Nieuws Rapport OVV patientveiligheid bij ICT uitval
13 februari 2020 De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde onlangs het rapport 'Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen'

Het Radboudumc heeft meegewerkt aan dit onderzoek samen met een aantal andere ziekenhuizen.
 
Wij onderschrijven de toenemende afhankelijkheid van ICT-systemen en dat we voor het leveren van juiste, tijdige en veilige zorg moeten kunnen vertrouwen op de robuustheid en betrouwbaarheid van ICT-systemen. Altijd in het belang van patiënten en hun veiligheid.

Onze organisatie moet goed voorbereid zijn op de situatie waarin de systemen niet naar behoren functioneren of zelfs uitvallen. Daar spannen we ons ook maximaal voor in. Het Radboudumc heeft dan ook van harte meegewerkt aan het onderzoek van de OvV in de verwachting dat de bevindingen van de OvV voor de gehele zorgsector belangrijke handvatten kunnen geven om de risico's van ICT-storingen voor de patiëntveiligheid beter te kunnen beheersen.

Naar aanleiding van het in het rapport genoemde incident (januari 2018) hebben we direct al een aantal maatregelen genomen om herhaling te voorkomen o.a.:
  • De meest kritische ICT- systemen rondom het zorgproces (waaronder ook het laboratoriumsysteem) zijn inmiddels volledig redundant uitgevoerd (dubbel, m.a.w. er is een back-upsysteem opgezet dat bij uitval automatisch in werking treedt) en is een verbeterd proces rondom ICT continuïteit ontwikkeld.
  • Het laboratorium (waar de meeste problemen zich voordeden) is voorbereid op het - in geval van nood of ICT-uitval – kunnen doorfunctioneren en heeft de noodwerkwijze voor continuïteit uitgewerkt.
  • De crisisorganisatie heeft de voorbereiding op (de impact van) ICT-storingen volledig geïntegreerd in het programma van testen en trainingen, die op regelmatige basis worden uitgevoerd en doorontwikkeld.
  • Regelmatig voeren we testen uit om te bepalen of voorzieningen rondom continuïteit (nog steeds) afdoende werken.
Het rapport houdt ICT-storingen in meerdere ziekenhuizen tegen het licht. Meer informatie en een verwijzing naar het rapport vindt u bij de NFU.
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Relevante items


Margie Alders

06 22 42 16 39

Gerelateerde items


Thirona en Quirem lanceren met Radboudumc project Radiologie van de Toekomst EFRO stimuleert bedrijvigheid in medische technologie Oost-Nederland

17 februari 2020

Thirona, Quirem en het Radboudumc gaan met EFRO-subsidie samenwerken in het project Radiologie van de Toekomst om zo slimme beeldanalyses beschikbaar te maken voor iedereen.

Lees meer

Zo werkt het Radboudumc samen met eerste en tweede lijn ‘Patiënten moeten geen muren ervaren, maar zorg krijgen die vloeiend in elkaar overloopt’

17 februari 2020

De juiste zorg, op de juiste plek. Dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Dat gun je elke patiënt. In dit achtergrondverhaal lees je drie voorbeelden hoe het Radboudumc dit realiseert.

Lees meer

Grote Europese subsidie voor beperking hersenschade bij te vroeg geboren babys Radboudumc onderzoekt hoe stamcel het immuunsysteem beïnvloedt

17 februari 2020

Bij een groot Europees onderzoek naar de behandeling van hersenschade bij te vroeg geboren baby’s kijkt het Radboudumc vooral naar het effect van de stamcellen op het immuunsysteem.

Lees meer

People-like-me behandeling bij etalagebenen Persoonsgerichte benadering voor patiënten

14 februari 2020

Het Radboudumc heeft, samen met de Universiteit van Colorado, ClaudicatioNet en Harteraad, een methode ontwikkeld om mensen met etalagebenen (een vaatziekte waarbij de slagaderen in het been zijn vernauwd) op een betere manier te behandelen.

Lees meer

Oproep: onderzoeksvoorstellen voor Lowlands Science

13 februari 2020

Onderzoekers opgelet: Lowlands Science is weer op zoek naar onderzoeksvoorstellen voor 2020! Lees hier alles over de uitstaande call en reageer snel.

Lees meer