Nieuws Koninklijke onderscheiding voor prof. dr. Jack Wetzels

15 december 2023

Op donderdag 14 december 2023 ontving prof. dr. Jack Wetzels, nefroloog van het Radboudumc, een koninklijke onderscheiding uit handen van de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch. Dit vond plaats tijdens de (na)scholing Nefrologie in congrescentrum Papendal in Arnhem. Jack Wetzels is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De academische carrière van Jack Wetzels is van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Jack Wetzels wordt door zijn vele collega's gezien als de ultieme expert op het gebied van glomerulaire aandoeningen en wordt hierdoor vaak geconsulteerd. Zijn wetenschappelijke bijdragen en innovaties op het vakgebied van de nefrologie zijn indrukwekkend. Hij heeft hij ruim 550 publicaties in toptijdschriften binnen zijn vakgebied gepubliceerd. Het hoge niveau van zijn onderzoek wordt mede geïllustreerd door de zeer hoge Hirsch-index van 59 (Web of Science). Jack Wetzels begeleidde 23 promoties, terwijl er nog 14 in voorbereiding zijn.

Samenwerking essentieel

Zo was hij promotor voor een onderzoek naar de kwaliteit van zorg rond chronische nierschade in de eerste lijn. De focus hierbij was de samenwerking tussen huisarts en nefroloog. Jack Wetzels heeft helder inzicht in welke zorgvraag rond chronische nierschade op ons afkomt. In zijn ogen is goede samenwerking hierbij essentieel. Volgens een van zijn promovendi kan hij het concept ‘Juiste Zorg op de Juiste Plaats’ bedacht hebben. Ze ontwikkelden samen telenefrologie: een webbased consultatiemogelijkheid tussen huisarts en nefroloog. Deze manier van denken heeft zijn weg gevonden ook buiten de nefrologie.

Jack Wetzels combineert zijn zeer specialistische nefrologische academische zorg met zorg in de eerste lijn. Een combinatie die je zelden aantreft. De vele promovendi die Jack Wetzels heeft begeleid, loven zijn oprechte belangstelling en constructieve feedback. Patiënten dragen hem op handen door zijn oprechte betrokkenheid.

Internationaal

Jack Wetzels is gedurende zijn hele carrière opleider geweest voor jonge nefrologen en heeft zijn uitgebreide en diepe kennis over glomerulaire ziekten altijd gedeeld met anderen, collegae, promovendi en studenten.

Op basis van zijn internationale erkende expertise is Jack betrokken bij het opstellen van richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van nierziekten, zowel internationaal als nationaal. Verder is hij lid van de Editorial Board van Kidney International, een van de toonaangevende tijdschriften op het gebied van nierziekten. Daarnaast participeert hij als onderzoeksleider in meerdere (inter)nationale research consortia. Ook heeft Jack Wetzels op verschillende posities bijgedragen aan de ontwikkeling van de kennis over nierziekten en als bestuurder heeft hij bijgedragen aan de ontwikkeling van een op uitkomsten gebaseerd kwaliteitssysteem.

Prijswinnende innovaties

Jack Wetzels was tot voor kort binnen de afdeling Nierziekten coördinator van het door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport erkende Expertisecentrum voor Zeldzame Nierziekten, en het hoofd van het Orphanet Centrum voor Glomerulaire en Tubulaire Ziekten. Daarnaast is hij initiator van meerdere prijswinnende innovaties in de (transmurale) zorg voor nierpatiënten.

Vergoeding eculizumab

Jack Wetzels speelde een heel bijzondere rol bij de totstandkoming van de regeling van het Zorg Instituut Nederland omtrent de vergoeding van het medicijn eculizumab, een van de duurste geneesmiddelen op de markt. De vergoeding voor dit medicijn is gebaseerd op een door Wetzels ontwikkeld protocol om het middel na verloop van tijd te staken, in afwijking van het advies van de fabrikant. De veiligheid hiervan, en de kostenbesparing die dit protocol heeft opgeleverd, zijn vastgelegd in een publicatie.

Jack heeft inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar mede vanwege zijn vrijwel onvervangbare expertise blijft hij nog een jaar verbonden aan onze afdeling Nierziekten in de rol van adviseur. Daarnaast begeleidt hij nog wetenschappelijk onderzoek binnen deze afdeling.


Wij feliciteren professor Jack Wetzels met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Meer nieuws


Koninklijke onderscheiding voor professor Harry van Goor, hoogleraar Chirurgieonderwijs Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

12 april 2024

Bij zijn afscheid werd professor Harry van Goor benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontving de Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Slinkman uit Berg en Dal.

lees meer

ZonMw Parel voor Kees Kramers en Jelle Tichelaar Erkenning praktijkinitiatief voor beter voorschrijven geneesmiddelen

12 april 2024

Kees Kramers en Jelle Tichelaar ontvingen op 11 april 2024 een ZonMw Parel voor de ontwikkeling van een landelijke farmacotherapeutische eindtoets.

lees meer

Samenwerking Universiteit Twente en Radboudumc

24 november 2021 De groep Biomaterials Science and Technology (BST) van de Universiteit Twente heeft een formele academische samenwerkingsovereenkomst getekend met de afdelingen Nefrologie en Fysiologie van het Radboudumc. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet