Commissie Mensgebonden Onderzoek CMO

De Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO) beoordeelt of medisch wetenschappelijk onderzoek voldoet aan wettelijke bepalingen. Hiermee waarborgt de CMO de bescherming van deelnemers aan het onderzoek. De beoordeling door de CMO vindt dus plaats vóórdat het onderzoek wordt uitgevoerd.

Commissie Mensgebonden Onderzoek regio Arnhem – Nijmegen

De CMO Regio Arnhem-Nijmegen is een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (erkende METC) die medisch-wetenschappelijk onderzoek beoordeelt dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt.

lees meer

Commissie Mensgebonden Onderzoek Radboudumc voorheen CMO-light

De CMO Radboudumc is een lokale commissie en beoordeelt onderzoek dat niet WMO-plichtig is. Bijvoorbeeld niet-WMO-plichtig onderzoek waarin lichaamsmateriaal al dan niet in een biobank of medische gegevens worden gebruikt.

lees meer

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met het secretariaat.

lees meer

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met het secretariaat:
T (024) 361 31 54
E commissiemensgebondenonderzoek@radboudumc.nl

Postadres

Radboudumc
Huispost 628
Commissie Mensgebonden Onderzoek
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Bezoekadres

Radboudumc
Commissie Mensgebonden Onderzoek
Hoofdingang
Geert Grooteplein 10, 6525 GA Nijmegen
Route 629

Openingstijden

  • Maandag t/m donderdag

8.00-16.00 uur (op vrijdagen is het secretariaat afwezig)

  • Telefonisch bereikbaar:

8.30-12.00 uur (ma t/m do)

Hoofd Bureau CMO

Dr. mr. F.M. van Agt

Secretarissen

Mw. drs. L.M. Damen
Mw. dr. ir. M Verlaan
Mw. drs. M.M.J. van Heesch

Managementassistent

Mw. Y.G.A. van der Cruysen

Secretaresse

Mw. D.M. Swinkels

Voorzitters

Prof. dr. P.N.R. Dekhuijzen, ad interim voorzitter
Drs. R. Keus, vicevoorzitter
Dr. J. Roukema, vicevoorzitter 


Vrijwillige Harmonisatie Procedure

De CMO regio Arnhem-Nijmegen neemt in 2017 deel aan de Vrijwillige Harmonisatie Procedure (VHP).

lees meer

Vrijwillige Harmonisatie Procedure

De CMO regio Arnhem-Nijmegen neemt in 2017, ter voorbereiding op de komende Verordening EU 536/2014, deel aan de Vriijwiliige Harmonisatie Procedure (VHP). De CMO nodigt farmaceuten van harte uit hun onderzoek aan te melden voor de VHP als zij van plan zijn een beoordeling bij de CMO in te dienen (verplicht is dit uiteraard niet). 

Meer informatie over de VHP

inloggen