Nieuws Miljoenen subsidie voor onderzoek naar verklevingen, depressie en antibioticagebruik

31 mei 2024

Drie projecten van het Radboudumc krijgen subsidie vanuit het BeNeFIT programma, een samenwerking tussen ZonMW en de Belgische tegenhanger KCE. De projecten omvatten alle drie grote klinische studies, die in veel verschillende ziekenhuizen in Nederland en België worden uitgevoerd. Deze studies gaan over heelkunde, psychiatrie en IC-zorg.

Dit zijn de gehonoreerde projecten:

Verklevingen in de buik in twee stappen aanpakken

Hoofdaanvrager: Richard ten Broek, Radboudumc (Heelkunde)
Coördinator België: A.M. Wolthuis, Universitair Ziekenhuis Leuven
Budget: 1,2 miljoen euro

Patiënten met verklevingen, littekenweefsel van een eerdere buikoperatie, krijgen soms een zogenaamde strengileus. Dat is een acute aandoening, waarbij de darm in de verklevingen bekneld is geraakt. Dit gaat gepaard met acute buikpijn, een opgeblazen buik, misselijkheid en braken. Er zijn dan twee opties: een nieuwe operatie om de beknelling los te knippen, of de druk er af halen via een maagslang, zodat de darm weer terug kan draaien. Een operatie kan weer nieuw littekenweefsel geven. Daarnaast is een patiënt in de acute fase slecht gevoed en de darm is vaak opgeblazen. Acuut opereren gaat dan ook gepaard met ernstige ziektelast en soms zelfs sterfte. Maar bij de behandeling met een maagslang komen de klachten nog veel vaker terug en lijkt de patiënt op de lange termijn slechter af. In dit project wordt daarom een gecombineerde aanpak onderzocht. In de acute fase krijgt de patiënt een maagslang, en als de acute fase voorbij is, volgt alsnog een operatie. Gebruik van barrièremiddelen moet daarbij voorkomen dat verklevingen terug groeien. De onderzoekers kijken naar terugkeer van ziekte en problemen van buikpijn en voeding in 420 patiënten in 12 ziekenhuizen.

Depressie behandelen met magnetische hersenstimulatie en cognitieve controletraining

Hoofdaanvrager: Philip van Eijndhoven, Radboudumc (Psychiatrie)
Projectleider: Iris Dalhuisen, Radboudumc
Coördinator België: C. Baeken, Universitair Ziekenhuis Brussel
Budget: 0,9 miljoen euro

Magnetische hersenstimulatie (rTMS) is een effectieve behandeling voor depressie, maar de effectiviteit kan worden vergroot door rTMS op een slimme manier te combineren met andere effectieve behandelingen. Cognitieve controletraining (CCT) is een effectieve aanvulling gebleken op de standaard behandeling en kan eenvoudig tijdens de rTMS-sessie worden uitgevoerd. rTMS en CCT combineren kan het effect van beide behandelingen mogelijk verder vergroten. Om dit te onderzoeken wordt de behandeling met rTMS + CCT vergelijken met alleen rTMS. Omdat CCT kan worden uitgevoerd tijdens de rTMS-sessie is dit een gemakkelijke en kosteneffectieve manier om de effectiviteit te verhogen zonder dat dit zal leiden tot een langere behandelingsduur voor patiënten. De onderzoekers zullen ook de langetermijneffecten bestuderen door de patiënten een jaar lang te volgen, omdat ze verwachten dat de toevoeging van CCT het risico op terugval kan verminderen.

Antibiotica op de IC hoger doseren en korter gebruiken

Hoofdaanvrager: J.J.H.C. De Waele, Universitair Ziekenhuis Gent 
Coördinator Nederland: Jeroen Schouten, Radboudumc (IC) 
Medeaanvragers NL: Nynke Jager en Roger Brüggemann
Budget: 2,8 miljoen euro

Bestaande behandelmethoden voor ernstige infecties op de IC brengen een paradox met zich mee: in de laatste jaren wordt steeds duidelijker dat de huidige doseringen antibiotica niet hoog genoeg zijn voor alle patiënten, maar ook dat de behandelduur wellicht zou kunnen worden verkort. Dit heeft niet alleen invloed op de behandeling van de patiënten, maar ook op de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie. In deze klinische studie, de HIT HARD studie genaamd, hopen de onderzoekers vast te stellen dat een kortere behandeling met antibiotica net zo veilig en effectief is als de huidige behandeling, maar mogelijk gepaard gaat met een kortere opname op de IC. Aan de studie doen 14 ziekenhuizen in Nederland en België mee.

Over BeNeFIT

BeNeFIT (Belgium-Netherlands Funding of International Trials) is een competitief financieringsprogramma voor zorgprofessionals dat grote, multicenter, gerandomiseerde klinische studies mogelijk maakt om belangrijke gezondheidsvragen te beantwoorden. Het programma is een samenwerking tussen twee financiers, het Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE) en ZonMw, de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie, die deze gezamenlijke call sinds 2018 financieren. Voor meer informatie: KCE ZonMw.

Meer informatie


Annemarie Eek

wetenschapsvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet