Nieuws Kinderthuiszorgorganisatie en twee kinderziekenhuizen gaan interprofessioneel samenwerken
9 november 2021

Een verbetering in de interprofessionele samenwerking tussen het ziekenhuis en thuis begint met bereidwillige samenwerkingspartners met als uiteindelijk doel een betere kwaliteit van zorg voor kind en gezin en een duurzame financiering.

Dit voorjaar konden alle zorgaanbieders in de wijkverpleging een aanvraag doen voor subsidie die zorgprofessionals in de wijkverpleging kon ondersteunen. Daarop heeft KinderThuisZorg-Nederland samen met Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG in Groningen en het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen besloten een gezamenlijk projectplan te schrijven ter bevordering van de interprofessionele samenwerking. Alle partijen zijn blij te melden dat de subsidie is toegekend door het ministerie van VWS. Werk aan de winkel dus…

Zes verbeterpunten

Het zorglandschap rondom de kindzorg is volop in beweging. Het aantal kinderen dat in de toekomst zorg nodig heeft zal naar verwachting verder groeien. Een betere interprofessionele samenwerking is hierin enorm belangrijk. De ‘ziekte’ is voor een kind een onderbreking in de groei naar een zo ‘gezond’ mogelijke volwassene. We hebben met zijn allen te taak om deze onderbreking zo kort en zo min mogelijk van invloed op het leven van het kind te laten zijn, door de zorg zo goed en zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door in de zorg voor kinderen te investeren kunnen we de toekomst veranderen. Kinderen van nu, zijn de volwassenen van morgen.

Er gaat al veel goed in de samenwerking tussen ziekenhuis en thuis maar sommige ontwikkelingen worden belemmerd omdat er te weinig geld voor is.

De drie partijen hebben in het projectplan zes punten omschreven waardoor de interprofessionele samenwerking verbeterd kan worden:

  1. De uitwisseling van kinderverpleegkundigen
  2. Warme overdracht bij ontslag maar ook bij opname
  3. Het lopen van (digitale) visite als het kind in de thuissituatie is
  4. Waar noodzakelijk huisbezoek door de kinderarts
  5. Intercollegiaal consult bij het stellen van indicatie
  6. Deelname van de extramurale kinderverpleegkundige aan het kindercomfortteam

Duurzame financiering en betere samenwerking tussen eerste lijn en ziekenhuis

Het project loopt van september 2021 t/m december 2022. Tijdens de uitvoer van het project zullen de uitkomsten meetbaar gemaakt worden. Deze uitkomsten zullen weer meegenomen worden bij de bij de inkoop van zorg bij de zorgverzekeraars en partijen hopen hiermee een duurzame financiering te bewerkstelligen voor deze onderdelen. Op deze manier kunnen zij experimenten of een betere interprofessionele samenwerking tussen de zorg binnen en buiten het ziekenhuis een zinvolle bijdrage aan het leven van het kind en gezin.

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet