17 januari 2020

Vox is in een serie artikelen op zoek naar lessen die te leren zijn in het buitenland over het bereiken van universele en betaalbare gezondheidszorg. In dit artikel wordt de organisatie van de Nederlandse spoedzorg in ons stelsel van gereguleerde competitie en particuliere ziektekostenverzekeringen onder de loep genomen. Conclusie? Geen stelsel is perfect, maar Nederland heeft, vergeleken met andere welvarende landen, een uitstekende bereikbaarheid van zorg buiten kantoortijden. Een succesverhaal over samenwerking in een competitief maar gereguleerd zorgsysteem.

Collega’s Patrick Jeurissen en Paul Giesen werkten mee aan de totstandkoming van dit artikel.

Lees het gehele artikel op de website van Vox.

Meer nieuws


Meer tijd voor de patiënt in de huisartsenzorg door betere basisfinanciering

12 november 2019 Een belangrijke doelstelling uit het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg is ‘meer tijd voor de patiënt’. Uit de recente NZa monitor blijkt dat deze doelstelling nog niet gerealiseerd is. lees meer

Laag institutioneel vertrouwen in zorgverzekeraars in Nederland

1 oktober 2019 Met de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 hebben verzekeraars de zware taak om met zorginstellingen en zorgverleners afspraken te maken over tarieven, volume en kwaliteit van de zorg. Uit onderzoek blijkt dat veel burgers weinig vertrouwen in de rol en het optreden van verzekeraars hebben. lees meer

The kindest cuts: disinvestment will ensure health funding gets where it’s needed

3 januari 2019 Dit artikel van Patrick Jeurissen is onderdeel van het rapport ‘Smart (dis)investment choices in healthcare’, waarin Friends of Europe een reflectie geven op gezondheids(des)investeringen in Europa. lees meer

Laag institutioneel vertrouwen in zorgverzekeraars in de Nederlandse gezondheidszorg (Engelse publicatie)

3 januari 2019 In dit artikel in Health Policy verkennen de auteurs kort vier modellen om het vertrouwensprobleem uit te leggen. lees meer

Verslag eindconferentie Celsus academie 2018

19 april 2018 Op 19 april 2018 werd de afronding van het kennisprogramma ‘Celsus, academie voor betaalbare zorg’ feestelijk gevierd met een eindcongres bij New Babylon in Den Haag. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet