Nieuws Sociale robots lijken een waardevolle aanvulling voor de kliniek
1 oktober 2020

De werkdruk in de zorg groeit, niet in de minste plaats door de toename van administratieve taken. Roel Boumans onderzocht of sprekende sociale robots hier een oplossing voor kunnen zijn, en promoveerde 30 september op de positieve resultaten.

Een robot kiezen voor de zorg

Het promotietraject van Boumans begon met een technologisch deel aan TU Delft, maar ontwikkelde zich tot aan het testen van de robot met echte patiënten, in het Radboudumc en het CWZ. Roel Boumans over de keuze voor de robot: “Uit Nieuw-Zeelands onderzoek was gebleken dat oudere volwassenen een robot van circa 1 meter 20 hoog en een scherm het prettigst vonden. Onze keus viel op de sociale robot Pepper omdat die Nederlands spreekt en flexibel programmeerbaar is.”

Pepper, toch wel een BR – Bekende Robot – te noemen (zie foto), hielp door vragenlijsten af te nemen over de ziekteverschijnselen van de patiënten. De resultaten laten zien dat deze gegevens niet veel afweken van data verzameld door een zorgverlener. Ook vonden zowel patiënten en mantelzorgers het prima: hun beoordeling van een bezoek aan de polikliniek was niet anders op het moment dat er een robot in het bezoek was opgenomen.

Betere zorg met een robot

Naast een beoordeling van het hele bezoek aan de polikliniek werden de deelnemende patiënten ook in meer detail ondervraagd. Daar uit bleek dat patiënten vinden dat zorgprofessionals, die ondersteund worden door een sociale robot, betere zorg leveren dan zorgprofessionals die niet ondersteund worden door een sociale robot.

Waarom dit zo is, is uit de resultaten niet af te leiden, maar het zou kunnen zijn dat het doel van het inzetten van robots bereikt is: dat de zorgverleners door het uitbesteden van de administratieve taken hun handen vrij hebben om meer zorg te leveren die relevant is voor de patiënt. Boumans: “In de toekomst willen we onderzoeken hoe we de robot nog betere dialogen kunnen laten voeren. Daarmee kan hij ook ingezet worden voor andere taken, zoals uitleg over medische ingrepen, medicijnen en voorzieningen van het ziekenhuis.”

Promotie Roel Boumans: Feasibility and effectiveness of social robots in acquiring patient reported outcomes from older adults. Promotoren: Prof. dr. M.G.M. Olde Rikkert (Radboudumc), Prof. dr. M.A. Neerincx (Technische Universiteit Delft), Prof. dr. K.V. Hindriks (Vrije Universiteit Amsterdam). Copromotor: Dr. F.B. van Meulen (Technische Universiteit Eindhoven).

Meer informatie


Pauline Dekhuijzen

wetenschaps- en persvoorlichter

send an email

Meer nieuws


Precisiegeneeskunde voor hersenaandoeningen Project BRAINMODEL ontvangt 4 miljoen subsidie van ZonMw

25 oktober 2021

In het project BRAINMODEL werken Radboudumc en VU Amsterdam met andere kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, beroepsverenigingen en bedrijven aan onderzoeksmethodes om ontwikkelingsstoornissen in de hersenen beter te kunnen genezen op basis van stamcellen.

lees meer

Christian Gilissen benoemd tot hoogleraar Genoom Bioinformatica

22 oktober 2021

Christian Gilissen is per 1 oktober 2021 benoemd tot hoogleraar Genoom Bioinformatica aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit.

lees meer

Landelijke actiedag cao - 26 oktober Radboudumc doet ook mee

21 oktober 2021

Dinsdag 26 oktober organiseren de FNV, CNV, LAD en FBZ een landelijke actiedag voor een betere cao in de acht Nederlandse umc’s. En dit keer doet ook het Radboudumc mee. 21 afdelingen draaien op deze dag zondagsdiensten.

lees meer

Vier TURBO-grants voor medisch-technisch onderzoek

19 oktober 2021

Vier TURBO-subsidies zijn vandaag toegekend aan onderzoekers van de Universiteit Twente (TechMed Centre) en het Radboudumc voor vernieuwend technisch-medisch onderzoek. Met de subsidie kunnen ze gezamenlijk een innovatief idee uitwerken.

lees meer