Nieuws Stichting Katholieke Universiteit start procedure Ondernemingskamer

26 maart 2020

De toezichthouder van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, de Stichting Katholieke Universiteit (SKU), verzoekt de Ondernemingskamer om de SKU in staat te stellen om Radboud Universiteit en Radboudumc te splitsen met een nieuwe governance en om zelf nieuwe toezichthouders te benoemen.

De SKU heeft de afgelopen jaren regelmatig met de Bisschoppenconferentie overleg gevoerd over voorgedragen kandidaten, maar verschillende kandidaten werden afgewezen. De SKU heeft daarom een incompleet aantal toezichthouders. De SKU vindt dat ongewenst vanwege de belangrijke maatschappelijke opdracht van Radboudumc en Radboud Universiteit. Gezamenlijk hebben beide organisaties een verantwoordelijkheid voor 200.000 patiënten per jaar, 23.000 studenten, 15.000 medewerkers en een jaarlijkse omzet van ruim anderhalf miljard euro.

Splitsing

Daarnaast dreigt de voorgenomen splitsing van Radboud Universiteit en Radboudumc vertraging op te lopen omdat de Bisschoppenconferentie niet akkoord gaat met het nieuwe governance-model. Hoewel de Bisschoppenconferentie kan instemmen met deze splitsing, zijn de bisschoppen niet akkoord met het voorstel van de SKU om per instelling voortaan één van de vijf toezichthouders door de Bisschoppenconferentie te laten benoemen. De overige toezichthouders worden in eerste instantie benoemd door de huidige toezichthouders  van de SKU en kiezen daarna zelf hun opvolgers. De bisschoppen wensen continuering van de huidige praktijk: het benoemen van alle toezichthouders door de Bisschoppenconferentie.
Met de gang naar de Ondernemingskamer wil de SKU, gesteund door het College van Bestuur van de Radboud Universiteit en de Raad van Bestuur van het Radboudumc, deze impasse doorbreken.


Heeft u hier vragen over?

Neem dan contact op met het secretariaat SKU. Telefoon: 024-36 144 95. Mail: secretariaat@sku.ru.nl

Meer informatie leest u hier.

Meer informatie


Viola Peulen

hoofd

+31655346484
neem contact op
  • Medewerkers
  • Intranet