22 november 2017

Spoedpatiënten kunnen voortaan in het Radboudumc sneller en beter geholpen worden, dankzij snellere gegevensuitwisseling tussen de Spoedeisende Hulp (SEH) en de ambulancedienst. Het Radboudumc heeft hiervoor in samenwerking met softwareontwikkelaar Navarra een speciale applicatie ontwikkeld.

Het grootste deel van de patiënten dat op de Spoedeisende Hulp wordt behandeld, wordt aangemeld via de meldkamer (112) en de ambulancedienst.  Voor deze patiënten geldt: iedere seconde telt. Hoe gerichter en sneller we hen kunnen helpen, hoe beter. Een snelle en goede informatieoverdracht tussen ambulancedienst en SEH kan dus levens redden. Deze informatieoverdracht vindt nu veelal plaats via de meldkamer en tijdens de letterlijke overdracht van de patiënt op de SEH. Hierdoor ontstaat al tijdens de rit naar de SEH een goed en actueel beeld van de vitale waarden van de patiënt en hoe lang het nog duurt voordat de ambulance op locatie is.

Het Radboudumc heeft samen met softwareontwikkelaar Navara een applicatie ontwikkeld die de gegevensuitwisseling tussen de ambulancedienst en medewerkers van de SEH makkelijker en efficiënter maakt. De administratie rond het inschrijven van patiënten verloopt daarmee sneller. Ook treden minder fouten op, omdat gegevens van de patiënt automatisch worden overgenomen in het elektronisch patiëntendossier. Verder krijgt de SEH een ‘real time’ overzicht welke patiënten onderweg zijn. Waar de chauffeur nu nog een aankomsttijd moet schatten, wordt dankzij de applicatie op basis van GPS de verwachte aankomsttijd steeds bijgesteld. Dit voorkomt dat specialisten moeten wachten. Daarbij geven de vitale waarden van de patiënt richting bij de keuze voor het oproepen van een team aan specialisten.

Deze ontwikkeling loopt vooruit/haakt naadloos in op de kwaliteitsstandaard spoedzorg die op 1 oktober is geïntroduceerd door het Zorginstituut Nederland. Een van de uitgangspunten daarin is dat er een digitale gegevensoverdracht moet zijn vanuit de ketenzorg.  Andere ziekenhuizen volgen de ontwikkelingen daarom ook op de voet.  Vanaf 1 december draait de nieuwe applicatie volledig in het Radboudumc. Het is daarmee het eerste ziekenhuis die deze functionaliteit beschikbaar heeft met een volledige koppeling van alle functionaliteiten. Met ingang van 1 januari komt de software ook beschikbaar voor andere zorgverleners. 


 
  • Medewerkers
  • Intranet