Nieuws Fietstesten laten ademhalingsproblemen zien bij post-covid patiënten

3 augustus 2022

Een grote groep patiënten blijft lang na een coronabesmetting ernstige klachten houden. Uit fietstesten verricht in het Radboudumc blijkt dat een deel van hen een verstoorde ademhaling heeft. Deze patiënten kunnen baat hebben bij een therapie specifiek gericht op de ademhaling. 

Een team onder leiding van longarts Bram van den Borst onderzocht 21 patiënten een half jaar tot jaar na een coronabesmetting. Deze patiënten hadden een milde vorm van COVID-19, waarvoor ze niet in het ziekenhuis werden opgenomen. Toch ontwikkelden ze ernstige en langdurige klachten. Zo hebben ze bijvoorbeeld last van ernstige vermoeidheid en kortademigheid bij inspanning. Deze post-covid klachten beperken het dagelijks functioneren van deze patiënten flink. 

Afwijkende ademhaling tijdens fietstest

De longfunctie, bloedonderzoeken en conditie van de patiënten waren helemaal normaal. Maar de onderzoekers zagen wel een afwijkende ademhaling bij 20 van de 21 patiënten tijdens een fietstest. Van den Borst: ‘Patiënten zijn tijdens inspanning continu op zoek naar hoe ze moeten ademen. Sommigen hebben zelfs tijdens een gesprek al moeite met hun ademhaling.’ Het onderzoek laat zien dat een groot deel van de patiënten te snel of te diep ademde, zogenaamd hyperventileren. Dit kan vermoeidheid en andere klachten zoals kortademigheid, pijn op de borst, duizeligheid en hoofdpijn veroorzaken. 

Onbekend mechanisme

Het is nog niet duidelijk waarom de ademhaling verstoord is. ‘Aansturing van de ademhaling is ingewikkeld. Verschillende sensoren in het lichaam geven signalen aan de hersenen door die op hun beurt de ademhalingsspieren aansturen’, vertelt van den Borst. ‘Het lijkt erop dat die sensoren te strak staan afgesteld waardoor patiënten meer ademhalen dan nodig is. Ook is het mogelijk dat een verstoorde stofwisseling in de spieren negatieve effecten heeft op de ademhaling. Daarnaast weten we dat stressvolle gebeurtenissen invloed kunnen hebben op de ademhaling. Duidelijk is dat er meer onderzoek nodig is om onderliggende mechanismen te ontrafelen.’

Beter inspannen door ademtherapie

Het onderzoek geeft aanwijzingen voor behandeling van post-covid klachten. De afwijkende ademhaling en klachten lijken namelijk op die van het chronisch hyperventilatiesyndroom. Bij patiënten met dat syndroom helpt gerichte ademtherapie, bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut. Van den Borst: ‘Hoewel dit geen onderdeel van het onderzoek was, geven patiënten aan dat zij na zo’n behandeling meer controle over hun ademhaling hebben en zich beter kunnen inspannen. Het effect van ademtherapie voor patiënten met post-covid klachten verdient dus nader onderzoek.’ 

   

Op de foto: longarts Bram van den Borst.

Over de publicatie

Dit onderzoek is gepubliceerd in Physical Therapy & Rehabilitation: Persistent exertional dyspnea and perceived exercise intolerance after mild Covid-19: a critical role for breathing dysregulation? E.L. van Voorthuizen, H.A.C. van Helvoort, J. B. Peters, M.M. van den Heuvel, B. van den Borst. DOI: 10.1093/ptj/pzac105

Deelname aan onderzoek

Dit onderzoek is afgerond, deelname is niet meer mogelijk. Als u langdurige klachten ervaart na een coronabesmetting adviseren wij u contact op te nemen met uw eigen arts, die u van medisch advies kan voorzien.

Meer informatie


Matthijs Kox

senior researcher IC

+31618820482
lees meer

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet