Nieuws Radboudumc en Maastricht UMC+ bundelen krachten voor zeldzame bewegingsstoornissen

3 december 2021

Het Radboudumc en het Maastricht UMC+ gaan intensiever samenwerken op het gebied van zeldzame, erfelijke bewegingsstoornissen. Vandaag werd de overeenkomst officieel getekend door bestuursvoorzitters Helen Mertens (MUMC+) en Bertine Lahuis (Radboudumc). De krachtenbundeling past naadloos bij de ambities van de Academische Alliantie tussen de beide umc’s: academische topzorg dichtbij de patiënt.

Waar Maastricht UMC+ een bijzondere expertise heeft als het gaat om de ziekte van Huntington, kent Radboudumc een specifieke deskundigheid op het gebied van cerebellaire ataxieën, hereditaire spastische paraparese (HSP), dystonie en zeldzame vormen van parkinson. Bij de zorgverlening van patiënten met deze zeldzame bewegingsstoornissen zijn tal van specialismen betrokken, van klinische en moleculaire genetica tot (kinder)neurologie, psychiatrie en revalidatie.

‘Door het bundelen van de expertisegebieden van de twee umc’s, profiteren onze patiënten van de best mogelijke zorg in hun eigen umc, of dat nu in Nijmegen is of in Maastricht’, zegt neuroloog Mayke Oosterloo van het Maastricht UMC+ . ‘Daartoe bespreken we bijvoorbeeld gezamenlijk patiënten in een multidisciplinair overleg over uitslagen van DNA-onderzoek.’

Toonaangevend

Uiteindelijk is het de ambitie om in nauwe samenwerking met andere netwerkpartners, nationaal en internationaal toonaangevend te zijn voor een breed portfolio van zeldzame bewegingsstoornissen. Niet alleen op het gebied van patiëntenzorg, maar ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en opleiding.

Neuroloog Bart van de Warrenburg van het Radboudumc schetst de kansen die er liggen: ‘Door de krachtenbundeling vergroten we het aantal patiënten waardoor we nog beter onderzoek kunnen doen naar bijvoorbeeld nieuwe behandelvormen en het ontstaan van deze zeldzame aandoeningen. De patiënten krijgen ook beter toegang tot deelname aan nieuwe wetenschappelijke studies. Maar ook aan de opleidingskant bieden we mogelijkheden voor uitwisseling en stageplaatsen om zo onze kennis over te dragen en nieuwe professionals op te leiden.’

Academische Alliantie

Het Maastricht UMC+ en het Radboudumc werken al langere tijd samen op verschillende gebieden in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Deze succesvolle strategische samenwerking is bekrachtigd onder de naam ‘Academische Alliantie’. Onder die naam bieden beide universitair medische centra hoogwaardige academische zorg in de regio, vergroten ze hun innovatiekracht en vormen ze samen het academische (zorg)hart van Zuidoost-Nederland.

Meer nieuws


Healthtech Nexus: Radboudumc en Universiteit Twente slaan handen ineen Verstevigde samenwerking op het raakvlak van medische technologie en gezondheid

15 mei 2024

Radboudumc verstevigt samenwerking met Universiteit Twente in Hightech Nexus; een knooppunt voor kennisontwikkeling en innovatie. Met de uitnodiging voor andere organisaties om aan te sluiten. 

lees meer

Ruimte voor risicovolle research in Nijmegen

15 mei 2024

Zes Nijmeegse onderzoeksprojecten krijgen een subsidie binnen de NWO Open Competitie ENW-XS.

lees meer

14de Internationale Congres Myotone Dystrofie brengt hoop voor behandeling Nieuwe inzichten Nijmeegse onderzoekers; Patiëntendag

4 april 2024

Nieuwe ontwikkelingen, behandelingen en onderzoek worden besproken tijdens het 14de Internationale Congres over Mytone Dystrofie (IDMC-14) in De Vereeniging in Nijmegen. Dit 5-daagse congres (9-13 april) sluit op 13 april af met een Patiëntendag voor patiënten met myotone dystrofie en hun naasten.

lees meer

Vijf vragen over Myotone Dystrofie type 1 (MD1)

15 september 2022

Myotone Dystrofie type 1 is een zeldzame ziekte; maar volgens recente cijfers komt het bij zo'n 1 op 2100 mensen voor. Op 15 september, Myotone Dystrofie Dag, besteden we extra aandacht aan deze meest voorkomende erfelijke ziekte. 

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet