Nieuws Bas Loomans benoemd tot hoogleraar ‘Orale Functieleer en Restauratieve Tandheelkunde’

10 januari 2022

Bas Loomans is per 1 december 2021 benoemd tot hoogleraar ‘Orale Functieleer en Restauratieve Tandheelkunde’ aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. Hij combineert zijn werk als tandarts met leiding geven aan zijn onderzoeksgroep en coördinatie van onderwijs en patiëntenzorg. Zo slaat hij bruggen tussen de behoefte vanuit de klinische praktijk, wetenschappelijke innovaties en het opleiden en bijscholen van tandartsen.

De patiënt staat centraal voor tandarts en hoogleraar Bas Loomans (Eindhoven, 1974). Daarom is hij naast zijn academische loopbaan altijd als tandarts blijven werken. “Zo houd ik de verbinding met de praktijk. Ik kom graag uit de ivoren toren en kijk waar tandartsen en patiënten behoefte aan hebben,” vertelt hij. “Daarnaast vind ik het belangrijk dat we kijken wat het beste is voor een patiënt. De keuze voor een materiaal of techniek komt op de tweede plaats. Mijn advies: overleg met de patiënt, behandel alleen wat noodzakelijk is en denk na over zinnige en betaalbare zorg.”

Radboud Tooth Wear Project

Na zijn studie Tandheelkunde promoveerde Loomans aan de RU in 2007 op zijn proefschrift, getiteld ‘Proximal contact tightness of posterior composite resin restorations’. Loomans werkte als gastonderzoeker aan de Katholieke Universiteit van Leuven, maar bleef altijd verbonden aan de Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc. Daar combineert hij zorg, onderzoek en onderwijs, waarbij zijn focus ligt op herstel en behoud van orale functies, aandacht voor kwaliteit van leven en gebruik van minimaal invasieve behandeltechnieken.

Als tandarts is Loomans gespecialiseerd in ernstige gebitsslijtage. “Daarom heb ik in 2010 het Radboud Tooth Wear Project opgezet, waar patiënten met ernstige problematiek naar worden doorverwezen,” legt hij uit. “We doen binnen dit project onderzoek naar de oorzaak van de ontstane slijtage, de beste behandeltechnieken en de invloed hiervan op de kwaliteit van leven van de patiënten. We hebben een unieke patiëntengroep die we inmiddels al meer dan tien jaar volgen. Dat is een mooie bron voor wetenschappelijk onderzoek.”

Kruisbestuiving

Naast onderzoek biedt het Tooth Wear Project ook een klinische werkplaats, waar tandartsen, studenten en patiënten elkaar ontmoeten. Hier verzorgt Loomans met zijn team postacademisch onderwijs voor tandartsen die bijleren over de problematiek rondom gebitsslijtage. Zij zien patiënten en betrekken masterstudenten bij de behandeling. “Dat levert mooie discussies op en zo ontstaat een kruisbestuiving tussen zorg, initieel en post-initieel onderwijs en onderzoek. Dat wil ik graag stimuleren en verder uitbouwen, samen met nationale en internationale partners.”

Kruisbestuiving is een rode draad in het werk van Loomans. Zo zoekt hij vanuit het centrale thema van gebitsslijtage verbinding met andere gebieden, zoals verschillende restauratieve behandelingen (van standaard techniek tot volledig 3D CAD-CAM geleide behandelingen), lifestyle problematiek (reflux-problemen, voeding, stressfactoren), functieproblemen (kauwproblemen en effect van de behandeling op bijvoorbeeld de spraak) en de kwaliteit van leven (patient related outcome measures). Zo creëert hij versterking, verbreding en verdieping binnen zijn leerstoel. Daarbij staat de vertaalslag naar de kliniek centraal en verbindt hij het laboratorium met klinische studies.

AI helpt tandarts

Voor de toekomst zet Loomans sterk in op digitalisering in de tandheelkunde. “We kunnen al 3D foto’s maken van het gebit. Ik zou graag zien dat die scans een vast onderdeel gaan uitmaken van de periodieke controle. De computer kan scans van verschillende momenten automatisch met elkaar vergelijken, en zo de tandarts ondersteunen met een objectieve beoordeling van het gebit en helpen bij het nemen van de beste behandelbeslissing. Daarvoor ontwikkelen we kunstmatige intelligentie (AI) binnen een multidisciplinaire samenwerking. Digitale technologie zal de mondzorg gaan veranderen en daarmee de kwaliteit van zorg verder verbeteren.”

Voor zijn werk ontving Loomans o.a. de Steve Bayne Mid-Career Award van de International Association of Dental Research, vanwege de focus in zijn werk op patiënten met een hoog risico en de vertaalslag die hij met zijn onderzoek maakt naar de kliniek. Zijn huidige benoeming tot hoogleraar geldt voor een periode van vijf jaar.

Meer informatie


Annemarie Eek

wetenschapsvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet