Nieuws Transmurale partners Nijmegen op werkbezoek in Maastricht

13 september 2023

Een bus vol transmurale zorgpartners uit het regionetwerk ‘Nijmegen op één Lijn’ ging op 7 september op werkbezoek naar Maastricht. De ontmoeting was een initiatief van het Radboudumc en Maastricht UMC+, die sinds 2018 de Academische Alliantie vormen met als missie “Samen werken aan gezond leven!”.

 In navolging van eerdere ontmoetingen op andere thema’s stond op 7 september het thema ‘Transmurale zorg’ centraal, waarbij de transmurale zorgpartners zelf natuurlijk niet mochten ontbreken. En zo ging onder leiding van een breed samengesteld Radboudumc-team een bus met vertegenwoordigers van CWZ, NEO Huisartsenzorg en ZZG Zorggroep richting Maastricht. Doel van de bijeenkomst was kennismaken, kennis delen, inspireren en verbindingen leggen met het MUMC+ team en vertegenwoordigers van ZIO, Envida, Vitala+ en Universiteit Maastricht.

Actuele thema’s

Het programma was samengesteld op basis van enkele actuele thema’s, zoals ziekenhuisverplaatste zorg, ouderenzorg in de acute keten, Integraal Zorg Akkoord (IZA) en transmurale samenwerking op gebied van ICT en wetenschap. Positieve ervaringen en knelpunten werden aan elkaar gepresenteerd aan de hand van diverse projectvoorbeelden, zoals de inzet van verpleegkundig specialisten in de transmurale zorg, de wijkkliniek, de spoedketen voor ouderen, proactieve zorgplanning, initiatieven om de problematiek rond ‘het verkeerd bed’ op te lossen, de mantelzorgacademie en nog veel meer. 

Veel van elkaar te leren

Conclusie van de dag was dat er veel van elkaar te leren valt. Grote transmurale vraagstukken vragen dat transmurale partners elkaars belangen voor ogen houden en elkaar dingen gunnen. Regio’s kunnen elkaar helpen door van elkaar te leren en samen op te trekken en zo samen sterker te staan naar bestuurders en zorgverzekeraars. Op 7 september zijn oude banden aangehaald en nieuwe banden gesmeed die hierbij van pas komen.  

Lees meer over de Academische Alliantie

Meer nieuws


Roze wolk niet voor alle ouders  Radboudumc en GGD starten samenwerking om postpartum depressie sneller te signaleren

21 september 2023

Het is belangrijk dat een postpartum depressie snel wordt gesignaleerd. Het Radboudumc en GGD Gelderland-Zuid werken samen om dit mogelijk te maken. Een vragenlijst moet ouders helpen dit bespreekbaar te maken.

lees meer

Nieuwe game traint huisarts en triagist sneller te beslissen bij spoedzorg Patiënt sneller op de juiste plek

15 maart 2023

Gaming nu ook ingezet bij training huisartsen en triagisten om snel en veilig beslissingen te kunnen nemen in de spoedzorg. De doorstroming in de spoedzorgketen kan zo efficiënter verlopen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet