Nieuws Zorg voor kinderen met hartafwijking in Radboudumc Amalia kinderziekenhuis goed geborgd

18 januari 2022

(update 16-2-2023)

Het Ministerie van VWS heeft onlangs besloten om kinderhartchirurgie te concentreren naar twee locaties: Groningen en Rotterdam. Wij leggen graag uit hoe wij deze zorg in het Radboudumc hebben geregeld en hoe we de hoge kwaliteit van acute kindzorg in stand houden. 

Hoe hebben wij deze zorg in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis geregeld?

Voor kinderen en volwassenen met een (aangeboren) hartafwijking verlenen wij zorg samen met het Erasmus MC in Rotterdam binnen het Academisch Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen (ACAHA). Noodzakelijke hartchirurgie en hartkatheterisaties bij kinderen vinden binnen deze samenwerking in Rotterdam plaats.

De beste zorg vanuit twee ziekenhuizen

In het Radboudumc staat dag en nacht een team klaar van de beste en ervaren specialisten. Dit zijn kindercardiologen, kinderartsen, kinderchirurgen, neonatologen, kinderintensivisten, paramedici en gespecialiseerde kinderverpleegkundigen. Zij staan paraat om noodzakelijke onderzoeken en behandelingen bij kinderen met een hartafwijking uit te voeren. Waarna het kind, zo nodig, naar Rotterdam wordt overgeplaatst voor een hartkatheterisatie of hartoperatie. Na de ingreep komt het kind, meestal al na enkele dagen, vanuit de kinder-IC in Rotterdam terug naar ons kinderziekenhuis voor de postoperatieve nazorg. Controles op de polikliniek vinden vervolgens bij ons in Nijmegen plaats, vaak zelfs samen met een ziekenhuis nog dichterbij huis. Onze patiënten komen alleen terug in Rotterdam bij bijzonderheden.

Samenwerking kindercardiologie is topzorg in netwerkverband

Ewout Boesaard, kindercardioloog Amalia kinderziekenhuis: ‘In onze regio zonder kinderhartchirurgie is de (kinder)cardiologische zorg uitstekend geborgd. Dat blijkt wel uit hoe wij het in het Amalia kinderziekenhuis al jaren samen met het Erasmus MC doen. De concentratie van de kinderhartchirurgie in Rotterdam zorgt er voor dat de kwaliteit van zorg hoog is én blijft doordat de kinderhartchirurgen en interventiecardiologen in Rotterdam een groot aantal patiënten zien. Kwaliteit, integraliteit, toegankelijkheid en continuïteit van deze zorg op beide locaties wordt door (ouders van) patiënten en door beide ziekenhuizen als uitstekend ervaren. Onze samenwerking met het Erasmus MC is wat mij betreft hét voorbeeld hoe je bij concentratie van zorg samen kunt en moét werken.’ 

Acute zorg gewaarborgd

Het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis laat hiermee zien dat, na het stoppen met kinderhartchirurgie zo’n 15 jaar geleden, een academisch kinderziekenhuis ook zonder kinderhartchirurgie de academische kindzorg (inclusief een Neonatologie-afdeling en kinder-IC) dag en nacht in stand kan houden, zonder op kwaliteit in te boeten. Het Amalia kinderziekenhuis is één van de twee neonatale ECMO (extra-corporele membraan oxygenatie) centra van Nederland. Een zeer ervaren team biedt deze specialistische zorg van excellente kwaliteit zonder dat er een kinderhartchirurg betrokken is. Ook zonder kinderhartchirurgie is het dus mogelijk de allerbeste acute kindzorg en kinderhartzorg te blijven bieden. 

 

Meer informatie

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet