Nieuws Beurs Maag Lever Darm Stichting voor ontwikkeling app vroegtijdig opsporen ernstige leverproblemen

19 januari 2023

Govert Veldhuijzen, maag-, darm-, leverarts verbonden aan het Radboudumc, heeft afgelopen maand een beurs toegekend gekregen van de Maag Lever Darm Stichting. Deze beurs wordt ingezet voor de ontwikkeling van een app (mijnLEVERcoach) om ernstige leverproblemen bij leverpatiënten vroegtijdig op te sporen.

Steeds meer mensen lijden aan gevorderde chronische leverschade (levercirrose). Dit gaat gepaard met ernstige complicaties. Patiënten met deze aandoening worden vaak langdurig in het ziekenhuis opgenomen en hebben een hoog risico op overlijden. Zoals de zorg nu is ingericht, worden de complicaties niet op tijd opgespoord en is er te weinig tijd om zaken als vermoeidheid, mentale gezondheid en leefstijl te bespreken.

Toegankelijke telemonitoring

Met dit project wil het onderzoeksteam de zorg voor levercirrose-patiënten verbeteren door toegankelijke telemonitoring in te zetten met behulp van mijnLEVERcoach. Met dit digitale platform worden ziekte-uitkomsten (zoals gewichtstoename, verwardheid), welzijn (vermoeidheid, werkproductiviteit) en leefstijlfactoren (voeding, beweging) gemonitord aan de hand van vragenlijsten en digitale toepassingen. Hiermee kunnen gezondheidsveranderingen vroeg worden opgespoord en kan er gericht actie worden ondernomen. Afhankelijk van het stadium van levercirrose zijn er verschillende modules; bij vergevorderde levercirrose ligt de aandacht op lastenvermindering, terwijl de focus bij levercirrose in een vroeg stadium meer ligt op het voorkomen van verdere ziekte.

MDL-arts Govert Veldhuijzen ontving de beurs in samenwerking met hepatoloog Tom Gevers (Maastricht UMC). Hierdoor kan Britt van Ruijven aan een promotietraject gaan beginnen, deels in het Radboudumc.

 
 

  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Prijzen en benoemingen

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet