IC verpleegkundigen werven, boeien en binden IC Netwerk bundelt krachten op LoopbaanIC.nl

30 november 2017

In de huidige krappe arbeidsmarkt vraagt het aantrekken van voldoende IC verpleegkundigen steeds meer aandacht. Radboudumc, Maasziekenhuis Pantein, CWZ en Bernhoven werken binnen het Netwerk IC Nijmegen & Omstreken intensief met elkaar samen om gekwalificeerd personeel te werven, te boeien én te binden zodat de zorg voor IC patiënten in de regio gegarandeerd blijft.

Een juiste verdeling van zorg enerzijds, waardoor de patiënt altijd de beste zorg in zijn situatie krijgt, en meer carrière mogelijkheden voor verpleegkundigen anderzijds; dat is wat het Netwerk voor ogen heeft.  Met deze samenwerking maken de vier partijen op het gebied van personeelswerving korte metten met het aanbieden van tijdelijke bonussen en het bij elkaar wegkapen van personeel. Hiermee wordt invulling gegeven aan de maatschappelijke opdracht samen verantwoordelijkheid te dragen voor het behoud van kwalitatief goede zorg, voor nu en op de lange termijn. Tegelijkertijd wordt IC verpleegkundigen de mogelijkheid geboden in elke fase van het leven een baan te kiezen die aansluit op hun eigen passie, mogelijkheden en situatie.

LoopbaanIC: voor iedere verpleegkundige altijd een passende baan 
Deze werkwijze is inmiddels geconcretiseerd in www.loopbaanIC.nl, een state-of-the-art online platform waar verpleegkundigen uit de hele regio (en daarbuiten) hun carrièremogelijkheden kunnen verkennen en aangeven. Op de site zijn op dit moment drie profielen van de deelnemende IC’s uitgelicht, een vierde (Bernhoven) volgt binnenkort.

Een bezoek aan het platform laat direct zien waar de kracht van de samenwerking zit; niet de overeenkomsten maar juist het verschil biedt mogelijkheden en perspectief.  Het CWZ biedt perspectief voor verpleegkundigen die niet continue in opleiding willen zijn, maar die wel graag in een team complexe zorg willen verlenen. Het Radboudumc kenmerkt zich door uitdaging en persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Voor wie complexiteit van zorg minder belangrijk is, maar een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid wel belangrijke voorwaarden zijn, past het Maasziekenhuis uitstekend.

De mogelijkheid verpleegkundigen ook gezamenlijk een loopbaan aan te bieden, met diverse mogelijkheden afgestemd op de specifieke wensen en levensfasen van de medewerker, is een logische volgende stap binnen de bestaande samenwerking.  Al geruime tijd werken de IC afdelingen van de verschillende ziekenhuizen samen op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Het delen van kennis, afstemmen van werkwijzen en uitwisselen van personeel is inmiddels al de standaard.

Met deze stap geven de samenwerkende IC afdelingen ook op het gebied van personeelsbeleid concreet invulling aan hun intensive samenwerking, zoals die in de nieuwe Kwaliteitsstandaard in 2016 is voorgesteld door de Adviescommissie Kwaliteit (ACK) van het Zorginstituut.

inloggen