Spin-off project Thermo Tokyo Koelvesten bij COVID-19 zorgpersoneel

Heeft zorgpersoneel dat beschermende kleding draagt tegen het coronavirus en het daardoor mogelijk te heet krijgt, baat bij hulpmiddelen zoals koelvesten? Dat gaat het Radboudumc samen met TNO onderzoeken in het COOLVID project.

lees meer

Spin-off project Thermo Tokyo Koelvesten bij COVID-19 zorgpersoneel

Heeft zorgpersoneel dat beschermende kleding draagt tegen het coronavirus en het daardoor mogelijk te heet krijgt, baat bij hulpmiddelen zoals koelvesten? Dat gaat het Radboudumc samen met TNO onderzoeken in het COOLVID project. 

Beschermende kleding

Door de hoge besmettelijkheid van COVID-19 werkt zorgpersoneel in beschermende maar niet of nauwelijks ventilerende kleding. Goede bescherming is essentieel voor zorgpersoneel, maar zorgt ook voor extra warmte opslag in het lichaam. Hierdoor is werken in beschermende kleding extra zwaar en kan het leiden tot een verminderd comfort en afname van de werkprestaties.

Het COOLVID project
In het COOLVID-project onderzoeken het Radboudumc, voortbouwend op het Thermo Tokyo project, en TNO, als onderdeel van haar brains4corona-programma, of het zorgpersoneel baat heeft bij de inzet van koelvesten. Het onderzoek is ingedeeld in een subjectieve (vragenlijsten) en objectieve (vaststellen fysieke belasting) evaluatie.

Betrekken andere ziekenhuizen

Een groot aantal ziekenhuizen in Nederland heeft interesse getoond in de toepassing van koelstrategieën in de zorg. Een deel van deze ziekenhuizen is reeds gestart om koelvesten te implementeren. Vanuit het COOLVID project zullen we ervaringen en bevindingen over het toepassen van koelstrategieën in de zorg delen, en tevens zullen aanbevelingen en protocollen ten behoeve van het toepassen en implementeren van koelstrategieën openbaar worden gemaakt. Hierdoor heeft het COOLVID project een positieve impact op de werkomstandigheden van de zorgverleners in het Radboudumc, maar ook daarbuiten.

Contact

projectcoördinator

Contact

Projectvideo

In deze video geven Thijs Eijsvogels, Mike Zwartkruis en Boris Kingma een inkijk in het COOLVID-project.

Het microklimaat in beschermende kleding

Waarom is werken in beschermende kleding extra zwaar en heeft COVID-19 zorgpersoneel vaker last van de warmte?

lees meer

Het microklimaat in beschermende kleding

Waarom is werken in beschermende kleding extra zwaar en heeft COVID-19 zorgpersoneel vaker last van de warmte?

Het dragen van beschermende kleding zorgt ervoor dat de medewerker beschermd is tegen besmetting met het virus, maar zorgt er ook voor dat er veel warmte opslag plaatsvindt in het lichaam. Dit komt doordat het materiaal waarvan de beschermende kleding is gemaakt niet of nauwelijks ventileert, waardoor de geproduceerde warmte tijdens de zorgwerkzaamheden niet kan worden afgestaan aan de omgeving. Uit de praktijk blijkt dat COVID-19 zorgmedewerkers vaak te kampen hebben met hittestress tijdens hun werk. Hittestress kan leiden tot (extra) vermoeidheid, verminderd comfort en een afname in cognitieve prestaties. Met het COOLVID project onderzoeken we of COVID-19 zorgpersoneel baat heeft bij de inzet van koelvesten om deze hittestress te verminderen.

Effectiviteit inzet koelvesten bij COVID-19 zorgpersoneel

De uitkomsten van het onderzoek hebben ertoe geleid dat de koelvesten nu behoren tot de standaard werkkleding van verpleging op de COVID-cohortafdelingen van het Radboudumc.

lees meer

Effectiviteit inzet koelvesten bij COVID-19 zorgpersoneel

Effectiviteit inzet koelvesten bij COVID-19 zorgpersoneel

Het gebruik van beschermende kleding bij COVID-19 zorgpersoneel resulteert in een aanzienlijke verhoging van de thermische belasting. De omgevingstemperatuur onder de beschermende kleding is gemiddeld namelijk 30°C en kan oplopen tot wel 36°C. Verpleegkundigen ervaren daardoor thermisch ongemak en een warm thermisch gevoel, ondanks dat de lichaamstemperatuur feitelijk slechts beperkt toeneemt.

Met de inzet van een koelvest, dat onder de beschermende kleding wordt gedragen, kan het thermisch ongemak en het warme thermische gevoel bij COVID-19 zorgpersoneel aanzienlijk worden verbeterd. Dit leidt tot comfortabelere en veiligere werkomstandigheden.

Conclusie van het COOLVID-project

Omdat koelvesten effectief, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te implementeren zijn in een klinische werkomgeving, dient het gebruik van koelvesten in de huidige COVID-19-pandemie en in toekomstige uitbraken van infectieziekten worden overwogen om de thermische belasting bij zorgpersoneel zo veel mogelijk te verminderen.

Toepassing in de praktijk

De uitkomsten van het onderzoek hebben ertoe geleid dat de koelvesten nu behoren tot de standaard werkkleding van verpleging op de COVID-cohortafdelingen van het Radboudumc. De door ons ontwikkelde aanbevelingen en protocollen zijn publiekelijk toegankelijk, zodat de koelvesten ook in andere ziekenhuizen geïmplementeerd kunnen worden. Daarnaast zijn infographics over de uitdagingen en de effecten van het gebruik van koelstrategieën te downloaden: infographic inzet koelstrategieën en infographic fysiek en mentaal herstel.


Evaluatie koelstrategieën

Heeft COVID-19 zorgpersoneel dat beschermende kleding draagt baat bij hulpmiddelen zoals koelvesten?

lees meer

Evaluatie koelstrategieën

Heeft COVID-19 zorgpersoneel dat beschermende kleding draagt baat bij hulpmiddelen zoals koelvesten? 

Koelinterventies worden effectief toegepast binnen de sportwereld om het thermisch comfort en de sportprestatie te verbeteren. Er zijn verschillende koelstrategieën die kunnen worden toegepast: koelen voorafgaand aan (pre-cooling), tijdens (per-cooling) en direct na (post-cooling) het sporten. Er zijn verschillende koelmethoden beschikbaar, zoals het dragen van een koelvest, het drinken van koud water of ijsschaafsel, het plaatsen van icepacks, en het gebruik van menthol. Zie onze infographic voor een overzicht van koelinterventies binnen de sportwereld.
 
Ook buiten de sportwereld kunnen verschillende koelmethoden worden toegepast om de hittebelasting in uitdagende omstandigheden te verlagen. Een mogelijke manier om de hittestress van beschermende kleding te beperken is het dragen van een koelvest. Zie onze infographic over de toepassing van koelinterventies bij COVID-19 personeel.
 
Of ook COVID-19 zorgpersoneel profijt kan hebben van de inzet van koelvesten is op dit moment nog onduidelijk. Daarom is het doel van het COOLVID project om te evalueren of COVID-19 zorgpersoneel baat heeft bij de inzet van koelvesten, met als doel hittestress verminderen en comfort verbeteren.

Inzet koelstrategieën

Het Radboudumc heeft samen met TNO een infographic ontwikkeld gericht op het gebruik, de uitdagingen en de effecten van koelstrategieën voor COVID-19 zorgpersoneel. Deze infographic is gepubliceerd in de British Journal of Sports Medicine.

lees meer

Inzet koelstrategieën

Het Radboudumc heeft samen met TNO een infographic ontwikkeld gericht op het gebruik, de uitdagingen en de effecten van koelstrategieën voor COVID-19 zorgpersoneel. Deze infographic is gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine.


Download de infografic

Fysiek en mentaal herstel

In samenwerking met TNO, Amphia ziekenhuis en desportarts.nl heeft het Radboudumc twee infographics gepubliceerd om zorgmedewerkers handvatten te geven hoe fysiek en mentaal fit te blijven in de zeer belastende COVID-19 omstandigheden.

lees meer

Fysiek en mentaal herstel

In samenwerking met TNO, Amphia ziekenhuis en desportarts.nl heeft het Radboudumc twee infographics gepubliceerd om zorgmedewerkers handvatten te geven hoe fysiek en mentaal fit te blijven in de zeer belastende COVID-19 omstandigheden.Download de infografic

Media

Bekijk hier de momenten waarop COOLVID en het Thermo Tokyo-project in de media zijn geweest. bekijk de momenten

Team COOLVID