Nieuws Stichting Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking van KU Nijmegen ontbonden

8 mei 2024

De Stichting Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking van de Katholieke Universiteit gaat over tot ontbinding. De reden hiervoor is het teruglopende aantal donaties en juist een toename van de wervende kracht van het Radboud Fonds. Het resterende vermogen schenkt de stichting aan het onderzoeksproject ‘Bonesetters’ in Tanzania, geleid door onderzoekers van het Radboudumc.

De stichting droeg sinds 1974 bij aan de ontwikkeling en het bevorderen van projecten in en ten behoeve van de gezondheidzorg in ontwikkelingslanden. Vooral jonge mensen hebben een beroep kunnen doen op de stichting, voor het mogelijk maken van een masteropleiding of PhD-traject. Zo heeft de stichting in al die jaren vele studenten uit ontwikkelingslanden financiële ondersteuning geboden, waardoor zij perspectief kregen op een vervolgcarrière in eigen land.

Schenking aan Radboud Fonds

De stichting heeft haar resterend vermogen geschonken aan het Radboud Fonds, ten behoeve van een onderzoeksproject van het Radboudumc dat bijdraagt aan botbreuken na verkeersongevallen in Tanzania. Het onderzoeksproject ‘Bonesetters’, onder leiding van traumachirurg Erik Hermans, bevordert de samenwerking tussen zogenaamde lokale ‘bonesetters’ en de gespecialiseerde ziekenhuiszorg.

Voor donateurs

De stichting bedankt diegenen die in de loop van de jaren de stichting hebben ondersteund en verzoekt donateurs  vriendelijk om vanaf heden donaties aan deze stichting stop te zetten. Het blijft mogelijk om projecten te ondersteunen. Dat kan dan via het Radboud Fonds project ‘Bonesetters’. Hiermee wordt de intentie van de stichting voortgezet.  

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Frank Kruijsbeek van onze afdeling Academic Affairs via frank.kruijsbeek@radboudumc.nl.

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet