Nieuws Zorg voor kinderen met hartafwijking in Radboudumc Amalia kinderziekenhuis goed geborgd

18 januari 2022

Het Ministerie van VWS heeft op advies van alle betrokken partijen, zoals patiëntenorganisaties, besloten om kinderhartchirurgie te concentreren. Hieronder vallen ook hartkatheterisaties bij kinderen met een aangeboren hartafwijking. Op 20 december 2021 zijn hiervoor twee umc’s aangewezen.

Hoe hebben wij deze zorg in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis geregeld?

Voor kinderen en volwassenen met een (aangeboren) hartafwijking verlenen wij zorg samen met het Erasmus MC in Rotterdam binnen het Academisch Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen (ACAHA). Noodzakelijke hartchirurgie en hartkatheterisaties bij kinderen vinden binnen deze samenwerking in Rotterdam plaats.

De beste zorg vanuit twee ziekenhuizen

In het Radboudumc staat dag en nacht een team klaar van de beste en ervaren specialisten. Dit zijn kindercardiologen, kinderartsen, kinderchirurgen, neonatologen, kinderintensivisten, paramedici en gespecialiseerde kinderverpleegkundigen. Zij staan paraat om noodzakelijke onderzoeken en behandelingen bij kinderen met een hartafwijking uit te voeren. Waarna het kind, zo nodig, naar Rotterdam wordt overgeplaatst voor een hartkatheterisatie of hartoperatie. Na de ingreep komt het kind, meestal al na enkele dagen, vanuit de kinder-IC in Rotterdam terug naar ons kinderziekenhuis voor de postoperatieve nazorg. Controles op de polikliniek vinden vervolgens bij ons in Nijmegen plaats, vaak zelfs samen met een ziekenhuis nog dichterbij huis. Onze patiënten komen alleen terug in Rotterdam bij bijzonderheden.

Samenwerking kindercardiologie is topzorg in netwerkverband

Ewout Boesaard, kindercardioloog Amalia kinderziekenhuis: ‘In onze regio zonder kinderhartchirurgie is de (kinder)cardiologische zorg uitstekend geborgd. Dat blijkt wel uit hoe wij het in het Amalia kinderziekenhuis al jaren samen met het Erasmus MC doen. De concentratie van de kinderhartchirurgie in Rotterdam zorgt er voor dat de kwaliteit van zorg hoog is én blijft doordat de kinderhartchirurgen en interventiecardiologen in Rotterdam een groot aantal patiënten zien. Kwaliteit, integraliteit, toegankelijkheid en continuïteit van deze zorg op beide locaties wordt door (ouders van) patiënten en door beide ziekenhuizen als uitstekend ervaren. Onze samenwerking met het Erasmus MC is wat mij betreft hét voorbeeld hoe je bij concentratie van zorg samen kunt en moét werken.’ 

Jan Peter Rake, medisch directeur van het Amalia kinderziekenhuis, beaamt dit: ‘Onze brede academische kindzorg, waaronder de kinderhartzorg, is van topkwaliteit. Alle noodzakelijke acute zorg is dag en nacht voor handen. Zelfs behandeling met een hart-long machine (ECMO). Wij zijn hiervoor één van de twee centra in Nederland. Daar zijn we trots op en we blijven ons in de toekomst inzetten om de beste zorg te leveren voor kinderen met, en zonder, hartafwijking.

Meer informatie

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet