren we testen uit om te bepalen of voorzieningen rondom continuïteit (nog steeds) afdoende werken.
Het rapport houdt ICT-storingen in meerdere ziekenhuizen tegen het licht. Meer informatie en een verwijzing naar het rapport vindt u bij de NFU.
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer informatie


Margie Alders

06 22 42 16 39

Meer nieuws


Mondneusmaskers in Radboudumc voldoen aan gewenste kwaliteit

28 maart 2020

Op dit moment is in het nieuws dat een deel van de partij mondkapjes die via het ministerie van VWS uit China is geïmporteerd niet aan de gewenste kwaliteit voldoet en door TNO is afgekeurd. Het Radboudumc heeft deze mondneusmaskers niet in gebruik genomen.

lees meer

Burgemeester Hubert Bruls steekt onze zorgverleners hart onder de riem Bekijk filmpje van zijn bezoek aan het Radboudumc

27 maart 2020

De burgemeester werd bijgepraat over onze crisisorganisatie, onze aanpak en de stand van zaken in het Radboudumc en de regio. Ook bracht hij een bezoek aan de corona-afdeling van het Radboudumc.

lees meer

Stichting Katholieke Universiteit start procedure Ondernemingskamer

26 maart 2020

De toezichthouder van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, de Stichting Katholieke Universiteit (SKU), verzoekt de Ondernemingskamer om de SKU in staat te stellen om Radboud Universiteit en Radboudumc te splitsen met een nieuwe governance en om zelf nieuwe toezichthouders te benoemen.

lees meer

Genetische variaties beïnvloeden architectuur van de hersenschors Grootschalig onderzoek gepubliceerd in Science

26 maart 2020

Onderzoekers in zestig onderzoeksinstituten, onder wie Janita Bralten van het Radboudumc, werkten samen om voor het eerst de genetische invloeden op de hersenschors in kaart te brengen.

lees meer

Naar een persoonlijke immuuntherapie voor sepsis Internationaal consortium ontvangt ruim tien miljoen subsidie van Europese Unie

25 maart 2020

Het internationale onderzoeksproject ImmunoSep, gecoördineerd door het Radboudumc, gaat onderzoeken of een gepersonaliseerde immuuntherapie de sterfte bij patiënten met sepsis (bloedvergiftiging) kan terugdringen

lees meer