Nieuws Marijn de Bruin benoemd tot hoogleraar Behavioural medicine and Health psychology
20 juli 2021

Met ingang van 1 maart 2021 is gedragswetenschapper Marijn de Bruin benoemd tot hoogleraar ‘Behavioural medicine & Health psychology’ aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op gezondheidsgedrag in de publieke en curatieve zorg.

Marijn de Bruin bestudeert interventies om gezond gedrag te ondersteunen. Gezondheidsgedragingen zoals roken, fysieke activiteit of medicatiegebruik hebben een grote invloed op onze levensverwachting en de kosten van de gezondheidszorg. Marijn de Bruin richt zich in zijn onderzoek op het vergroten van de bruikbaarheid en impact van gedragswetenschappelijke kennis. Ten eerste ontwerpt en evalueert hij interventies om gezond gedrag te ondersteunen, vaak voor patiënten met langdurige aandoeningen zoals hiv, hepatitis c, of hartfalen.

Het tweede deel van zijn wetenschappelijk onderzoek is gericht op het verbeteren van onderzoeksmethoden, zodat we meer kunnen leren van onderzoek dat al gedaan is en toekomstig onderzoek beter en relevanter wordt. Ten derde wil hij onderzoeken hoe bewijsmateriaal over (kosten)effectieve gedragsinterventies effectiever kan worden vertaald naar beleid en praktijk. Gecombineerd zou dit onderzoeksprogramma een positief effect moeten hebben op zowel de wetenschap als de maatschappij.

Onderzoek tijdens de coronacrisis

Sinds maart 2020 doet Marijn de Bruin veel onderzoek naar het gedrag van de maatschappij tijdens de COVID-19-pandemie. Hij is medeoprichter van de RIVM Corona Gedragsunit, waarbinnen hij lid van het kernteam is en hoofd wetenschappelijk onderzoek. Al ruim een jaar is hij grotendeels werkzaam voor deze unit. Hij overlegt op regelmatige basis met verschillende ministeries en is mediawoordvoerder over het menselijk gedrag in deze pandemie. Het gedragswetenschappelijk onderzoek naar percepties, gedrag en welzijn van burgers tijdens de coronapandemie is gefinancierd door ZonMw, NWO en het Ministerie van VWS.

Gezondheidswetenschapper in Maastricht en Aberdeen

Marijn de Bruin (1977, Amsterdam) studeerde gezondheidswetenschappen aan Maastricht University. In 2009 promoveerde hij, ook in Maastricht, op onderzoek naar medicijngebruik bij HIV-patiënten (titel proefschrift: ‘Theory- and evidence-based interventions to enhance adherence among HIV-infected patients using highly active antiretroviral therapy’). Hij werkte vijf jaar als universitair docent aan Wageningen University and Research en de Universiteit van Amsterdam. In 2013 werd hij hoogleraar en hoofd van Gezondheidspsychologie aan de University of Aberdeen (Schotland). Van 2018-2020 combineerde hij deze positie met een rol als senior onderzoeker bij IQ Healthcare van het Radboudumc, waar hij een Hypatia Fellowship had ontvangen bedoeld om externe onderzoeksleiders aan te trekken.

Meer informatie


Pauline Dekhuijzen

wetenschaps- en persvoorlichter

send an email

Meer nieuws


Antistoffen zitten na milde corona-infectie ook in neusvocht

27 september 2021

Onderzoek via neusvocht is makkelijker dan via het bloed

lees meer

Wilt u uw vaccinatiegegevens (alsnog) delen met het RIVM? Of kunt u deze gegevens niet inzien via MijnRIVM?

23 september 2021

Bent u als patiënt uit de medische hoogrisicogroepen in het Radboudumc gevaccineerd tegen corona? Dan is op de vaccinatielocatie gevraagd of u toestemming geeft om uw vaccinatiegegevens door te geven aan het RIVM. In uw dossier is vastgelegd of u hiervoor wel of geen toestemming heeft gegeven.

lees meer

TropIQ zoekt met AI nieuwe mugwerende middelen

21 september 2021

TropIQ Health Sciences, een spin-off van het Radboudumc, ontvangt 1,3 miljoen dollar van de Bill and Melinda Gates Foundation om nieuwe mugwerende middelen op te sporen.

lees meer

Start-up Patholyt ontwikkelt AI-innovaties voor de patholoog

21 september 2021

Patholyt wil de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de pathologie versnellen en de kansen van kankerpatiënten wereldwijd verbeteren. Patholyt is een spin-off van het Radboudumc, koploper in het onderzoek naar AI binnen de pathologie

lees meer

MI-robot: tumoren in beeld Podcast 8 in de serie ‘AI for Life’

21 september 2021

In deze podcastaflevering van AI for Life staat de MI-robot centraal. Radboudumc, Soteria Medical en Tesla Dynamic Coils werken aan een robot die gerichter biopten kan nemen.

lees meer