Nieuws ‘Academische Alliantie schakelt een versnelling hoger’

1 juni 2022

Het Maastricht UMC+ en Radboudumc hebben besloten om de onderlinge samenwerking verder te intensiveren. De twee universitair medische centra (umc’s) hebben in 2018 de Academische Alliantie gevormd. Inmiddels heeft dat geleid tot diverse succesvolle samenwerkingsverbanden op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs. Bestuursvoorzitters dr. Bertine Lahuis (Radboudumc, rechts op de foto) en dr. Helen Mertens (Maastricht UMC+, foto links) beamen dat het gezien de maatschappelijke ontwikkelingen nu hét moment is om een tandje bij te schakelen. Met als doel om ook in de toekomst de academische zorg in Zuid- en Oost-Nederland nog steviger te verankeren en de innovatiekracht verder te vergoten.

'We staan voor grote uitdagingen in de gezondheidszorg', zegt Mertens. 'De krappe arbeidsmarkt, toenemende zorgvraag en vraagstukken over bijvoorbeeld de concentratie van zorg vereisen een passend antwoord. Je ziet de urgentie daarvan ook terug in de beleidsplannen van de overheid. De transitie naar de juiste zorg op de juiste plek is al gaande en de noodzaak voor preventie en duurzaamheid erkent iedereen. Je kunt dat echter niet in je eentje bewerkstelligen.' De tijd om de Academische Alliantie te verstevigen is er dan ook absoluut rijp voor, vindt Lahuis: 'Het zit in het DNA van umc’s om gezondheidsnetwerken te bouwen en aan te jagen en om oplossingen aan te dragen voor de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd . Van lokale zorgnetwerken tot samenwerking met internationale kennisinstellingen. De verregaande krachtenbundeling tussen de twee academische ziekenhuizen van Zuid- en Oost-Nederland gaat daarin nog een stap verder.'

Jarenlange ervaring

Voordat de Academische Alliantie in 2018 werd bekrachtigd, kon de Maastrichts-Nijmeegse samenwerking al bogen op meerdere jaren ervaring. Een van de eerste samenwerkingen werd gesmeed op het gebied van (klinische) genetica. Inmiddels staan beide afdelingen onder leiding van hetzelfde afdelingshoofd, verzorgen ze gezamenlijk genetische diagnostiek voor ziekenhuizen in binnen- en buitenland en behoren ze wetenschappelijk tot de internationale top. Ook de apotheken van beide umc’s vonden elkaar tien jaar geleden. Een academische apotheek maakt namelijk gebruik van kostbare infrastructuur, zoals bereidingsfaciliteiten, laboratoriumapparatuur en een distributienetwerk. Samenwerking levert onder meer schaal- en synergievoordelen op om het medicatieproces efficiënter in te richten. 

Positie verstevigen

In de loop der jaren zijn er op verschillende vakgebieden  steeds meer samenwerkingen ontstaan. Op het gebied van diepe hersenstimulatie bij bijvoorbeeld Parkinson, de behandeling van (complexe) hartritmestoornissen, kindergeneeskunde of zeldzame bewegingsstoornissen. Complexe patiënten worden in hun eigen umc behandeld, maar met de kennis en kunde van beide huizen. Tegelijkertijd zorgt de schaalvergroting ook voor een kwaliteitsimpuls. 'We hebben een uitstekende basis waar we verder op kunnen bouwen', zegt Mertens. 'Daar plukken we nu al de vruchten van, maar we gaan onze positie in het Nederlandse zorglandschap nog verder verstevigen. Dat is noodzakelijk om ook in de toekomst de academische zorg voor de kleine vijf miljoen mensen in onze gecombineerde verzorgingsgebieden in Zuid en Oost-Nederland te blijven garanderen. Doordat we samen het volledige palet aan academische zorg bieden, profiteren onze patiënten daar rechtstreeks van.'

Implementatiekracht

'We nemen daarmee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als umc’s', zegt Lahuis. 'Niet alleen als het gaat om patiëntenzorg, maar ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs. Vanuit bijvoorbeeld het Academisch Alliantie Fonds investeren we samen in onderzoek en geven wetenschappelijk talent een impuls. We maken het voor opleidingen en docenten eenvoudig om zowel in Maastricht als Nijmegen actief te zijn en bieden gezamenlijk trainingen aan. Al met al biedt dat interessante carrièreperspectieven voor academisch toptalent.' Mertens vult aan: 'We kunnen ook nog veel van elkaar leren, best practices overnemen en bewezen interventies met elkaar uitwisselen. Naast innovatiekracht vergroten we daarmee ook onze implementatiekracht.'
De Academische Alliantie krijgt de komende tijd steeds verder kleur. Door naast samen te werken op de kerntaken (zorg, onderzoek en onderwijs) ook verantwoordelijkheid te pakken in het bevorderen van de regionale gezondheid en het aanpakken van de arbeidsmarktproblematiek. De beide umc’s doen dat vanuit eigen identiteit en sterktes onder het motto: ‘samen werken aan een gezond leven’.

Feiten en cijfers

In het Maastricht UMC+ en Radboudumc tezamen werken in totaal 20.000 gedreven medewerkers en studeren ruim 8.000 studenten. Vanuit beide umc’s verschijnen jaarlijks meer dan 6.500 wetenschappelijke publicaties en vinden er ruim 400 academische promoties plaats. Het verzorgingsgebied van de Academische Alliantie beslaat een kleine vijf miljoen mensen in Zuid en Oost-Nederland.

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet