Nieuws Stichting Katholieke Universiteit start procedure Ondernemingskamer
26 maart 2020

De toezichthouder van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, de Stichting Katholieke Universiteit (SKU), verzoekt de Ondernemingskamer om de SKU in staat te stellen om Radboud Universiteit en Radboudumc te splitsen met een nieuwe governance en om zelf nieuwe toezichthouders te benoemen.

De SKU heeft de afgelopen jaren regelmatig met de Bisschoppenconferentie overleg gevoerd over voorgedragen kandidaten, maar verschillende kandidaten werden afgewezen. De SKU heeft daarom een incompleet aantal toezichthouders. De SKU vindt dat ongewenst vanwege de belangrijke maatschappelijke opdracht van Radboudumc en Radboud Universiteit. Gezamenlijk hebben beide organisaties een verantwoordelijkheid voor 200.000 patiënten per jaar, 23.000 studenten, 15.000 medewerkers en een jaarlijkse omzet van ruim anderhalf miljard euro.

Splitsing

Daarnaast dreigt de voorgenomen splitsing van Radboud Universiteit en Radboudumc vertraging op te lopen omdat de Bisschoppenconferentie niet akkoord gaat met het nieuwe governance-model. Hoewel de Bisschoppenconferentie kan instemmen met deze splitsing, zijn de bisschoppen niet akkoord met het voorstel van de SKU om per instelling voortaan één van de vijf toezichthouders door de Bisschoppenconferentie te laten benoemen. De overige toezichthouders worden in eerste instantie benoemd door de huidige toezichthouders  van de SKU en kiezen daarna zelf hun opvolgers. De bisschoppen wensen continuering van de huidige praktijk: het benoemen van alle toezichthouders door de Bisschoppenconferentie.
Met de gang naar de Ondernemingskamer wil de SKU, gesteund door het College van Bestuur van de Radboud Universiteit en de Raad van Bestuur van het Radboudumc, deze impasse doorbreken.


Heeft u hier vragen over?

Neem dan contact op met het secretariaat SKU. Telefoon: 024-36 144 95. Mail: secretariaat@sku.ru.nl

Meer informatie leest u hier.

Meer informatie


Viola Peulen

hoofd corporate communicatie

(024) 36 67378

Meer nieuws


Omleiding centrale gang Radboudumc Vrouw en Kind, Poliplein en het restaurant bereikbaar

8 april 2020

Om goed te kunnen werken aan de nieuwbouw van het Radboudumc, is er een omleiding gemaakt in de centrale gang richting het Poliplein (route 725) en Vrouw en Kind.

lees meer

Continue monitoring van COVID-patiënten wordt uitgebreid naar patiënten verdacht van besmetting

8 april 2020

Op de COVID-afdelingen van het Radboudumc worden de vitale functies continu gemeten en vastgelegd. Door het succes van deze benadering worden nu ook de patiënten met een waarschijnlijke COVID-besmetting op deze manier gemonitord.

lees meer

12 Defensie-medewerkers draaien mee in patiëntenzorg Radboudumc borgt zorg langere termijn

8 april 2020

Radboudumc-medewerkers kunnen de zorg op dit moment goed aan. Maar het umc verwacht dat de crisis lang gaat duren. Daarom is het belangrijk de krachten te spreiden. Zo is het Radboudumc beter voorbereid op de lange termijn.

lees meer

SAFE: Als het thuis niet veilig is… Huiselijk geweld neemt toe tijdens coronacrisis

7 april 2020

‘Blijf zoveel mogelijk thuis, zo blijf je veilig.’ Dat geldt voor besmetting met het coronavirus. Nu partners gedwongen meer bij elkaar thuis zijn, neemt het huiselijk geweld toe. Via online platform SAFE Women biedt het Radboudumc vrouwen in deze situatie hulp.

lees meer

Drone NLblijftThuis vliegt boven Radboudumc en neemt boodschap op Zaterdag 4 april om 16.00 uur schreeuwen we van de daken 'Jebentnodig.nl'

5 april 2020

Het Radboudumc bedankt NL en Nijmegen en roept op te doneren voor onderzoek naar middelen om het coronavirus te kunnen bestrijden voor patiënten en zorgmedewerkers.

lees meer

Radboudumc gebruikt UV-boxen voor desinfecteren medische hulpmiddelen 'Enorme aanwinst in verlagen virusload'

3 april 2020

Harry van Goor, hoogleraar Chirurgieonderwijs: ‘Enorme winst: virussen en andere micro-organismen binnen 25 seconden verdwenen’

lees meer