12 november 2019
Een belangrijke doelstelling uit het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg is ‘meer tijd voor de patiënt’. Uit de recente NZa monitor blijkt dat deze doelstelling nog niet gerealiseerd is. Onderzoek laat zien hoe dit gerealiseerd kan worden door een beter benutten van het beschikbare budget van de basisfinanciering huisartsenzorg,  of door een radicaal andere manier van financiering die gericht is op het ontlasten van de huisarts.

Bekijk het artikel.

Meer nieuws


Het succesverhaal van de Nederlandse spoedzorg Artikel door Vox

17 januari 2020

In dit artikel van Vox wordt de organisatie van de Nederlandse spoedzorg in ons stelsel van gereguleerde competitie en particuliere ziektekostenverzekeringen onder de loep genomen.

lees meer

Laag institutioneel vertrouwen in zorgverzekeraars in Nederland

1 oktober 2019

Met de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 hebben verzekeraars de zware taak om met zorginstellingen en zorgverleners afspraken te maken over tarieven, volume en kwaliteit van de zorg. Uit onderzoek blijkt dat veel burgers weinig vertrouwen in de rol en het optreden van verzekeraars hebben.

lees meer

The kindest cuts: disinvestment will ensure health funding gets where it’s needed

3 januari 2019

Dit artikel van Patrick Jeurissen is onderdeel van het rapport ‘Smart (dis)investment choices in healthcare’, waarin Friends of Europe een reflectie geven op gezondheids(des)investeringen in Europa.

lees meer

Laag institutioneel vertrouwen in zorgverzekeraars in de Nederlandse gezondheidszorg (Engelse publicatie)

3 januari 2019

In dit artikel in Health Policy verkennen de auteurs kort vier modellen om het vertrouwensprobleem uit te leggen.

lees meer

Verslag eindconferentie Celsus academie 2018

19 april 2018

Op 19 april 2018 werd de afronding van het kennisprogramma ‘Celsus, academie voor betaalbare zorg’ feestelijk gevierd met een eindcongres bij New Babylon in Den Haag.

lees meer