Nieuws Zeven nieuwe eredoctoren aan de Radboud Universiteit

12 januari 2023

Ter ere van haar honderdjarig bestaan reikt de Radboud Universiteit in 2023 zeven eredoctoraten uit. Namens de Medische Faculteit ontvangt viroloog Marc van Ranst een eredoctoraat. De overige ontvangers zijn Michael Sandel, Mary Beckman, Geert Corstens, Fabiola Gianotti, Stella Nkomo en Sandra Graham. Zes eredoctoraten worden tijdens de jaarlijkse Diesviering op 17 oktober 2023 uitgereikt, Michael Sandel zal het eredoctoraat al op 9 mei ontvangen.

Normaal gesproken deelt de Radboud Universiteit elk jaar één of enkele eredoctoraten uit tijdens de Dies Natalis, de verjaardag van de universiteit. Maar omdat de universiteit in 2023 haar honderdjarig bestaan viert, krijgt elk van de zeven faculteiten de gelegenheid een eredoctoraat toe te kennen. 

De ontvangers zijn uitgekozen met oog op de Radboud-lustrumgedachte ‘van betekenis zijn’. De aanstaande eredoctores hebben zich ieder op hun eigen manier ingespannen om hun vakgebied op een hoger plan te brengen en daarmee de wereld mooier te maken. Ze vervullen daarom belangrijke voorbeeldfuncties voor anderen zowel binnen als buiten hun vakgebieden. 

Marc Van Ranst, hoogleraar Virologie Katholieke Universiteit Leuven

Viroloog Marc van Ranst kreeg internationale bekendheid tijdens de COVID-19-pandemie, waarbij hij één van de belangrijkste adviseurs van de Belgische overheid was. Naast zijn wetenschappelijk werk geeft hij onvermoeibaar duiding aan de actualiteit, via sociale media en kranten, op radio en tv.

Van Ranst verdient het eredoctoraat namens de medische faculteit vanwege zijn moedige rol in het propageren van op wetenschap gebaseerde adviezen en standpunten tijdens de coronacrisis. Daarmee is hij een belangrijk voorbeeld van een geëngageerde wetenschapper die een ‘significant impact’ heeft. Hij is een boegbeeld voor de wetenschap. Zijn moed blijkt uit zijn doortastendheid, standvastigheid en doorzettingsvermogen, zelfs ondanks bedreigingen en felle kritiek van coronasceptici.

Michael Sandel, hoogleraar Politieke Filosofie Harvard University

Michael Sandel is een van de beroemdste politiek filosofen van deze tijd. Hij is een fervent verdediger van moraliteit en burgerlijke waarden in het politieke leven. Zijn academische werken over recht, democratie, bio-ethiek en de morele grenzen van markten zijn vertaald in 27 talen. 

In 2021 sprak Sandel bij Radboud Reflects over zijn meest recente boek, The Tyranny of Merit. Hierin neemt hij stelling tegen wat hij ziet als de verwoestende ‘succesethiek’ van deze tijd, die mensen aan de top laat geloven dat zij hun plaats verdiend hebben, terwijl degenen onderaan de maatschappelijke ladder zelf verantwoordelijk worden gehouden voor hun eigen falen.

Mary Beckman, hoogleraar Linguistiek Ohio State University

Mary Beckman heeft het onderzoek naar spraak fundamenteel veranderd. De traditie was dat de natuurkundige eigenschappen van spraak en formele theorieën over de organisatie van klanken, lettergrepen, woorden, etc. volledig gescheiden van elkaar onderzocht werden. Beckman heeft laten zien dat die twee juist een enorme invloed op elkaar hebben en niet afzonderlijk onderzocht kúnnen worden. 

Geert Corstens, hoogleraar Strafrecht en voormalig president Hoge Raad

Als president van de Hoge Raad kwam Geert Corstens sterk op voor de rechtsstaat en een goede toegang tot het recht voor iedereen. Hij heeft een groot aantal indrukwekkende wetenschappelijke publicaties het licht doen zien: zo geldt hij op het terrein van het strafrecht nog altijd als een autoriteit met onder meer zijn breed gebruikte boek Het Nederlandse Strafprocesrecht. Hij levert nog regelmatig wetenschappelijke bijdragen over bedreiging en bescherming van de rechtsstaat, en zet zich in om lastige ethische thema's breed bespreekbaar te maken, zowel in Nederland als in Europees verband. 

Fabiola Gianotti, CERN

Fabiola Gianotti was vanaf 2009 projectleider en woordvoerder van het ATLAS-experiment aan de LHC-versneller, beter bekend als de deeltjesversneller in Genève, een samenwerking van meer dan tweeduizend wetenschappers. Onder haar leiding werd in 2012 het higgsdeeltje ontdekt met onder andere dit experiment. De ontdekking heeft geleid tot de toekenning van de Nobelprijs aan Higgs en Englert voor de theorie uit 1964 die het bestaan van het deeltje voorspelde. 

Sinds 2016 is zij als algemeen directeur van CERN het boegbeeld van de deeltjesfysica wereldwijd. Zij was de eerste vrouwelijke directeur van CERN en ook de eerste die voor een volledige tweede termijn is herkozen. Gianotti spant zich ervoor in om de barrières voor vrouwelijke wetenschappers weg te nemen in een veld dat voornamelijk uit mannen bestaat. Specifiek wil ze meer ondersteuning bieden aan vrouwen wanneer ze kinderen krijgen, iets wat ze in haar eigen loopbaan naar eigen zeggen te weinig heeft gekregen.

Stella Nkomo, hoogleraar Human Resource Management University of Pretoria

Nkomo heeft haar levenswerk heeft gemaakt van het bestrijden van racisme en genderongelijkheid in de context van management en organisaties. Haar pleidooi voor een nieuw paradigma voor diversiteit en inclusie past perfect in de ‘Significant Impact’-strategie van de Radboud Universiteit. Stella Nkomo is een autoriteit in de wereld als het gaat om het denken over ras en racisme in intersectie met gender en klasse in management en organisaties. Haar werk over leiderschap, HRM, organisatieverandering, diversiteit, koloniale verhoudingen en racisme vindt al decennialang de weg naar de toptijdschriften in management– en organisatiestudies. 

Sandra Graham, hoogleraar Onderwijs University of California

Sandra Graham is een toonaangevend onderzoeker op het gebied van etniciteit en diversiteit in het onderwijs en de impact daarvan op motivatie en sociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Haar werkt overstijgt de grenzen van onderzoek van het onderwijs, ontwikkelingspsychologie, en sociale psychologie. Graham draagt bij aan de maatschappelijke discussie over diversiteit in het onderwijs, integratie van scholen, en de situatie van kinderen en jeugd met een migratieachtergrond. Deze discussie is historisch prominent in de Verenigde Staten, maar ook steeds relevanter in Europa. Een belangrijk deel van haar werk heeft ze uitgevoerd in de zeer diverse scholen van Los Angeles, maar ook in andere delen van het land samen met de voormalige promovendi die zij heeft opgeleid.

  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Prijzen en benoemingen

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet