Pati├źntenzorg Poliklinieken Kinderurologie Seksuele ontwikkeling bij kinderen en jongeren

De seksuele ontwikkeling bij kinderen (0-18 jaar) met een (chronische) aandoening

De seksuele ontwikkeling van een kind begint al voordat uw kind in de puberteit komt. Het is de taak van ouders kinderen hierin te begeleiden. Ook een ziek kind kan een gezonde kijk op seksualiteit hebben of ontwikkelen. lees meer

De seksuele ontwikkeling bij kinderen (0-18 jaar) met een (chronische) aandoening

De seksuele ontwikkeling van een kind begint al voordat uw kind in de puberteit komt. Het is de taak van ouders/verzorgers om hun kinderen hierin te begeleiden. Kinderen die ruimte krijgen voor hun seksuele ontwikkeling, ervaren (later) een positief gevoel tegenover seksualiteit. Dit kunt u niet los zien van de algemene ontwikkeling van het kind.

De seksuele ontwikkeling, het beleven van intimiteit, het aangaan van relaties en de seksuele beleving is niet altijd vanzelfsprekend. Soms zijn er problemen in het aangaan van relaties. Dit kan van invloed zijn op de seksuele ontwikkeling of beleving. Dan is er hulp nodig. Bij kinderen met een aandoening of bij kinderen die ziek zijn, leggen we vaak het accent op de aandoening of ziekte. Ouders willen het kind beschermen en behoeden voor teleurstellingen. Het praten over seksualiteit en seksuele opvoeding verschuift dan naar de achtergrond. Maar het ervaren van positieve gevoelens over relaties en intimiteit is voor alle kinderen van belang. Ook een ziek kind kan een gezonde kijk op seksualiteit hebben of ontwikkelen. Jongeren hebben behoefte aan het vormen van relaties en de daaruit voortvloeiende seksuele/intieme relaties.

Over ons

Binnen de afdeling (Kinder)urologie werken verschillende specialisten die gespecialiseerd zijn in de seksuele ontwikkeling bij kinderen en jongeren. lees meer

Over ons

Binnen de afdeling (Kinder)urologie werken verschillende specialisten die gespecialiseerd zijn in de seksuele ontwikkeling bij kinderen en jongeren.
  • Jacqueline Knoll, verpleegkundig specialist. 
  • Karen Kwak, verpleegkundig specialist.
  • Paul Rabsztyn, seksuoloog NVVS binnen het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis.
  • Yuli Tak, gezondheidspsycholoog in opleiding.

Informatie voor jongeren

Deze pagina is voor jongeren met een (chronische) aandoening. Jongeren met een chronische aandoening komen vaak later aan hun seksuele ontwikkeling toe dan leeftijdsgenoten zonder deze aandoening. lees meer

Kennis over seksuele ontwikkeling en opvoeding

Uit onderzoek blijkt dat de seksuele ontwikkeling van veel jongeren met een lichamelijke beperking of (chronische) ziekte langzamer verloopt. U kunt uw kind goede informatie geven of de weg wijzen naar goede informatie. lees meer

Kennis over seksuele ontwikkeling en opvoeding

Uit onderzoek blijkt dat de seksuele ontwikkeling van veel jongeren met een lichamelijke beperking of (chronische) aandoening langzamer verloopt. Ze kunnen vaak langer afhankelijk zijn van ouders en/of hulpverleners, vanwege fysieke problemen of omdat het voor de ouders moeilijk is het kind los te laten. Ook kunnen jongeren met een aandoening vaker sociaal geïsoleerd zijn of zijn relaties met leeftijdsgenoten minder intiem. Daarnaast kunnen zij een groter risico lopen om in aanraking te komen met seksueel ongewenste intimiteiten.

Kinderen krijgen dagelijks via de media, internet, andere kinderen of op school informatie over seksualiteit. Deze informatie komt niet altijd overeen met de werkelijkheid. Als u zelf met uw kind open over seksualiteit praat, kunt u samen bepalen welke informatie uw kind krijgt. Behalve de gangbare seksuele voorlichting, hebben jongeren met een chronische aandoening of beperking informatie nodig over seksuele onderwerpen die te maken hebben met de aandoening of beperking, zoals informatie over de gevolgen van de aandoening voor het seksueel functioneren, relatievorming, zelfvertrouwen, relaties en weerbaarheid. U kunt uw kind goede informatie geven of de weg wijzen naar goede informatie. Zo kunt u uw kind weerbaarder maken en uitleggen hoe uw kind positieve ervaringen op dit gebied kan opbouwen.

In gesprek met u en uw kind

We luisteren naar uw verhaal, beantwoorden uw vragen, adviseren en verwijzen naar een arts, seksuoloog of andere hulpverlener. lees meer

In gesprek met u en uw kind

Als uw kind ouder wordt kan het praten met uw kind over relaties, intimiteit en seksuele ontwikkeling of beleving niet altijd even makkelijk zijn. Wij kunnen u helpen aan informatie en wanneer en hoe u het onderwerp kunt bespreken. Hierbij gaat de aandacht niet alleen uit naar de aandoening van uw kind. Ook besteden we aandacht aan de ontspannen en positieve kant van het aangaan van relaties en intimiteit. We luisteren naar uw verhaal, beantwoorden uw vragen, adviseren en verwijzen eventueel naar een arts, seksuoloog of andere hulpverlener. Een gesprek kan met beide ouders en uw kind plaatsvinden. Maar als u of uw kind het wil kan het gesprak ook alleen met uw zoon of dochter of alleen met de ouder(s) plaatsvinden.
  • Medewerkers
  • Intranet