Nieuws Jan Kremer speciaal gezant Passende zorg namens VWS

30 mei 2023

Jan Kremer, hoogleraar Zorg en Samenleving, is onlangs benoemd tot speciaal gezant Passende zorg namens het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Om de zorg toekomstbestendig te maken is vernieuwing van het zorgstelsel noodzakelijk. Als belangrijk (deel van de) oplossing hiervoor zetten alle ondertekenende partijen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) volop, en in de breedte van alle aspecten en terreinen van de zorg, in op passende zorg. Passende zorg is zorg die bijdraagt aan het (samen)leven van mensen en oog heeft voor de maatschappelijke opgaven van deze tijd.

In de afgelopen periode heeft Jan Kremer als speciaal gezant Passende zorg bij het Zorginstituut het kader voor Passende zorg ontworpen en de beweging naar deze zorg gestimuleerd en geconcretiseerd.

Volgende fase

In het IZA hebben de partijen het kader Passende zorg als leidraad gekozen. Hiermee is de beweging naar passende zorg klaar voor een volgende fase. Vanuit de regierol van het ministerie van VWS, wordt VWS opdrachtgever en facilitator van het gezantschap Passende zorg.

De opdracht aan de speciaal gezant is het stimuleren van de beweging naar passende zorg. Dat gebeurt in de eerste plaats door het verbinden van beleid en praktijk rondom passende zorg. Ten tweede zal de speciaal gezant het ministerie van VWS adviseren over de beleidsmatige inzet om passende zorg te realiseren, vooral gevoed door de bevindingen van de speciaal gezant in de praktijk.

‘We zijn nu echt van wal gegaan’

Jan Kremer over zijn rol als speciaal gezant Passende zorg namens VWS: ‘Ik ben vereerd dat ik deze rol mag vervullen. Met het inzetten op passende zorg, zijn we hiermee nu echt van wal gegaan. We moeten in de praktijk de volgende stappen zetten. Het is belangrijk dat we goede voorbeelden van passende zorg delen, maar ook hierbij achterhalen waar zorgverleners achter deze initiatieven tegenaan lopen. Zo zullen er, om passende zorg een impuls te geven, aanpassingen in ons zorgstelsel nodig zijn.’ 

Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er een betere balans komt tussen samenwerking en marktwerking, licht Jan Kremer toe. ‘Samenwerking tussen ziekenhuizen, zorginstellingen en professionals onderling, moet meer de ruimte krijgen. Ook moet je financieel niet benadeeld worden als je bijvoorbeeld, in het belang van de patiënt, minder verrichtingen doet of als je richtlijnen niet precies kunt opvolgen. In de zorg hoort het belang van de patiënt en de samenleving steeds leidend te zijn.’

Verschillende perspectieven

In zijn aanjagende rol zal Jan Kremer steeds verschillende perspectieven bij elkaar brengen. ‘Onder meer door passende zorg-dialogen te organiseren; bijeenkomsten waar mensen met elkaar van gedachten wisselen over de zorg. We gaan een dialoogbijeenkomst organiseren voor de GGZ, maar ook een bijeenkomst waar jonge mensen in gesprek gaan over wat passende zorg is. We staan met zijn allen voor de uitdaging om de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. We moeten leren van elkaars goede voorbeelden en samen aan de slag om passende zorg te versterken.’

Jan Kremer is hoogleraar Zorg en Samenleving in het Radboudumc. Hij heeft brede ervaring in de zorg als gynaecoloog, adviseur en toezichthouder. Hij was onder meer voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut en lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS).

  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Prijzen en benoemingen

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet