Nieuws Ritu Kapur benoemd tot bijzonder hoogleraar Digital Biomarkers of Neurological Diseases

24 november 2023

Ritu Kapur is benoemd tot bijzonder hoogleraar Digital Biomarkers of Neurological Diseases aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. Deze leerstoel kwam tot stand dankzij het bedrijf Verily Life Sciences. Kapur ontwikkelt draagbare sensoren, zoals in een smartwatch. Daarmee wil ze neurologische aandoeningen beter in kaart brengen en in de toekomst de effecten van medicijnen meten. De focus ligt daarbij op parkinson.

Mensen met de ziekte van Parkinson komen regelmatig in het ziekenhuis om te meten hoe hun aandoening zich ontwikkelt. Maar zijn die metingen betrouwbaar? Een ziekenhuisbezoek is spannend en het is ook slechts een momentopname. Uit eerdere studies is gebleken dat een smartwatch, die continu metingen uitvoert in het dagelijkse leven van een patiënt, een ander en waarschijnlijk betrouwbaarder beeld geeft van hoe het daadwerkelijk gaat met mensen. 

Draagbare sensoren

Ritu Kapur, hoofd van Digital Biomarkers bij het bedrijf Verily Life Sciences, ontwikkelt met haar team zulke draagbare sensoren die klachten bij neurologische aandoeningen in kaart brengen. Naast parkinson richt het bedrijf zich ook op hart- en vaatziekten, oncologie en mentale gezondheid. Kapur werkt al jarenlang intensief samen met het Radboudumc en was nauw betrokken bij verschillende studies met draagbare sensoren.

‘We willen leren hoe een ziekte als parkinson zich ontwikkelt’, vertelt Kapur. ‘Daarom verzamelen we in klinische studies heel veel data. Pas als we in beeld hebben hoe een ziekte verloopt, kunnen we bepalen of een medicijn werkt. Dat is nu een probleem: er worden wel nieuwe medicijnen tegen parkinson ontwikkeld, maar omdat progressie van ziekte jaren kan duren, is het moeilijk om te bepalen of vroege interventies effectief zijn. Dit onderzoek gaat zo langzaam, omdat we geen goede metingen hebben.’

Verschillende soorten data samenbrengen

Daarom ontwikkelt Kapur metingen met draagbare sensoren en een bijbehorend platform, die samen gebruikt kunnen worden om klinische studies te versnellen. Het gaat daarbij zowel om software als om hardware. Kapur: ‘We verzamelen klinische data, moleculaire data, beelden van het brein en data van de sensoren, en koppelen die allemaal aan elkaar. Zo verzamelen we bewijs dat deze sensoren werken en bepalen we hun waarde voor gepersonaliseerde zorg.’ 

Als hoogleraar zal Kapur de meeste tijd besteden aan de ziekte van Parkinson. Ze werkt daarbij veel samen met Luc Evers van de afdeling Neurologie in het Radboudumc, die leiding geeft aan het AI voor Parkinson lab. Verder zet ze zich in als consultant en adviseur voor andere afdelingen die geïnteresseerd zijn in digitale metingen bij patiënten. En ten slotte denkt ze ook mee over samenwerkingen tussen bedrijven en publieke partners.

Loopbaan

Ritu Kapur volgde een BSc in Humane Biologie bij Stanford University (cum laude) en rondde een PhD af in de Neurowetenschappen aan de Universiteit van Californië. Ze werkte bij Google en bij NeuroPace, voordat ze aan de slag ging bij Verily Life Sciences, waar ze als hoofd van Digital Biomarkers leiding geeft aan een team van meer dan tachtig werknemers.

Kapur zat jarenlang in de steering committee van de Foundation for the NIH Biomarkers Consortium. Daarnaast is ze partner in de wetenschappelijke adviescommissie van de Michael J. Fox Foundation. Ze schreef verschillende patenten op het gebied van neuromodulatie en digitale biomarkers. De benoeming tot bijzonder hoogleraar aan de afdeling Neurologie het Radboudumc is ingegaan per 1 mei 2023, voor een periode van drie jaar.

Meer informatie


Annemarie Eek

wetenschapsvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet