24 november 2017

De app voor COPD-patiënten om tijdig te herkennen of ze een longaanval krijgen, heeft de tweede plek verworven bij de Medische Inspiratorprijs van ZonMw. Erik Bischoff, huisarts/onderzoeker in het Radboudumc, ontwikkelde deze ‘slimme app voor adem’ samen met patiënten. Met het prijzengeld - € 50.000 - kan de app verder ontwikkeld worden.

“We merken vanuit de praktijk dat mensen met COPD vaak slecht herkennen dat ze longaanvallen krijgen,” zegt Erik Bischoff, huisarts/onderzoeker van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. “Zij hebben dagelijks te maken met benauwdheid, hoestaanvallen en slijmklachten. Door een bacterie of een virus kunnen deze klachten verergeren, maar het is lastiger voor ze om dat goed te herkennen. Ze nemen dan te laat actie waardoor ze het risico lopen om in het ziekenhuis te belanden. En dat moeten we juist zien te voorkomen.”

 

Zelf in actie komen
Hoe sneller je ingrijpt bij een longaanval, des te minder kans op complicaties en/of ziekenhuisopname. “Het huidige beleid is dat we mensen als ze de praktijk of poli bezoeken op papier instructies meegeven,” zegt Bischoff. “Deze instructies zijn lastig op maat te maken van de individuele patiënt. We wilden iets ontwikkelen wat meer aansluit bij de patiënt en waardoor ze gemakkelijker in actie kunnen komen.”

Samen met patiënten, longartsen, huisartsen en onderzoekers is daarom de COPD Smart Care Assistant ontwikkeld. Deze app herkent in een vroeg stadium een longaanval en geeft direct een behandeladvies, zonder tussenkomst van de dokter. Bischoff: “Via een slim leermodel berekent de app per patiënt de kans op een longaanval. Daarbij wordt gebruik gemaakt van biofeedback, zoals temperatuur, longfunctie en zuurstofverzadiging. De app geeft daarnaast meteen een passend advies, bijvoorbeeld het ophogen van de puffers, het starten met antiobiotica of direct naar de dokter gaan.”

Medische Inspiratorprijs
De ‘slimme app voor adem’ heeft de tweede plek verworven bij de Medische Inspiratorprijs. Dit is een aanmoedigingsprijs van ZonMw voor het meest inspirerende samenwerkingsverband van patiënten en een onderzoeker. Bij de tweede plek hoort een bedrag ter waarde van € 50.000. Dit bedrag is bedoeld voor de (verdere) financiering van het (onderzoeks)project.

Bischoff: “We hebben de app al getest op betrouwbaarheid en effectiviteit. Het prijzengeld willen we inzetten om te zorgen dat de app goed gebruikt kan worden door patiënten. We willen samen met patiënten kijken hoe we de app zo aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk kunnen maken. Deze laatste stap is cruciaal om te zorgen dat de app écht zal aanslaan bij patiënten en zo ziekenhuisopnames zal gaan voorkomen.”

Bekijk het filmpje over de ‘slimme app voor adem’. De eerste plek is voor het project Partner in balans bij dementie, een samenwerking tussen een onderzoeker van Maastricht UMC+ en mantelzorgers. 

  • Medewerkers
  • Intranet