Nieuws Nieuw onderzoek door subsidies voor Radboudumc-onderzoekers

8 januari 2021

Verschillende onderzoekers van het Radboudumc hebben subsidies gekregen om te starten met nieuwe studies, naar onder meer zeldzame ziekten, een leveraandoening en uitzaaiingen van kanker. Het gaat hier om subsidies van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), European Joint Programme on Rare Diseases (EJP-RD) en de Maag Lever Darm Stichting (MLDS).

Geert Litjens, Wouter Bulten en David Tellez

Pathologieonderzoekers Wouter Bulten, David Tellez en Geert Litjens ontvangen een NWO Take-off subsidie van 40.000 euro om te onderzoeken welke vervolgstappen er nodig zijn om algoritmes op basis van kunstmatige intelligentie in te zetten in de dagelijkse praktijk van de patholoog. Dit omvat onder andere de onderzoek naar garanties op de veiligheid voor patiënten en integratie met bestaande lokale en landelijke ziekenhuisinformatiesystemen. Zij ontvangen deze subsidie van de NWO, binnen het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen, onder High Tech Systemen en Materialen, waarbij de nadruk ligt op Maatschappelijk Verantwoord Innoveren.

Koen van den Dries

Celbioloog Koen van den Dries gaat onderzoek doen naar het voortbewegen van kankercellen en de moleculaire mechanismes van uitzaaiingen. Uitzaaiingen ontstaan wanneer kankercellen vanuit de oorspronkelijke tumor verplaatsen naar een ander weefsel. Het is bekend dat uitzaaiingen worden veroorzaakt door de beweeglijkheid van kankercellen, maar de mogelijkheden om uitzaaiingen te voorkomen zijn beperkt. Daarom is meer kennis nodig over het voortbewegen van kankercellen, iets dat wordt gereguleerd door het skelet van de kankercel. Doel van dit onderzoek is om vast te stellen welke rol kleine verschillen in de bouwstenen van dit skelet spelen bij het voortbewegen van kankercellen. De verwachting is dat het beter definiëren van deze verschillen in de toekomst zal leiden tot meer mogelijkheden om uitzaaiingen te voorkomen. Voor dit onderzoek ontvangt Koen van den Dries een NWO XS subsidie van 50.000 euro en een NWO KLEIN-subsidie van 350.000 euro, beiden bedoeld voor vernieuwend, fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie.

Michiel Vermeulen

Ook Michiel Vermeulen, hoogleraar Moleculaire biologie, ontvangt een KLEIN-subsidie van de NWO, samen met zijn collega Dmitri Filippov uit Leiden. Zij gaan onderzoek doen naar adenosinedifosfaatribosylering. Dit is een veel voorkomende post-translationele eiwitmodificatie die betrokken is bij verschillende pathologische processen zoals kanker, ouderdomsziektes en virale infecties. Om betere medicijnen te kunnen ontwerpen is het van belang om te weten welke eiwitten een interactie met adenosinedifosfaatribose ketens kunnen aangaan. In dit onderzoek worden verschillende adenosinedifosfaatribose bevattende moleculen gesynthetiseerd die vervolgens gebruikt worden voor interactieproeven in extracten van humane cellen. Verder worden er vervolgproeven gedaan om adenosinedifosfaatribose bindende eiwitten te identificeren die een rol spelen bij de cellulaire respons na het ontstaan van DNA schade. De onderzoekers ontvangen een bedrag van 720.000 euro.

Joost Drenth

Joost Drenth, hoogleraar Maag-, Darm en Leverziekten, krijgt samen met collega’s uit Amsterdam en Leiden een subsidie ter waarde van 165.000 euro van de Maag Lever Darm Stichting. Het doel is te komen tot een consortium om zo kennis en ervaringen uit te wisselen over patiënten met Niet-alcoholische leververvetting teneinde de zorg voor deze patiënten te verbeteren. Niet-alcoholische leververvetting is een metabole aandoening die leidt tot overmatige vetophoping in de lever zonder een andere duidelijke oorzaak zoals alcoholgebruik. Deze ziekte kan uiteindelijk leiden tot complicaties zoals cirrose, leverkanker, leverfalen of hart- en vaatziekten.

Europese subsidies voor onderzoek naar behandeling van zeldzame ziekten

Onderzoekers van het Radboudumc en de Radboud Universiteit hebben een subsidie ontvangen van het “European Joint Programme on Rare Diseases” (EJP-RD). Vijf van de acht Nederlandse gehonoreerde projecten zijn ingediend door onderzoekers van het Radboudumc. EJP-RD brengt meer dan 130 instellingen uit 35 landen samen en zich richt op preklinisch onderzoek om effectieve therapieën voor zeldzame ziekten te ontwikkelen.

Clara van Karnebeek

Professor Clara van Karnebeek, afdeling Kindergeneeskunde en thema leider ‘Metabolic Disorders’, is de coördinator van het CHARLIE consortium, dat in totaal 1.88 miljoen ontvangt. Samen met Radboudumc-collega Karlien Coene, patiënt vertegenwoordiger Hanka Dekker van VKS, en partners uit 4 andere Europese landen en Canada, zal zij innovatieve genetische en farmacologische therapie ontwikkelen in stamcel en diermodellen voor ernstige neurometabole ziekten veroorzaakt door lysine metabolisme defecten. Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van het EJP RD COFUND-EJP nr. 825575.

Jo Huiqing Zhou

Jo Huiqing Zhou, afdeling Genetica en thema Reconstructive & Regenerative Medicine, tevens afdeling Molecular Developmental Biology aan de Radboud Universiteit, heeft 250.000 euro ontvangen als lid van het AAK-INSIGHT consortium. Samen met academische en klinische partners uit Zweden, Israël, Duitsland, Frankrijk en Turkije zal zij behandelstrategieën opstellen en het bijbehorende werkingsmechanisme voor de zeldzame, degeneratieve oogziekte aniridia ontleden.

Nael Nadif Kasri

Nael Nadif Kasri, afdeling Genetica en Cognitieve neurowetenschappen, thema Neurodevelopmental disorders, ontvangt 250.000 euro als lid van het SCN1A-UP! consortium. Samen met academische partners uit Frankrijk, Italië, België en Duitsland zal hij nieuwe gen- en op stamcel gebaseerde herprogrammeringsstrategieën ontwikkelen voor epilepsie veroorzaakt door mutaties in het SCN1A-gen.

Rob Collin

Rob Collin, afdeling genetica en thema Sensory Disorders, is de coördinator van het GET-READY consortium, dat in totaal 1,5 miljoen euro ontvangt. Samen met Radboudumc-collega Erwin van Wijk en partners uit zes andere Europese landen, zal hij een aantal innovatieve gentherapeutische strategieën en afgiftesystemen ontwikkelen om erfelijke netvliesaandoeningen, veroorzaakt door mutaties in het EYS- of USH2A-gen, te bestrijden.

Werner Koopman

Werner Koopman, afdeling Biochemie en thema Metabolic diseases, ontvangt 250.000 euro als partner in het CureMILS consortium. Dit onderzoek kent een duur van drie jaar, waarin in totaal 2,4 miljoen euro wordt geïnvesteerd. Het onderzoek zal zich richten op hergebruik van bestaande geneesmiddelen voor patiënten met mitochondriaal DNA-geassocieerd Leigh Syndroom.

 

Meer informatie


Pauline Dekhuijzen

wetenschaps- en persvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws


Onderzoeksteam Radboud Universiteit en Radboudumc brengt adviezen uit voor betere transgenderzorg in Nederland

9 mei 2023

In opdracht van ZonMw voerde de Radboud Universiteit en het Radboudumc een onderzoek uit naar de toename in en verandering van de vraag naar transgenderzorg. De resultaten werden gepresenteerd op 10 mei jl.

lees meer

Minister Kuipers brengt werkbezoek aan Radboudumc Aandacht voor zeldzame aandoeningen

12 oktober 2022

Op 12 oktober bezocht minister Ernst Kuipers van VWS het Genomics Technology Center, sprak met artsen en onderzoekers over zeldzame aandoeningen en bezocht het sequencing lab waar onderzoek wordt gedaan naar zeldzame genetische aandoeningen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet