19 april 2018

Op 19 april 2018 werd de afronding van het kennisprogramma ‘Celsus, academie voor betaalbare zorg’ feestelijk gevierd met een eindcongres bij New Babylon in Den Haag.

Op 19 april 2018 werd de afronding van het kennisprogramma ‘Celsus, academie voor betaalbare zorg’ feestelijk gevierd met een eindcongres bij New Babylon in Den Haag. Als start werd de ‘animatie 'Betaalbare zorg'’ getoond. Marit Tanke belichtte in vogelvlucht de belangrijkste bevindingen uit vijf jaar kennisontwikkeling rondom betaalbaarheid van de zorg.

De kennis uit het programma werd als onderdeel van het programma gebundeld in het gelijknamige  'boek 'Betaalbare zorg'' van Patrick Jeurissen, Hans Maarse en Marit Tanke. Deze kernpublicatie is onderdeel van een reeks boeken over betaalbaarheid van zorg. Heel de reeks  werd op deze middag overhandigd aan minister Bruins. Bas van der Dungen, Directeur-generaal Curatieve zorg nam  de reeks namens de minister in ontvangst.


De overige titels in de boekenreeks ‘Betaalbare zorg’

Waardevolle zorg, Kwaliteit en doelmatigheid voor verpleegkundigen
Henny van Lienden en Hiske Calsbeek

Vijftig jaar kostenbeheersing in de zorg
Deel I: 1966-1995
Karel-Peter Companje, Ton Kappelhof, Robert Mouton en Patrick Jeurissen

Beleid en besturing in de zorg
Hans Maarse

Key note speaker deze middag was Elias Mossialos (Chair, Department of Health Policy, London School of Economic and Political Science) die met zijn bijdrage ‘Cost containment and financial sustainability’ het international perspectief belichtte.

In twee panels, een panel met beleidsmakers en bestuurders en panel twee met zorgprofessionals, werd van gedachten gewisseld over de implicaties van de bevindingen. Door heel het programma verweven zaten interactieve vraag- en antwoordmomenten met het publiek. Zij konden vragen beantwoorden met stemknoppen. De promovendi van de Celsus academie lichtten vervolgens de antwoorden toe vanuit hun eigen onderzoek. 

Congresmaterialen
Alle congresmaterialen alsmede een compilatie van de dag zijn beschikbaar middels onderstaande links.
Animatie – klik hier   
Compilatie van de middag – klik hier   
Key note door Elias Mossialos – klik hier
Conferentie slides – klik hier
Fotocollage – klik hier

Pollresultaten uit de zaal klik hier 
De volledige vraagstelling staat ook vermeld bij elke opname.

  • Wat kunnen we besparen als we alle gemedicaliseerde zorg schrappen? – klik hier
  • Welk type bezuinigingsbeleid heeft aantoonbaar tot lagere zorguitgaven geleid? – klik hier
  • Moeten we vol inzetten op het verminderen van zorgkosten in het laatste levensjaar? – Klik hier
  • Wat betekent de introductie van de laparoscopische galblaasverwijdering voor de totale kosten? – klik hier
  • Kan uitkomstbekostiging bijdragen aan de betaalbaarheid van zorg? – klik hier
  • Welke klinieken leveren de beste kwaliteit? – klik hier

Meer nieuws


Het succesverhaal van de Nederlandse spoedzorg Artikel door Vox

17 januari 2020 In dit artikel van Vox wordt de organisatie van de Nederlandse spoedzorg in ons stelsel van gereguleerde competitie en particuliere ziektekostenverzekeringen onder de loep genomen. lees meer

Meer tijd voor de patiënt in de huisartsenzorg door betere basisfinanciering

12 november 2019 Een belangrijke doelstelling uit het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg is ‘meer tijd voor de patiënt’. Uit de recente NZa monitor blijkt dat deze doelstelling nog niet gerealiseerd is. lees meer

Laag institutioneel vertrouwen in zorgverzekeraars in Nederland

1 oktober 2019 Met de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 hebben verzekeraars de zware taak om met zorginstellingen en zorgverleners afspraken te maken over tarieven, volume en kwaliteit van de zorg. Uit onderzoek blijkt dat veel burgers weinig vertrouwen in de rol en het optreden van verzekeraars hebben. lees meer

Laag institutioneel vertrouwen in zorgverzekeraars in de Nederlandse gezondheidszorg (Engelse publicatie)

3 januari 2019 In dit artikel in Health Policy verkennen de auteurs kort vier modellen om het vertrouwensprobleem uit te leggen. lees meer

The kindest cuts: disinvestment will ensure health funding gets where it’s needed

3 januari 2019 Dit artikel van Patrick Jeurissen is onderdeel van het rapport ‘Smart (dis)investment choices in healthcare’, waarin Friends of Europe een reflectie geven op gezondheids(des)investeringen in Europa. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet